Головна » Бухгалтеру » Облік у бюджетних установах » Нюанси обліку міжбюджетних трансфертів
Облік у бюджетних установах

Нюанси обліку міжбюджетних трансфертів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Міжбюджетні трансферти — це кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого. Міжбюджетні трансферти можуть передаватися від державного бюджету до місцевих та навпаки, а також між місцевими бюджетами різного рівня.

Від державного бюджету  →  до місцевих

Ст. 97 Бюджетного Кодексу України  визначений  перелік міжбюджетних трансфертів, які можуть передбачатися у держбюджеті для місцевих бюджетів: 

1) базова дотація;

2) субвенції на здійснення державних програм соціального захисту;

3) додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів унаслідок надання пільг, установлених державою;

4) субвенція на виконання інвестиційних проектів;

5) освітня субвенція;

6) медична субвенція;

7) субвенція на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;

8) субвенція на проекти ліквідації підприємств вугільної і торфодобувної промисловості та утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування (50 %);

9) інші додаткові дотації та інші субвенції.

Порядок та умови надання міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам визначаються Кабміном. На сьогодні такі умови визначені Порядком № 1132 .

Окремо для кожного з відповідних місцевих бюджетів у держбюджеті затверджується обсяг міжбюджетних трансфертів, якщо є підстави для надання та отримання відповідних міжбюджетних трансфертів.

Базова та реверсна дотації – два грошових потоки протилежних за напрямом руху, що призначені для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій і функціонують між державним бюджетом, з одного боку, та місцевими бюджетами, з іншого боку. Конкретний алгоритм розрахунку цих дотацій визначає БКУ.

Міжбюджетні відносини з приводу перерахування базової та реверсної дотацій виникають між:

  • державним бюджетом та обласними бюджетами,
  • бюджетами міст обласного значення,
  • районними бюджетами,
  • бюджетами об’єднаних територіальних громад

Базова дотація перераховується з державного бюджету місцевим і служить основним інструментом підвищення фіскальної спроможності місцевих бюджетів.

Оскільки ця дотація надається місцевим бюджетам із загального фонду державного бюджету, то основними джерелами перерахування цього трансферту будуть виступати загальнодержавні податки і збори, що надходять до загального фонду державного бюджету.

Реверсна дотація перераховується в протилежному до базової дотації напрямку — з місцевих бюджетів до державного для горизонтального вирівнювання податкового потенціалу територій.

Надання окремих видів субвенцій унормовано окремим нормативними актами:

Але в той же час є і загальні правила для всіх видів таких міжбюджетних трансфертів.

Згідно із п. 2 Порядку № 1132 Казначейство перераховує обласним, міським (м. Києва і міст обласного значення), районним бюджетам, ОТГ, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, та іншим бюджетам місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті передбачені міжбюджетні трансферти, відповідно до розпису державного бюджету в рівних частинах:

— базову дотацію щодекади в останній день декади, за III декаду грудня — до 25 числа;

— освітню і медичну субвенцію двічі на місяць до 10 та 25 числа.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, окрім освітньої та медичної субвенцій, перераховуються Казначейством в обсягах, установлених законом про Держбюджет на поточний рік, на рахунки відповідних місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства, згідно з розписом державного бюджету.

Такі субвенції розподіляють облдержадміністрації між містами обласного значення, районними бюджетами та бюджетами ОТГ, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, пропорційно обсягам субвенцій, передбаченим таким бюджетам у рішеннях обласних рад про бюджет.

Органи Казначейства перераховують протягом двох операційних днів після подання платіжних документів відповідних фінансових органів субвенції з державного бюджету на рахунки загального та спеціального фондів міських міст обласного значення та районних бюджетів, бюджетів ОТГ, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, відкриті в органах Казначейства, для здійснення передбачених ними видатків.

У випадку якщо видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету здійснюються з бюджетів міст районного значення, районів у містах, сіл, їх об’єднань, селищ, райдержадміністрації та виконавчі органи міських міст обласного значення рад розподіляють субвенції пропорційно обсягам субвенцій, передбаченим таким бюджетам у рішеннях відповідних рад про бюджет.

Органи Казначейства перераховують протягом двох операційних днів після подання платіжних документів відповідних фінансових органів субвенції з державного бюджету на рахунки загального та спеціального фондів бюджетів міст районного значення, районів у містах, сіл, їх об’єднань, селищ, відкриті в органах Казначейства, для здійснення передбачених ними видатків.

Суми субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам перераховуються протягом двох операційних днів після подання платіжних документів на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Казначейства.

При цьому учасники розрахунків додатково зазначають у графі «призначення платежу» платіжного доручення норму закону про Державний бюджет України або рішення ради про бюджет на відповідний рік, якими передбачено надання субвенцій.

Стабілізаційна та додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам, передбачені місцевим бюджетам законом про Держбюджет на відповідний рік, перераховуються Казначейством на рахунки таких бюджетів, відкриті в органах Казначейства, один раз на місяць згідно з розписом державного бюджету.

Органи Казначейства перераховують протягом операційного дня після подання платіжних доручень додаткові дотації на відповідні рахунки.

Відкриття рахунків в органах Казначейства для зарахування міжбюджетних трансфертів з державного і місцевих бюджетів, а також відображення проведених операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності про виконання зазначених бюджетів здійснюються в установленому законодавством порядку.

Приклад обліку базової дотації

 Розпорядник коштів державного бюджету отримує на свій реєстраційний рахунок трансферти для перерахування їх місцевому бюджету та, відповідно, перераховує отримані кошти до доходу місцевого бюджету.

У свою чергу, головний розпорядник коштів місцевого бюджету (за рахунок надходжень до місцевого бюджету, наприклад: коштів трансферту (освітньої субвенції чи іншої субвенції), отримує кошти на особовий рахунок (наприклад, на виплату заробітної плати тощо), які він перераховує розпорядникам нижчого рівня, що включені до його мережі.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

Розпорядник коштів державного бюджету

1

Надійшли кошти для надання освітньої субвенції місцевому бюджету (тут може бути й інша субвенція)

2314

7512

2

Перераховано кошти

8511

2314

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету

1

Надійшли кошти на особовий рахунок головного розпорядника коштів місцевого бюджету для їх спрямування розпорядникам нижчого рівня за затвердженими бюджетними призначеннями

2314

7011

2

Перераховано кошти розпорядникам коштів місцевого бюджету нижчого рівня

7011

2314

Розпорядники коштів місцевих бюджетів нижчого рівня

1

Надійшли кошти від розпорядника коштів місцевого бюджету (наприклад, кошти освітньої субвенції) на відповідні напрямки:

— на поточні видатки

2313

7011

— на капітальні видатки

2313

5411

2

Використано кошти за відповідними напрямками:

— на поточні видатки

8011 — 8014

2313*

— на соціальні виплати населенню

8511

2313*

— на капітальні видатки

5411

2313*

* Це умовна кореспонденція. Під час здійснення реальних видатків слід також застосовувати субрахунки обліку розрахунків.

 Передача міжбюджетних трансфертів від місцевих бюджетів державному

Як правило, субвенції від місцевих бюджетів до державного передаються на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів. А розпорядник коштів державного бюджету визначається саме виконавцем програми. (лист Держказначейства від 18.04.2005 р. № 07-04/735-3326).

Розглянемо їх з урахуванням вимог наказу Мінфіну «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» від 02.12.2014 р. № 1195.

Отже, як зазначено в цьому листі: у разі визначення розпорядника коштів державного бюджету виконавцем програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідної області (району), видатки на їх реалізацію мають передбачатися у рішенні про місцевий бюджет за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» (0180). На сьогодні відповідно до наказу № 1195 це код за ТПКВКМБ 8370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів».

Після отримання зазначених надходжень (міжбюджетних трансфертів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів) розпорядник коштів державного бюджету має внести зміни до спеціального фонду кошторису в частині доходів та відповідних видатків за процедурою, визначеною для внесення змін за власними надходженнями розпорядників коштів. 

Щодо виконання державного бюджету зазначені операції відображаються в обліку як доходи за кодом бюджетної класифікації доходів 41032400 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» та, відповідно, видатки, проведені розпорядниками коштів державного бюджету за всіма кодами економічної класифікації видатків залежно від їх економічної суті.

Реверсна дотація

Відповідно до п. 3 Порядку № 1132 реверсна дотація до державного бюджету з обласних, міських, міст обласного значення, районних бюджетів, бюджетів ОТГ, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, та інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті передбачені міжбюджетні трансферти, перераховується територіальними органами Казначейства в областях та м. Києві щодекади рівними частинами в останній день декади (за III декаду грудня — до 25 числа) відповідно до розпису державного бюджету за рахунок фактичних надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету.

У разі незабезпечення в повному обсязі щодекадного перерахування реверсної дотації її неперерахований обсяг перераховується органами Казначейства в наступні дні після закінчення відповідної декади.

 Приклад реверсної дотації.

 Розпорядник коштів місцевого бюджету отримує на свій реєстраційний рахунок субвенції для перерахування їх розпоряднику коштів державного бюджету.

У свою чергу розпорядник коштів державного бюджету отримані кошти зараховує на свій реєстраційний рахунок та самостійно здійснює видатки за рахунок отриманих субвенцій (трансферту) із місцевого бюджету. При цьому субвенція із місцевого бюджету розпоряднику коштів державного бюджету має цільове призначення і не може розподілятися установам нижчого рівня.

Інформацію про суми отриманих та використаних субвенцій з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів розпорядник коштів державного бюджету зазначає у Звіті про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (ф. № 4-4д).

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

Розпорядник коштів місцевого бюджету

1

Отримано асигнування з місцевого бюджету для надання субвенції державному бюджету

2314

7512

2

Перераховано кошти

8511

2314

Розпорядник коштів державного бюджету

1

Надійшли кошти субвенції з місцевого бюджету

2313

7512

2

Використано кошти за напрямками

8011-8014

2313*

* Це умовна кореспонденція. Під час здійснення реальних видатків слід також застосовувати субрахунки обліку розрахунків.

Передача міжбюджетних трансфертів між різними рівнями місцевих бюджетів

Види таких міжбюджетних трансфертів визначені у ст. 101 БКУ.

ВР АР Крим та місцеві ради можуть передбачати у відповідних бюджетах такі види міжбюджетних трансфертів:

1) субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування;

2) субвенції на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на будівництво або реконструкцію об’єктів спільного користування;

3) дотації та інші субвенції.

Наприклад, відповідно до п. 20 розд. VI Прикінцевих та перехідних положень БКУ з районного бюджету можуть передаватися міжбюджетні трансферти сільському бюджету на утримання дошкільних навчальних закладів або закладів культури.

Умови надання таких субвенцій визначаються відповідним договором сторін, якщо інше не встановлено БКУ.

Згідно із п. 11 Порядку № 1132 субвенції з одного місцевого бюджету іншому перераховуються органами Казначейства в обсягах, установлених рішеннями відповідних рад про бюджет, із:

— загального фонду такого бюджету в межах річних бюджетних призначень згідно з розписом бюджету, з якого надаються субвенції, на рахунки загального фонду бюджету, якому вони надаються, відкриті в органах Казначейства;

— спеціального фонду такого бюджету в межах річних бюджетних призначень та відповідних надходжень згідно з розписом бюджету, з якого надаються субвенції, на рахунки спеціального фонду бюджету, якому вони надаються, відкриті в органах Казначейства.

Одержані суми субвенцій з одного місцевого бюджету іншому перераховуються протягом двох операційних днів після подання платіжних документів на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Казначейства.

При цьому учасники розрахунків у графі «призначення платежу» платіжного доручення додатково зазначають норму рішення ради про бюджет, якою передбачено надання субвенції.

Приклад передачі міжбюджетних трансфертів.

 Розпорядник коштів місцевого бюджету отримує на свій реєстраційний рахунок кошти (трансферти) для перерахування їх іншому місцевому бюджету.

При цьому кошти отриманої субвенції зараховують до доходу місцевого бюджету.

У свою чергу головний розпорядник коштів місцевого бюджету отримує трансферти від іншого місцевого бюджету на особові рахунки для їх спрямування розпорядникам нижчого рівня відповідно до затверджених бюджетних призначень.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

Розпорядник коштів місцевого бюджету

1

Надійшли кошти трансферту для перерахування іншому місцевому бюджету

2314

7512

2

Перераховано кошти

8511

2314

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету

1

Надійшли кошти на особовий рахунок головного розпорядника коштів місцевого бюджету для їх спрямування розпорядникам нижчого рівня за затвердженими бюджетними призначеннями

2313

7011

2

Перераховано кошти розпорядникам коштів місцевого бюджету нижчого рівня

7011

2313

Розпорядники коштів місцевих бюджетів нижчого рівня

1

Надійшли кошти за рахунок надходжень до місцевого бюджету на відповідні напрямки відповідно до законодавства

2313

7011

2

Використано кошти за напрямками відповідно до законодавства

8011 — 8014, 8511

2313*

* Це умовна кореспонденція. Під час здійснення реальних видатків слід також застосовувати субрахунки обліку розрахунків.

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект