Головна » Бухгалтеру » Бухгалтерський облік » Повна амортизація об’єкта основних засобів: що далі?
Авторские Бухгалтерський облік

Повна амортизація об’єкта основних засобів: що далі?

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Коли об’єкт основних засобів (далі – ОЗ) досяг свого граничного терміну використання по документів і майже повністю амортизований пора подумати, що з ним робити далі.

Відразу відмітимо, що дана ситуація не є підставою для того, щоб даний ОЗ списувати. Адже в нормативних документах передбачено, що ОЗ списується якщо: його продають, дарують, виявлена його недостача, ліквідують або по якимось іншим причинам він ерестав відповідати визначенню активу.

Адже навіть якщо по документам ОЗ повністю замортизований, але ви бачите, що він ще може прослужити не один рік, то підстав списувати у вас немає.

Отже, для початку слід перевірити чи придатний даний ОЗ до подальшої експлуатації. Це повинна визначити спеціальна комісія, яка повинна бути створена на підприємстві. Якщо ОЗ придатний до використання то бухгалтеру потрібно провести ряд маніпуляцій, щоб відобразити цю операцію в обліку.

А тут є декілька варіантів, які ми зараз і розглянемо

Дооцінка ОЗ

Переоцінена залишкова вартість нульового об’єкта визначається додаванням справедливої вартості цього об’єкта до його первісної (переоціненої) вартості. Cуму зносу не змінюємо. Обов’язково слід визначити ліквідаційну вартість об’єкта.

Суму дооцінки включаємо до складу капіталу в дооцінці (тобто враховуємо на субрахунку 411).

Дані про переоцінку відображаємо в інвентарній картці обліку ОЗ (типової ф. № ОЗ-6, затвердженої наказом № 352), Книзі обліку ОЗ, Відомостях обліку необоротних активів та зносу.

Амортизуємо дооцінений об’єкт. Паралельно пропорційно нарахованої амортизації списуємо дооцінку до складу нерозподіленого прибутку (Дт 411 – Кт 441), якщо цей метод списання обраний вами в наказі про облікову політику.

Дооцінений замортизований об’єкт ОЗ, перевіріяємо, чи не закінчений термін його корисного використання, що дуже важливо для його подальшої амортизації. Якщо він також підійшов до кінця, його доведеться продовжити.

Практичний приклад

Прийнято рішення дооцінити об’єкт ОЗ групи «Машини та обладнання» з нульовою залишковою вартістю. Первісна вартість та сума зносу на момент дооцінки складають 45000 грн. Справедлива вартість об’єкта на момент переоцінки склала 30000 грн.,ліквідаційна вартість встановлена в розмірі 200 грн. Строк корисного використання продовжений на 5 років. Переоцінена залишкова вартість: (45000 грн. + 30000 грн.) – 45000 грн. = 30000 грн.

Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума
1 Проведена дооцінка ОЗ 104 411 30000,00
2 Нарахована амортизація по цьому об’єкту 23,91,92,93,94 131 497,67
3 Списана дооцінка до складу нерозподіленого прибутку 411 441 497,67

Амортизація разрахована так: (30000-200)/5/1=497,67

Продовжуємо строк корисного використання

Можна обійтись і без дооцінки, а просто продовжити термін корисного використання ОЗ та продовжувати його використовувати і при цьому вести лише кількісний облік таких ОЗ.

Те, що об’єкт ще використовується, підтвердять дані кількісного обліку – інвентарна картка обліку основних засобів, а також Книга обліку основних засобів, Відомість обліку необоротних активів та зносу. При цьому на рахунках 10 і 13 і далі будуть значитися первісна вартість і сума зносу в рівній сумі.

Як же це зробити?

Для початку слід визначити «додатковий» термін корисного використання об’єкта ОЗ. Рішення про термін корисного використання приймає спеціально створена для цього на підприємстві комісія (постійно діюча на підприємстві інвентаризаційна комісія).

Обмежень щодо терміну тут немає. Просто головне – на момент перегляду врахувати (п. 24 П (С) БО 7):

  •  Очікуване використання об’єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності;
  •  Фізичний і моральний знос;
  •  Правові або інші обмеження щодо строків використання об’єкта та інші фактори.

Причому, продовження терміну служби і для податкових цілей може бути будь-яким,  без урахування
мінімально допустимих строків амортизації, наведених в п.п. 138.3.3 ПКУ, адже мінімальні терміни по замортизовані об’єкту вже реалізовані. І в даній ситуації має місце їх продовження, а не повторне встановлення. Це важливо для високодоходніков, а також платників,які вирішили в податкових цілях коригувати фінрезультат на різниці.

Для цих цілей вони ведуть окремий податковий облік об’єктів ОЗ, розраховують податкову амортизацію.

Зверніть увагу! Оскільки форми первинних документів з обліку ОЗ, затверджені в встановленому порядку, не містять реквізитів для відображення строків корисного використання (експлуатації) основних засобів, то вони повинні бути встановлені в розпорядчому акті (наказі, розпорядженні), прийнятому підприємством у відповідному порядку.

Потім треба видати наказ по підприємству і в ньому аргументуємо причину видачі наказу – рішенням комісії.

Нараховувати амортизацію в такому випадку вже не прийдеться.

Якщо такий об’єкт в подальшому буде наприклад ремонтуватись, або поліпшуватись, то сума витрат на це піде до його первісної вартості і коли так станеться то таку вартість треба амортизувати.

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X