Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база HR » Роз’яснення механізму застосування норм Закону України «Про загальнообов»язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 №1105-ХІУ (в редакції від 28.12.2014)
Нормативна база HR

Роз’яснення механізму застосування норм Закону України «Про загальнообов»язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 №1105-ХІУ (в редакції від 28.12.2014)

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Запитання:

  1. Як правильно оплатити листок непрацездатності по вагітності та пологах, якщо застрахована особа працює з 10 січня 2014 за основним місцем роботи на 0,75 ставки з оплатою праці 1000грн і з 01 лютого 2014 за сумісництвом на 0,5 ставки з оплатою праці 1000грн?

Страховий випадок настав 06.05.2015. 

Відповідь:

З 01.01.2015 матеріальне забезпечення та соціальні послуги за соціальним страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності надається за Законом України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 №1105-ХІУ (в редакції від 28.12.2014) (далі-Закон-№1105).

Відповідно до ст.26 Закону №1105 допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу), обчисленої у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України і не залежить від страхового стажу. Частиною другою цієї статті сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску ( на 01.05.2015-20706 грн ), з якої сплачувались страхові внески до Фонду, та не може бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку ( на 01.05.2015-1218грн).

Виходячи із змін внесених з 01.01.2015 до статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 №2464 у разі якщо база нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника. Тобто підприємство має нарахувати єдиний внесок із суми не меншої суми мінімальної заробітної плати. Умовою застосування зазначеної норми є перебування найманого працівника у трудових відносинах повний календарний місяць, тобто основним місцем роботи. Основним місцем роботи працівника є місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору та де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої заноситься відповідний запис про роботу.

Виходячи з вищевикладеного та роз`яснення наданого у листі Міністерства соціальної політики України від 08.05.2015 №6811/0/14-15/18 «Про застосування норми частини другої статті 26 Закону №1105», роз`яснень наданих Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасовою втратою працездатності у листах від 07.05.2015 №5.2-32-823, від 15.05.2015 №5.2-32-862 у разі коли сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць є меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку, необхідно здійснювати доплату до суми допомоги до рівня мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Для цього сума доплати розраховується як різниця між фактичним розміром допомоги та сумою допомоги, розрахованої таким чином:

1218 грн :30,44х126 к.д.=5041,26грн.

Незважаючи на те, що заробітна плата (дохід) працівника за основним місцем роботи 1000грн, розрахунок суми по вагітності та пологах потрібно провести виходячи з мінімальної заробітної плати і вона буде 5041,26грн.

Відповідно до роз`яснення наданого Державною фіскальною службою України у листі від 14.02.2015 №4979 для сумісників базою нарахування єдиного внеску є фактично нарахована заробітна плата незалежно від її розміру. При цьому роботодавець має право отримати від такого працівника (сумісника) підтвердження про місце основної роботи.

Виходячи з вищевикладеного оплату по вагітності та пологах за сумісництвом потрібно провести відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 року №1266 (далі-Порядок №1266) і якщо в розрахунковому періоді з 01.11.2014 по 30.04.2015 (181 календарний день), сума доходу 6х1000=6000,00грн, то сума допомоги по вагітності та пологах за сумісництвом буде 6000,00:181х126=4176,80грн.

Запитання:

  1. Чи буде правомірним і як правильно оплатити листок непрацездатності по вагітності та пологах, якщо працівник 04.05.2005 прийнята на постійне місце роботи медсестрою госпрозрахункового відділення, 13.01.2010 народила дитину, з 14.01.2010 по 13.01.2013 перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, з 14.01.2013 по 16.01.2016 перебуває у відпустці без збереження заробітної плати по догляду за дитиною до шести років ?

Страховий випадок настав 08.04.2015.

 

Відповідь:

          Відповідно до ст.25 Закону України «Про загальнообов»язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 №1105-ХІУ (у редакції від 28.12.2014) допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі  у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв»язку з вагітністю та пологами. У разі надання застрахованій особі відпустки у зв»язку з вагітністю та пологами у період простою підприємства, установи, організації не з вини застрахованої особи, щорічної (основної чи додаткової відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, додаткової відпустки у зв»язку з навчанням, творчої відпустки допомога по вагітності та пологах надається з дня виникнення права на відпустку у зв»язку з вагітністю та пологами.  Відповідно до частини 3 ст.25 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 №504 відпустка без збереження заробітної плати надається матері або іншим особам, зазначеним у частині третій ст.18 та частині першій ст.19 цього Закону, в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, тривалістю визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет І типу (інсулінозалежний)  не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи А» не більш як до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку.

            Враховуючи вищевикладене, в даному випадку працівник має право на оплату листка непрацездатності по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

           Розрахунок суми допомоги по вагітності та пологах визначається відповідно до п.10, п.14, п.20 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов”язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 року №1266 визначається шляхом ділення місячної тарифної ставки (посадового окладу), встановленої працівникові на момент настання страхового випадку на 30,44 та множенням цієї суми на кількість календарних днів, що підлягають оплаті. Узв»язку з тим, що застрахована особа протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку має страховий стаж менше шести місяців, то нарахування суми допомоги по вагітності та пологах потрібно провести відповідно до вимог пункту 2 частини 4 ст.19 Закону №1105. Розрахована допомога по вагітності та пологах повинна бути в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку.

           Якщо при розрахунку допомоги працівнику сума за місяць менше мінімальної заробітної плати, то потрібно зробити доплату.

Сума доплати розраховується як різниця між фактичним розміром допомоги та сумою допомоги, розрахованої таким чином:

1218 грн :30,44х126 к.д.=5041,26грн.

Джерело: Фонд з тимчасової непрацездатності


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X