Головна » Бухгалтеру » Кадровий облік » Нове визначення поняття «мінімальна заробітна плата» з 2017 р.
Кадровий облік

Нове визначення поняття «мінімальна заробітна плата» з 2017 р.

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774-VIII (Закон № 1774) викладено в новій редакції визначення поняття «мінімальна заробітна плата» в Кодексі законів про працю України (КЗпП) та Законі України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (далі — Закон № 108). Так, мінімальна заробітна плата — це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. Мінімальна заробітна плата встановлюється одночасно в місячному та погодинному розмірах.

Донині мінімальна зарплата визначалася як розмір зарплати за просту некваліфіковану працю, нижче якого не могла провадитися оплата.

З нового року прив’язки до некваліфікованої праці визначення «мінімалки» не містить.

Донині до мінімальної заробітної плати не включалися доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. У новій редакції статті 95 КЗпП цю норму виключено…

При цьому заробітна плата, як і раніше, підлягатиме індексації у встановленому законодавством порядку.

Розмір мінімальної зарплати у місячному розмірі — 3200 грн. — установлено Законом про Держбюджет 2017 (від 21.12.2016 № 1801-VIII)

Застосовувати нове визначення мінімальної зарплати, вміщене в КЗпП, слід з огляду на Закон № 108. Його доповнено статтею 3-1, якою визначено гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати.

Так, розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуватимуться доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Натомість інші виплати як-от надбавка за інтенсивність праці, використання в роботі іноземних мов, можуть ураховуватися.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець має провести доплату до рівня мінімальної заробітної плати і виплатити її одночасно з виплатою заробітної плати.

Також унесено зміни до КЗпП та Закону № 108 щодо визначення системи оплати праці, зокрема, системами оплати праці є тарифна та інші системи, що формуються на оцінках складності виконуваних робіт і кваліфікації працівників. Тарифна система оплати праці включатиме: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і професійні стандарти (кваліфікаційні характеристики).

Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюватиметься у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Також визначено відповідальність за недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, а при перевірці фактів порушень, зазначених у абзаці 2 частини 2 статті 265 КЗпП — у 100-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

Законом № 1774:

  • продовжено на 2017 рік обмеження максимального розміру пенсії (10 700 грн.), а також обмеження щодо виплати пенсій працюючим пенсіонерам;
  • внесено зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР та надано органам місцевого самоврядування повноваження у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, зокрема, проведення перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади, а також ініціювання проведення перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників;
  • внесено зміни до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, якими встановлено мінімальний розмір посадового окладу державних службовців залежно від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року. Аналогічні зміни внесено також і щодо базового розміру посадового окладу судді (ч. 3 ст. 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII).

Окрім того, Законом № 1774 установлено, що мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим Законом не застосовуватиметься:

  • як розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат. До внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини вона застосовуватиметься у розмірі 1600 грн.;
  • для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг. До внесення змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг вона застосовуватиметься у розмірі 1600 грн.;
  • у колективних договорах та угодах усіх рівнів. Сторонам, які уклали колективні договори і угоди, у тримісячний строк необхідно привести їх норми у відповідність із Законом № 1774 згідно із законодавством. До внесення змін до колективних договорів і угод усіх рівнів щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Закон № 1774 набирає чинності з 01.01.2017.

9 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X