Головна » Бухгалтеру » Довідники » Інші довідники » Відповідальність за порушення у сфері використання РРО
Інші довідники

Відповідальність за порушення у сфері використання РРО

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Правові основи застосування суб’єктами господарювання (далі – СГ) реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) установлено Законом від 06.07.95 р. № 265/95-ВР (далі – Закон № 265). Зазначений Закон покладає ряд обов’язків:

  • на підприємства та підприємців, які провадять діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг і здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі;
  • центри сервісного обслуговування РРО, які займаються гарантійним обслуговуванням і ремонтом РРО;
  • СГ, які реалізують РРО для застосування іншими СГ у сфері торгівлі та громадського харчування.

За порушення вимог законодавства у сфері застосування РРО встановлена відповідальність:

  • фінансова – передбачена Законом № 265, застосовується до СГ (підприємств і підприємців). Право накладати на СГ фінансові санкції надане органам ДФС (ст. 17, 171, 19, 20, 24 Закону № 265);
  • адміністративна – передбачена КУпАП, застосовується до посадових осіб підприємств і найманих працівників, які безпосередньо проводять розрахункові операції. Виявлення порушень і складання протоколів про адміністративні правопорушення віднесено до повноважень органів ДФС (ст. 255 КУпАП). Накладати стягнення за порушення, передбачене ст. 1551 КУпАП, мають право районні, районні в місті, міські або міськрайонні суди (ст. 221 КУрАП), а за порушення, передбачене ст. 163 КУпАП, – має право орган ДФС (ст. 2342 КУпАП);
  • адміністративний арешт майна платника податків – застосовується у випадку відсутності РРО, зареєстрованого у встановленому законодавством порядку, крім випадків, визначених законодавством (пп. 94.2.4 Податкового кодексу, далі – ПК).

У зручній табличній формі наведено розміри фінансових санкцій та адміністративних штрафів, які можуть бути накладені на підприємства, їх посадових осіб, підприємців, найманих працівників, які безпосередньо здійснюють розрахункові операції, у випадку порушення вимог законодавства у сфері РРО. Для розрахунку розміру фінансової санкції або штрафу застосовується 1 НМДГ, що дорівнює 17 грн. (п. 5 підрозд. 1 розд. ХХ ПК).

Суть правопорушення

Норма законодавства

Розмір фінансової санкції або штрафу

1

2

3

Фінансова відповідальність (фінансові санкції)

Для СГ, які провадять діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг і проводять розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі

Виявлення протягом календарного року в ході перевірки таких фактів, як:
– проведення розрахункових операцій із використанням РРО або розрахункових книжок (далі – РК) на неповну вартість проданих товарів (наданих послуг);
– непроведення розрахункових операцій через РРО з фіскальним режимом роботи;
– невідповідність у юридичних осіб суми готівки в місці проведення розрахунків сумі, зазначеній у денному звіті, більш ніж на 10 % МЗП, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, а у випадку використання юридичною особою РК – загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня;
– нероздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення такої операції без використання РК на окремому господарському об’єкті СГ

П. 1 ст. 17 Закону № 265

Фінансова санкція в розмірі:
– 1 грн. – за порушення, вчинене вперше;
– 100 % вартості проданих із зазначеними порушеннями товарів (послуг) – за кожне наступне порушення
Невикористання РК при здійсненні розрахункових операцій у випадках, визначених Законом № 265

П. 3 ст. 17 Закону № 265

20 НМДГ
(340 грн.)

Використання не зареєстрованої належним чином РК
Порушення встановленого порядку використання РК
Незбереження РК протягом установленого законом строку
Нероздрукування контрольної стрічки

П. 5 ст. 17 Закону № 265

10 НМДГ
(170 грн.)

Нестворення контрольної стрічки в електронній формі на РРО
Перекручення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на контрольній стрічці, створеній в електронній формі
Проведення розрахункових операцій через РРО без використання режиму попереднього програмування найменування (для пального – із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД), цін товарів (послуг) та обліку їх кількості

П. 6 ст. 17 Закону № 265

5 НМДГ
(85 грн.)

Порушення встановленого п. 1 ст. 9 Закону № 265 порядку проведення розрахунків (при торгівлі продукцією власного виробництва, крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту) через каси підприємств, установ та організацій, у яких ці операції повинні проводитися з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою (при наявності) у встановленому порядку

П. 7 ст. 17 Закону № 265

10 НМДГ
(170 грн.)

Порушення порядку оформлення розрахункових і звітних документів при продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті
Застосування при здійсненні розрахункових операцій РРО, до конструкції або програмного забезпечення якого внесено зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виготовлювача, якщо при цьому пломба центру сервісного обслуговування (далі – ЦСО) відсутня або пошкоджена

П. 8 ст. 17 Закону № 265

100 НМДГ
(1 700 грн.)

Неподання до податкових органів звітності, пов’язаної із застосуванням РРО, РК і копій розрахункових документів та фіскальних звітних чеків із РРО дротовими і бездротовими каналами зв’язку, у випадку її обов’язкового подання

П. 9 ст. 17 Закону № 265

10 НМДГ
(170 грн.)

Реалізація товарів, не врахованих у встановленому порядку

Ст. 20 Закону № 265

Фінансова санкція в розмірі подвійної вартості товарів, не врахованих за місцем реалізації та зберігання, за цінами їх реалізації, але не менше 10 НМДГ (170 грн.).
Даний штраф не застосовується до підприємців-єдинників, які не є платниками ПДВ

Для центрів сервісного обслуговування РРО, що проводять гарантійне обслуговування та ремонт РРО

Невиконання гарантійного ремонту РРО в строки, установлені п. 2 ст. 14 Закону № 265 (7 робочих днів) і невведення в експлуатацію резервного РРО, належним чином зареєстрованого на СГ

Ст. 171 Закону № 265

5 МЗП, установленої на 1 січня податкового (звітного) року. На 1 січня 2017 року МЗП становить 3 200 грн.

Унесення ЦСО в конструкцію або програмне забезпечення належним чином опломбованого РРО змін, не передбачених конструкторсько-технологічною та програмною документацією виготовлювача

Ст. 24 Закону № 265

300 НМДГ
(5 100 грн.)

Для СГ, які реалізують РРО

Реалізація РРО із числа включених до Державного реєстру РРО, у конструкцію або програмне забезпечення яких унесено зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виготовлювача

Ст. 19 Закону № 265

500 НМДГ (8 500 грн.) за кожний такий реалізований РРО. При цьому вартість реалізованої продукції повертається покупцю, а сама реалізована продукція підлягає конфіскації

Адміністративна відповідальність (штрафи)

Порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

Ч. 1 ст. 1551КУпАП

Штраф становить:
– від 2 до 5 НМДГ (від 34 до 85 грн.) – для працівників, які здійснюють розрахункові операції;
– від 5 до 10 НМДГ (від 85 до 170 грн.) – для посадових осіб (головний бухгалтер, керівник підприємства)
Дії, передбачені ч. 1 ст. 1551 КУпАП, вчинені особою, на яку протягом року було накладене адміністративне стягнення за таке ж порушення

Ч. 2 ст. 1551 КУпАП

Штраф становить:
– від 5 до 10 НМДГ (від 85 до 170 грн.) – для працівників, які здійснюють розрахункові операції;
– від 10 до 20 НМДГ (від 170 до 340 грн.) – для посадових осіб (головний бухгалтер, керівник підприємства)
Порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у т. ч. перевищення граничних сум розрахунків готівкою

Ч. 1 ст. 16315 КУпАП

Від 100 до 200 НМДГ
(від 1 700 до 3 400 грн.)

Недотримання встановлених законодавством вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів
Дії, передбачені ч. 1 ст. 16315 КУпАП, вчинені особою, на яку протягом року було накладене адміністративне стягнення за таке саме порушення

Ч. 2 ст. 16315 КУпАП

Від 500 до 1 000 НМДГ
(від 8 500 до 17 000 грн.)

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X