Головна » Бухгалтеру » Консультації » Облік браку за МСФЗ
Консультації

Облік браку за МСФЗ

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

У даній консультації розглянуто основні підходи щодо обліку браку для підприємств, які складають звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності не розкривають в повній мірі методологію обліку виробництва, зокрема, обліку браку у виробництві. Відтак, управлінський персонал має застосовувати судження під час розробки та застосування облікової політики, як це передбачає п.10 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» (далі –МСБО 8).

Згідно з п.11 МСБО 8 при формуванні судження, управлінський персонал має посилатися на прийнятність наведених далі джерел та враховувати їх у низхідному порядку:

a) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;

б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходу та витрат у Концептуальній основі.

Під час формування судження управлінський персонал має враховувати найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розробки стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать джерелам у п.11 МСБО 8.

Отже, підприємство має зафіксувати в обліковій політиці модель обліку браку в залежності від його типу та причин виникнення (виправний, невиправний, нормативний чи понаднормативний), з урахуванням такого.

Згідно з п.10 МСБО 2 собівартість запасів повинна включати всі витрати на придбання витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.

До витрат на переробку включаються всі витрати, прямо пов’язані з переробкою (виробництвом) (п.12 МСБО 2), в тому числі постійні та змінні виробничі витрати.

При цьому, витрати, які не включаються до собівартості запасів, є понаднормові відходи матеріалів. Такі витрати включаються до витрат періоду (п.16 МСБО 2).

Тобто, брак в межах затверджених нормативів формуватиме собівартість виробленої продукції. В той же час, понаднормовий брак має визнаватися витратами періоду.

Аудиторська компанія PSP AUDIT


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X