Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Постанови КМУ » Порядок ведення та форма Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість
Постанови КМУ

Порядок ведення та форма Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 січня 2017 р. № 26

Київ

Про затвердження Порядку ведення
Реєстру заяв про повернення суми бюджетного
відшкодування податку на додану вартість

Відповідно до підпункту 200.7.1 пункту 200.7 статті 200 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, що додається.

2. Установити, що до набрання чинності пунктами 1 і 3 цієї постанови бюджетне відшкодування сум податку на додану вартість за заявами, включеними до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, сформованого згідно з пунктом 52 підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України, здійснюється у порядку, що діяв до 1 січня 2017 року.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2016 р. № 68 “Про затвердження Порядку ведення реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 656);

постанову Кабінету Міністрів України від 17 січня 2011 р. № 39 “Про затвердження Порядку взаємодії органів державної податкової служби та органів державної казначейської служби в процесі відшкодування податку на додану вартість” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 5, ст. 250).

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пунктів 1 і 3 цієї постанови, які набирають чинності з 1 квітня 2017 року.

Прем’єр-міністр України                                                           В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2017 р. № 26

ПОРЯДОК
ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного
відшкодування податку на додану вартість

 1. Цей Порядок визначає механізм ведення Мінфіном інформаційного ресурсу Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість (далі — Реєстр) за формою згідно з додатком.
 2. Мінфін адмініструє Реєстр як окремий інформаційний ресурс та забезпечує захист інформації відповідно до законодавства у сфері захисту державних інформаційних ресурсів.
 3. Формування Реєстру здійснюється автоматично на підставі баз даних ДФС та Казначейства.
 4. Орган ДФС вносить до Реєстру такі дані:

найменування платника податку на додану вартість (далі — платник податку) та його індивідуальний податковий номер;

дату подання заяви про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість (далі — заява) на рахунок платника податку у банку, поданої у складі податкової декларації з податку на додану вартість (далі — податкова декларація) або уточнюючого розрахунку з податку на додану вартість (далі — уточнюючий розрахунок) (в разі їх подання);

дату надсилання платнику податку органом ДФС повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації або уточнюючого розрахунку (в разі їх подання);

суму податку, заявленого до бюджетного відшкодування, зазначену в кожній заяві, поданій у складі податкової декларації або уточнюючого розрахунку (в разі їх подання), у тому числі окремо, яка підлягає перерахуванню на рахунок платника податку у банку та/або в рахунок сплати грошових зобов’язань, та/або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету;

суму податку, заявленого до бюджетного відшкодування, зменшену на суму податкового боргу;

реквізити поточного рахунка платника податку для перерахування бюджетного відшкодування;

реквізити бюджетних рахунків для перерахування бюджетного відшкодування у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету;

реквізити бюджетного рахунка, з якого здійснюється бюджетне відшкодування;

дату початку та закінчення проведення перевірки даних податкової декларації або уточнюючого розрахунку (в разі їх подання), в складі яких подана заява, з обов’язковою відміткою щодо виду перевірки (камеральна, документальна);

суму податку, заявленого до бюджетного відшкодування, та дату поданої до органу ДФС заяви у разі виникнення у платника податку необхідності змінити напрям узгодженого бюджетного відшкодування;

дату складення та вручення платнику податку акта перевірки;

дату та номер податкового повідомлення-рішення та суму бюджетного відшкодування за кожною заявою з урахуванням уточнюючого розрахунку (у разі їх подання), не узгоджену органом ДФС;

дату початку оскарження податкового повідомлення-рішення та суму бюджетного відшкодування, що оскаржується;

дату закінчення оскарження податкового повідомлення-рішення та суму бюджетного відшкодування, узгоджену за результатами оскарження;

суму узгодженого органом ДФС бюджетного відшкодування за кожною заявою та дату її узгодження.

Заяви виключаються з Реєстру згідно з пунктом 48.7 статті 48, пунктом 49.11 статті 49 і пунктом 50.1 статті 50 Податкового кодексу України.

 1. Заяви автоматично вносяться до Реєстру протягом операційного дня їх отримання у хронологічному порядку їх надходження.

Повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення заяв до Реєстру.

 1. Інформація про узгодженість бюджетного відшкодування та його суму відображається в Реєстрі органом ДФС на наступний робочий день після виникнення такого випадку.
 2. У разі коли за результатами перевірки даних податкової декларації або уточнюючого розрахунку платник податку розпочинає процедуру адміністративного або судового оскарження, орган ДФС не пізніше наступного робочого дня після отримання відповідного повідомлення від платника податку або ухвали суду про порушення провадження у справі зобов’язаний внести відповідні дані до Реєстру.

Після закінчення процедури адміністративного оскарження або набрання законної сили рішенням суду орган ДФС на наступний робочий день після отримання відповідного рішення зобов’язаний внести до Реєстру дані щодо узгодженої суми бюджетного відшкодування платника податку.

 1. Казначейство вносить до Реєстру такі дані:

дату та суму повернення бюджетного відшкодування на рахунок платника податку у банку;

дату та суму зарахування (перерахування) в рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету.

 1. Дані щодо бюджетного відшкодування органами Казначейства у порядку безспірного списання податку на додану вартість за судовими рішеннями надаються Казначейством для формування Реєстру окремо на наступний робочий день після здійснення такого відшкодування.

ДФС відображає зазначену інформацію у Реєстрі.

 1. Внесення даних до Реєстру посадовими особами (уповноваженою особою) ДФС та Казначейства здійснюється з дотриманням вимог законів щодо електронного підпису та електронного документообігу.
 2. Інформація про узгодженість бюджетного відшкодування та його суму відображається в Реєстрі в автоматичному режимі на наступний робочий день після виникнення випадку, коли органом ДФС не внесені до Реєстру відомості про:

дату початку та закінчення проведення перевірки даних податкової декларації або уточнюючого розрахунку (в разі їх подання) з обов’язковою відміткою щодо виду перевірки (камеральна, документальна);

дату складення акта перевірки.

 1. Узгоджена сума бюджетного відшкодування стає доступною органу Казначейства для виконання на наступний операційний день за днем її відображення в Реєстрі та перераховується органом Казначейства у строки, передбачені пунктом 200.13 статті 200 Податкового кодексу України, на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку та/або на бюджетні рахунки для перерахування у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету.

При цьому органу Казначейства стають доступними для виконання узгоджені суми бюджетного відшкодування, зазначені в Реєстрі, які підлягають поверненню.

 1. Мінфін забезпечує:

автоматичну обробку інформації ДФС та Казначейства щодо даних Реєстру;

щоденне оприлюднення Реєстру на своєму офіційному веб-сайті, крім інформації про реквізити поточного рахунка платника податку для перерахування бюджетного відшкодування.

Оновлення даних Реєстру не здійснюється у вихідні, святкові та неробочі дні.

 1. Казначейство здійснює бюджетне відшкодування на підставі даних Реєстру, що містяться в інформаційному ресурсі Мінфіну, а також з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та пункту 55 підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України.

_____________________

Додаток
до Порядку

РЕЄСТР
заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість

Частина 1 (незмінна) (формує ДФС)

 

Дата подання заяви Номер податкової декларації або уточнюючого розрахунку Найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку Індивідуальний податковий номер платника податку Сума податку, заявлена до бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку Сума податку, заявлена до бюджетного відшкодування у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

Частина 2 (динамічна)

Дата включення/виключення інформації з Реєстру (формує ДФС)
Дата подання заяви Дата надіслання платнику податку органом ДФС повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації або уточнюючого розрахунку
   
Сума податку, заявленого до бюджетного відшкодування, зменшена на суму податкового боргу (формує ДФС)
 
Інформація про проведення перевірки (формує ДФС)
Дата початку проведення камеральної перевірки даних декларації або уточнюючого розрахунку Дата закінчення проведення камеральної перевірки даних декларації або уточнюючого розрахунку Дата початку проведення документальної перевірки даних декларації або уточнюючого розрахунку Дата закінчення проведення документальної перевірки даних декларації або уточнюючого розрахунку
       
Інформація про складення акта перевірки (формує ДФС)
Дата складення акта перевірки даних декларації або уточнюючого розрахунку Дата вручення платнику податку акта перевірки даних декларації або уточнюючого розрахунку
   
Інформація про податкове повідомлення-рішення (формує ДФС)
Дата податкового повідомлення-рішення, в якому наводиться неузгоджена сума податку, заявлена до бюджетного відшкодування, зазначена у заяві Номер податкового повідомлення-рішення, в якому наводиться неузгоджена сума податку, заявлена до бюджетного відшкодування, зазначена у заяві Неузгоджена сума податку, заявлена до бюджетного відшкодування, що зазначена у заяві, відповідно до податкового повідомлення-рішення
     
Інформація про оскарження суми бюджетного відшкодування (формує ДФС)
Дата початку оскарження податкового повідомлення-рішення Неузгоджена сума податку, заявлена до бюджетного відшкодування, що оскаржується Дата закінчення оскарження податкового повідомлення-рішення Сума податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню, узгоджена за результатами оскарження
       
Інформація про подання заяви у разі зміни напряму узгодженого бюджетного відшкодування (формує ДФС)
Дата подання заяви у разі зміни напряму узгодженого бюджетного відшкодування Сума заявленого бюджетного відшкодування у разі зміни напряму узгодженого бюджетного відшкодування
   
Інформація про узгодження органом ДФС суми бюджетного відшкодування (формує ДФС)
Узгоджена сума бюджетного відшкодування з урахуванням відшкодованих сум, результатів перевірок, поточних грошових зобов’язань та зменшень відповідно до уточнюючих розрахунків тощо Дата узгодження органом ДФС суми бюджетного відшкодування
   
Інформація про узгодження суми бюджетного відшкодування відповідно
до підпунктів “б” і “в” пункту 200.12 статті 200 Податкового кодексу України (відображається в автоматичному режимі)
Узгоджена сума бюджетного відшкодування Дата узгодження суми бюджетного відшкодування
   
Інформація про повернення суми бюджетного відшкодування (формує Казначейство)
Дата повернення бюджетного відшкодування на рахунок платника податку в банку Сума повернення бюджетного відшкодування на рахунок платника податку у банку Дата зарахування (перерахування) суми податку в рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету Сума зарахування (перерахування) в рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету
       
Інформація про реквізити бюджетного рахунка, з якого здійснюється бюджетне відшкодування податку (формує ДФС)
Номер бюджетного рахунка Код органу Казначейства, на балансі якого відкрито бюджетний рахунок Найменування органу Казначейства, на балансі якого відкрито бюджетний рахунок Код згідно з ЄДРПОУ органу Казначейства, на ім’я якого відкрито бюджетний рахунок Найменування органу Казначейства, на ім’я якого відкрито бюджетний рахунок
         
Інформація про реквізити поточного рахунка платника податку для
перерахування бюджетного відшкодування (формує ДФС)
Код банку, в якому відкритий поточний рахунок Найменування банку, в якому відкритий поточний рахунок Номер поточного рахунка платника податку Код згідно з ЄДРПОУ платника податку — юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи (серія та номер паспорта)
       
Інформація про реквізити бюджетного рахунка, на який здійснюється бюджетне відшкодування у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету (формує ДФС)
Код бюджетної класифікації платежу для перерахування суми бюджетного відшкодування Номер бюджетного рахунка для перерахування суми бюджетного відшкодування Код органу Казначейства, на балансі якого відкрито бюджетний рахунок Найменування органу Казначейства, на балансі якого відкрито бюджетний рахунок Код згідно з ЄДРПОУ органу Казначейства, на ім’я якого відкрито бюджетний рахунок Найменування органу Казначейства, на ім’я якого відкрито бюджетний рахунок
           
Інформація про стан повернення бюджетного відшкодування (з урахуванням особливостей, установлених пунктом 55 підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України) (формує Казначейство)
 
Інформація про суму бюджетного відшкодування, повернуту за рішеннями суду
(формує ДФС на підставі даних Казначейства)
Дата повернення бюджетного відшкодування Відшкодована сума за рішенням суду Дата судового рішення Номер судового рішення Сума до бюджетного відшкодування за рішенням суду
         

_____________________

48 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект
X