Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база бухгалтера » ПОРЯДОК ведення реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ (постанова КМУ від 22.02.16)
Нормативна база бухгалтера

ПОРЯДОК ведення реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ (постанова КМУ від 22.02.16)

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 лютого 2016 р. № 68

Київ

Про затвердження Порядку ведення реєстрів
заяв про повернення суми бюджетного
відшкодування податку на додану вартість

Відповідно до абзацу п’ятнадцятого підпункту 200.7.1 пункту 200.7 статті 200 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, що додається.

2. Установити, що:

до реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість включаються заяви, подані після 1 лютого 2016 року;

заяви про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, суми податку за якими не повернуті до 1 лютого 2016 р., не включаються до таких реєстрів.

Прем’єр-міністр України                                                                А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2016 р. № 68

ПОРЯДОК
ведення реєстрів заяв про повернення суми
бюджетного відшкодування податку на додану вартість

  1. Цей Порядок визначає механізм включення поданих заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість (далі — заява) платниками податку на додану вартість (далі — платники податку), які відповідають критеріям, визначеним пунктом 200.19 статті 200 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), до реєстру за формою згідно з додатком 1 (далі — реєстр 1) та платниками податку, які не відповідають таким критеріям, до реєстру за формою згідно з додатком 2 (далі — реєстр 2), а також внесення до зазначених реєстрів інформації про стан розгляду кожної заяви та опублікування реєстрів.
  2. Реєстри формуються ДФС за даними:

прийнятих територіальними органами ДФС податкових декларацій з податку на додану вартість (далі — податкові декларації) або уточнюючих розрахунків з податку на додану вартість (далі — уточнюючі розрахунки), передбачених абзацом четвертим пункту 50.1 статті 50 Кодексу, та заяв, поданих у складі податкових декларацій або уточнюючих розрахунків;

податкової інформації, зібраної та отриманої органами доходів і зборів, відповідно до глави 7 Кодексу.

  1. Датою внесення заяви до реєстрів є:

дата подання податкової декларації за звітний (податковий) період у разі подання заяви у її складі;

дата подання уточнюючого розрахунку у разі подання заяви у його складі;

дата подання податкової декларації з порушенням граничних строків подання податкової декларації за звітний (податковий) період у разі подання заяви у її складі.

  1. Реєстри формуються у хронологічному порядку за черговістю включення податкових декларацій або уточнюючих розрахунків, у складі яких подано заяви.

Заяви автоматично включаються до відповідного реєстру протягом операційного дня їх отримання у хронологічному порядку надходження.

  1. Заяви виключаються з відповідного реєстру згідно з пунктом 48.7 статті 48, пунктом 49.11 статті 49 і пунктом 50.1 статті 50 Кодексу.
  2. У разі коли попередньо включена до реєстру 1 заява, подана платником податку, якого за рішенням територіального органу ДФС визнано таким, що не відповідає критеріям, визначеним пунктом 200.19 статті 200 Кодексу, така заява виключається з реєстру 1 та включається до реєстру 2 за датою надіслання у порядку та строки, установлені пунктами 200.20 і 200.21 статті 200 Кодексу, платнику податку повідомлення про прийняття зазначеного рішення.
  3. ДФС щодня опубліковує реєстри на своєму офіційному веб-сайті.
  4. Реєстри складаються з двох частин та формуються за кожною заявою, поданою у складі податкової декларації або уточнюючого розрахунку (за умови його подання).
  5. Перша частина реєстрів містить інформацію про:

дату подання заяви;

номер податкової декларації або уточнюючого розрахунку;

найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку;

індивідуальний податковий номер платника податку.

  1. Друга частина реєстрів містить інформацію про:

дату надіслання платнику податку територіальним органом ДФС повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації або уточнюючого розрахунку;

зазначену у заяві суму податку, заявлену до бюджетного відшкодування на рахунок платника податку в банку;

дату узгодження територіальним органом ДФС зазначеної у заяві суми податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню;

дату висновку територіального органу ДФС із зазначенням суми податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню, надісланого до територіального органу Казначейства;

суму податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню, згідно з висновком територіального органу ДФС;

дату податкового повідомлення-рішення, в якому наводиться неузгоджена сума податку, заявлена до бюджетного відшкодування, зазначена у заяві;

номер податкового повідомлення-рішення, в якому наводиться неузгоджена сума податку, заявлена до бюджетного відшкодування, зазначена у заяві;

неузгоджену суму податку, заявлену до бюджетного відшкодування, що зазначена у заяві, відповідно до податкового повідомлення-рішення;

дату початку оскарження податкового повідомлення-рішення;

неузгоджену суму податку, заявлену до бюджетного відшкодування, що оскаржується;

дату закінчення оскарження податкового повідомлення-рішення;

суму податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню, узгоджену за результатами оскарження;

дату повернення суми податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню, на рахунок платника податку в банку;

суму податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню, повернуту на рахунок платника податку в банку.

Інформація, що міститься у другій частині реєстрів, оновлюється ДФС щодня.

_____________________

Додаток 1 до Порядку

РЕЄСТР
заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану
вартість, поданих платниками такого податку, які відповідають критеріям,
визначеним пунктом 200.19 статті 200 Податкового кодексу України

Частина 1

Дата подання заяви Номер податкової декларації або уточнюючого розрахунку Найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку Індивідуальний податковий номер платника податку

Частина 2

Дата
надіслання платнику податку територіальним органом ДФС повідомлення про відмову у прийнятті податкової  декларації або уточнюючого розрахунку
Сума
податку, заявлена до бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку, зазначена у заяві
Дата
узгодження територіальним органом ДФС зазначеної у заяві суми податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню
Дата висновку територіального органу ДФС із зазначенням суми податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню, надісланого до територіального органу Казначейства Сума
податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню, згідно з висновком територіального органу ДФС
Дата
податкового повідомлення-рішення, в якому наводиться неузгоджена сума податку, заявлена до бюджетного відшкодування, зазначена у заяві
Номер
податкового повідомлення-рішення, в якому наводиться неузгоджена сума податку, заявлена до бюджетного відшкодування,  зазначена у заяві
Неузгоджена сума податку, заявлена до бюджетного відшкодування, що  зазначена у заяві, відповідно до податкового повідомлення-рішення Дата
початку оскарження податкового повідомлення-рішення
Неузгоджена сума податку, заявлена до бюджетного відшкодування, що оскаржується

 

Дата закінчення оскарження податкового повідомлення-рішення Сума
податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню, узгоджена за результатами оскарження
Дата
повернення суми податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню, на рахунок платника податку в банку
Сума податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню, повернута на рахунок платника податку в банку

_____________________

Додаток 2 до Порядку

РЕЄСТР
заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану
вартість, поданих платниками такого податку, які не відповідають критеріям,
визначеним пунктом 200.19 статті 200 Податкового кодексу України

Частина 1

Дата подання заяви Номер податкової декларації або уточнюючого розрахунку Найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку Індивідуальний податковий номер платника податку

Частина 2

Дата
надіслання платнику податку територіальним органом ДФС повідомлення про відмову у прийнятті податкової  декларації або уточнюючого розрахунку
Сума
податку, заявлена до бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку, зазначена у заяві
Дата
узгодження територіальним органом ДФС зазначеної у заяві суми податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню
Дата висновку територіального органу ДФС із зазначенням суми податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню, надісланого до територіального органу Казначейства Сума
податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню, згідно з висновком територіального органу ДФС
Дата
податкового повідомлення-рішення, в якому наводиться неузгоджена сума податку, заявлена до бюджетного відшкодування, зазначена у заяві
Номер
податкового повідомлення-рішення, в якому наводиться неузгоджена сума податку, заявлена до бюджетного відшкодування,  зазначена у заяві
Неузгоджена сума податку, заявлена до бюджетного відшкодування, що  зазначена у заяві, відповідно до податкового повідомлення-рішення Дата
початку оскарження податкового повідомлення-рішення
Неузгоджена сума податку, заявлена до бюджетного відшкодування, що оскаржується

 

Дата закінчення оскарження податкового повідомлення-рішення Сума
податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню, узгоджена за результатами оскарження
Дата
повернення суми податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню, на рахунок платника податку в банку
Сума податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню, повернута на рахунок платника податку в банку

_____________________

 

21 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X