Головна » Бухгалтеру » Бухгалтерський облік » Внесок до статутного капіталу юридичною особою: облікові аспекти
Бухгалтерський облік Податковий облік

Внесок до статутного капіталу юридичною особою: облікові аспекти

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Правові основи щодо внесків до статутного капіталу

За ч. 2 ст. 115 ЦКУ вкладом до статутного капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

Також про види вкладів до статутного капіталу детально розписано у  ч. 1 ст. 86 ГКУ. За нею вкладами учасників та засновників господарського товариства можуть бути: будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об’єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Порядок внесення вкладів до статутного капіталу встанолвено ч. 2 ст. 86 ГКУ.

Вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника та засновника у статутному капіталі товариства. Порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах господарського товариства, якщо інше не передбачено законом. Це зазначено ч. 2 ст. 86 ГКУ.

Види майна, які не можуть бути внесками зазначені у ч. 3 ст. 86 ГКУ.

Так, забороняється використовувати для формування статутного капіталу товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом.

Таке внесення повинно супроводжуватися реєстрацією змін до статуту товариства, корпоративні права якого стали внеском до статутного капіталу іншої юридичної особи, адже вона стає новим його учасником.

 

Облік інвестицій

Придбані підприємством корпоративні права іншої юрособи вважаються фінансовими інвестиціями. А фінансові інвестиції мають специфічний порядок як бухгалтерського, так і податкового обліку.

За п. 4 П(С)БО 12 фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю.  Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання,  комісійних винагород, мита,  податків,  зборів,  обов’язкових  платежів та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням фінансової інвестиції.

Для обліку фінансових інвестицій за методом участі в капіталі інвестор використовує такий субрахунок як 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом участі в капіталі».

Тож в момент придбання корпоративних прав у фізособи в бухобліку потрібно відобразити таке придання за проведенням: Дт 141 Кт 311.

Якщо обрано інший метод обліку, то можливо оприбуткування інвестицій за дебетом субрахунків:

  • 142 “Інші інвестиції пов’язаним сторонам”
  • 143 “Інвестиції непов’язаним сторонам”.

 

Облік внеску

При формуванні або збільшенні статутного капіталу робиться наступне проведення: Дт 46 «неоплачені капітал» Кт 40 «Статутний капітал» – на суму зареєстровано розміру (або збільшення) статутного капіталу на дату реєстрації змін в ЄДР.

Рахунок 46 «неоплачені капітал» призначений для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства. За дебетом рахунка 46 відображають заборгованість засновників (учасників) за внесками до статутного капіталу, а за кредитом – її погашення.

 

Податок на прибуток

Саме внесення внеску до статутного капіталу не призводить до появи податкової різниці з огляду на розділ ІІІ ПКУ.

Але, якщо особа є платником податку на прибуток з обсягом річного доходу за звітний рік більше 20 млн грн, то потрібно пам’ятати про коригування фінрезультату на податкові різниці.

За пп. 141.2.1 ПКУ фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму від’ємного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування.

А пп. 141.2.2 ПКУ встановлено, що фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму позитивного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування.

Також різниці виникають, як при здійсненні фінансових операцій, визначено ст. 140 ПКУ.

Так, фінрезультат до оподаткування:

зменшується (пп. 140.4.1 ПКУ):

• на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку четвертої групи та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів;

збільшується (пп. 140.5.3 ПКУ):

• на суму втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розрахованих за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації.

ПДВ

За пп. 196.1.1 ПКУ операція з внесення фінінвестицій у вигляді внеску до статутного капіталу підприємства не є об’єктом оподаткування ПДВ.


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X