Головна » Бухгалтеру » Консультації » Виправлення помилки, що стосуються грошових та не грошових показників у звіті Додаток 4 ЄСВ після закінчення сроку подачі.
Консультації

Виправлення помилки, що стосуються грошових та не грошових показників у звіті Додаток 4 ЄСВ після закінчення сроку подачі.

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Виправлення страхувальником помилок у звіті по ЄСВ (далі – Звіт) у разі самостійного виявлення недостовірних відомостей, які подані після закінчення звітного періоду та/або накопичені в електронних базах даних персоніфікованого обліку, передбачено Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 (далі – Порядок № 435).

Так, п. 2 розд. V Порядку № 435 визначено, що у разі виявлення страхувальником у Звіті після закінчення звітного періоду помилки в реквізитах (крім сум), що стосується страхувальника або застрахованої особи, подаються скасовуючі документи, тобто страхувальник повинен сформувати та подати Звіт за попередній період, який містить: перелік таблиць Звіту, відповідну таблицю зі статусом «скасовуючи» з відомостями, які були помилкові, на одну або декількох застрахованих осіб та відповідну таблицю зі статусом «початкова» із зазначеними правильними відомостями на одну або декількох застрахованих осіб, при цьому таблиця 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам» додатка 4 до Порядку № 435 повинна містити дані по кожній застрахованій особі окремо.
Звіт, сформований для виправлення помилок за попередні звітні періоди, не повинен містити таблиць 1 – 4 додатка 4 до Порядку № 435.

При цьому внесення змін до сум нарахованої заробітної плати або доходу та у зв’язку з цим до нарахованих сум єдиного внеску за звітний місяць при формуванні і поданні скасовуючих документів не допускається.

Згідно з абзацом першим п. 4 розд. V до Порядку № 435 якщо в таблиці 5 «Відомості про трудові відносини осіб» додатка 4 до Порядку № 435 страхувальник не зазначив будь-якої дії щодо застрахованої особи з тих, що передбачені п. 8 розд. IV Порядку № 435 (укладення або розірвання трудового договору із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце; надання особі відпустки по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку тощо), він подає Звіт за попередній період, який містить: титульний аркуш (перелік таблиць Звіту) з позначкою «додаткова» та таблицю 5 зі статусом «додаткова», яка містить дані на цю застраховану особу. Звіт з позначкою «додаткова» не повинен містити таблиць 1 – 4 додатка 4 до цього Порядку.

Аналогічно подається таблиця 7 «Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства» додатка 4 до Порядку № 435 (абзац другий п. 4 розд. V Порядку № 435).

Якщо потрібно повністю скасувати відомості, зазначені в таблицях 5 та 7 додатка 4 до Порядку № 435, подаються тільки скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних відомостей про застраховану особу (абзац третій п. 2 розд. V Порядку № 435.)
У разі якщо страхувальник подає за один і той самий звітний період таблиці зі статусами «скасовуюча» та «додаткова», вони подаються з окремими титульними аркушами (як два окремих Звіти) (п. 6 розд V Порядку № 435).

     Якщо платником самостійно виявлено заниження або завищення сум нарахованого ЄВ на суми грошового забезпечення, нарахованих платником у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, які підтверджують нарахування виплат, на які платником самостійно донараховано та/або доутримано суму ЄВ, страхувальник в розд. І таблиці 4 додатка 4 до Порядку № 435 заповнює рядки:
рядок 4 «Сума, на яку збільшено ЄВ у зв’язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах (р. 4.1 + р. 4.2)» – відображається сума рядків 4.1 та 4.2;
рядок 4.1 «(22,0%, 34,7 %), в тому числі донараховано суму грошового забезпечення до розміру мінімальної заробітної плати» – заповнюється страхувальником, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених нарахованих сум ЄВ у рядку 3 «Нараховано ЄВ, усього (р. 3.1 + р. 3.2)» таблиці 4 додатка 4 до Порядку № 435 за попередні звітні періоди;
рядок 4.2 «2,6 %» – заповнюється страхувальником, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених утриманих сум ЄВ із застрахованих осіб за попередні звітні періоди;
рядок 5 «Сума, на яку зменшено ЄВ у зв’язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах (р. 5.1 + р. 5.2)» – відображається сума рядків 5.1 та 5.2;
рядок 5.1 «(22,0%, 34,7 %), в тому числі зменшено суму грошового забезпечення, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати» – заповнюється страхувальником, якщо ним самостійно виявлено завищення відображених нарахованих сум ЄВ у рядку 3 «Нараховано ЄВ, усього (р. 3.1 + р. 3.2)» таблиці 4 додатка 4 до Порядку № 435 за попередні звітні періоди. Відображається сума зайво нарахованого ЄВ у розмірі 22,0%, 34.7 %;
рядок 5.2 «2,6 %» – заповнюється страхувальником, якщо ним самостійно виявлено завищення відображених утриманих сум ЄВ із застрахованих осіб за попередні звітні періоди. Відображається сума зайво утриманого ЄВ у розмірі 2,6 %.
У рядку «Зміст помилки» вказується період, в якому виявлено помилку, а також сума та вид виплати, на яку не нараховано та/або зайво нараховано ЄВ. За наявності декількох помилок описується кожна з них.
Якщо платником самостійно виявлено заниження або завищення сум нарахованого ЄВ на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, що підтверджують нарахування таких виплат, то розд. ІІ таблиці 4 додатка 4 до Порядку № 435 заповнюється аналогічно розд. І із застосуванням ставок у розмірі 22,0%, 33,2 % та 2 %.
10 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X