Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Інші документи » Порядок здійснення органами Державної казначейської служби України бюджетного відшкодування ПДВ (Порядок № 232)
Інші документи

Порядок здійснення органами Державної казначейської служби України бюджетного відшкодування ПДВ (Порядок № 232)

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державної казначейської

служби України

від 31 березня 2017 року  № 103

(у редакції наказу Державної казначейської служби України

«___» ________ 2018 року № ___)

Порядок
здійснення органами Державної казначейської служби України бюджетного відшкодування податку на додану вартість на підставі даних Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування

 Загальні положення

 1.1. Цей Порядок регламентує організацію роботи Державної казначейської служби України (далі – Казначейство) та головних управлінь Державної казначейської служби України (далі – головні управління Казначейства) у процесі здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість (далі – ПДВ) на підставі даних Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (далі – Реєстр).

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, визначених
у Податковому кодексі України, законах України «Про електронний цифровий підпис» та «Про електронні документи та електронний документообіг», Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженій постановою Правління Національного банку України
від 21 січня 2004 року № 22, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України
29 березня 2004 року за № 377/8976.

1.3. Інформація про узгоджені суми бюджетного відшкодування
у вигляді платіжних реквізитів, отримана Казначейством із Реєстру в хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування та в розрізі областей та міста Києва (далі – інформація з Реєстру), в автоматизованому режимі відображається в окремому АРМ «Моніторинг ПДВ» системи АС «Є-Казна».

У головних управліннях Казначейства інформація з Реєстру, отримана
від Казначейства, в автоматизованому режимі відображається для виконання
в блоці «Оплата картотеки – 2» АРМ «Доходів бюджетів (WEB)» системи
АС «Є-Казна».

  1. Організація роботи самостійних структурних підрозділів Казначейства
    в процесі здійснення бюджетного відшкодування ПДВ

 

2.1. Департамент інформаційних технологій Казначейства забезпечує працездатність та технічний супровід окремого АРМ «Моніторинг ПДВ» системи АС «Є-Казна», в якому відображається інформація з Реєстру.

2.2. Управління бюджетних надходжень та електронного адміністрування податків:

кожного операційного дня після 13 год. 00 хв. здійснює моніторинг
та опрацювання інформації, отриманої з Реєстру;

 у терміни, визначені у пункті 200.13 статті 200 Податкового Кодексу України, з урахуванням черговості отримання інформації з Реєстру від Міністерства фінансів України:

готує Розпорядження про перерахування коштів із рахунка Державної казначейської служби України № 31120000000001 на рахунок № 311292
із подальшим перерахуванням на рахунки головних управлінь Державної казначейської служби України для здійснення бюджетного відшкодування ПДВ (далі – Розпорядження), за формою згідно з додатком до цього Порядку;

передає на виконання до Департаменту бухгалтерського обліку операцій державного бюджету Розпорядження, підписане керівниками Управління бюджетних надходжень та електронного адміністрування податків, Управління ліквідності та казначейських операцій (у частині погодження наявності коштів на єдиному казначейському рахунку), та затверджене керівництвом Казначейства;

направляє на виконання до головних управлінь Казначейства інформацію з Реєстру;

здійснює моніторинг виконання головними управліннями Казначейства інформації з Реєстру;

повідомляє Управлінню ліквідності та казначейських операцій суму,
на яку було здійснено бюджетне відшкодування ПДВ;

у разі невиконання певним головним управлінням Казначейства інформації з Реєстру, отримує пояснення керівництва відповідного головного управління Казначейства та невідкладно інформує про це керівництво Казначейства.

2.3. Департамент бухгалтерського обліку операцій державного бюджету
у день отримання від Управління бюджетних надходжень та електронного адміністрування податків Розпорядження забезпечує його виконання
в установленому порядку.

 

  1. Організація роботи головних управлінь Казначейства в процесі здійснення бюджетного відшкодування ПДВ

 

3.1. Управління інформаційних технологій та захисту інформації кожного операційного дня забезпечує працездатність та технічний супровід АРМ «Доходів бюджетів (WEB)» системи АС «Є-Казна», в якому відображається для виконання інформація з Реєстру.

3.2. Управління/Відділ бюджетних надходжень та казначейських операцій:

здійснює моніторинг надходження від Казначейства інформації з Реєстру та коштів для здійснення бюджетного відшкодування ПДВ;

у день отримання від Казначейства інформації з Реєстру, забезпечує
її виконання у повному обсязі.

3.3. У разі невиконання інформації з Реєстру в день її отримання,
керівник відповідного головного управління Казначейства
у письмовій формі надає обґрунтоване пояснення на адресу Казначейства
з обов’язковим зазначенням обставин, які зумовили невиконання інформації
з Реєстру.

 

Директор Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства

 

 

 Л.І. Литвиненко

 

13 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X