Головна » Бухгалтеру » Бухгалтерський облік » Як врахувати в обліку питну воду та каву для співробітників
Авторские Бухгалтерський облік Податковий облік

Як врахувати в обліку питну воду та каву для співробітників

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Питна вода, кава, цукор, чай

До 2015 року питання відображення в обліку таких запасів як вода, цукор кава або чай було дуже нагальним для бухглатерів в плані обрахування податку на прибуток та ПДВ.

Хоча потреба у питній воді нормальної якості є нагальною потребою людини, яка впливає на її працездатність, податківці вважали це негосподарськими витратами і рекомендували платникам податків не включати ці суми до складу податкових витрат, а ПДВ по таким операціям до складу податкового кредиту.

З 2015 року все помінялося і тепер платники податків можуть сміливо включати такі витрати до складу податкових, адже тепер податок на прибуток розраховується на підставі даних бухглатерського обліку.

В ПДВ обліку все не так райдужно, адже там залишився зв’язок з господарською діяльністю і такі суми платникам податку прийдеться не включати до складу податкового кредиту.

ПДВ

З липня 2015 р. просто не відобразити ці суми у складі податкового кредиту не вийде, адже всі податкові накладні підлягають реєстрації в ЄРПН. А отже навіть якщо ви не покажете таку податкову накладну у звітності, ця зареєстрована податкова вплине на ваш реєстраційний ліміт.

В п.198.5 ПКУ передбачено механізм відображення в податковому кредиті таких податкових накладних:

  • Весь вхідний ПДВ підлягає включенню до податкового  кредиту;
  • Потім не пізніше останнього числа місяця придбання товарів / послуг, призначених ля негосподарської діяльності, нараховуються «компенсуючі» ПЗ. Останнім числом місяця складається і зведена ПН по таким податковим зобов’язанням.

Якщо такі товари/послуги придбані у неплатників ПДВ таку операцію проводити не потрібно.

Єдиним випадком коли ви зможете сміливо включити такі суми ПДВ до складу податкового кредиту є забезпечення працівників питною водою в рамках охорони праці. Але під охорону праці можна підвести тільки забезпечення газованою солоною водою працівників гарячих цехів і виробничих ділянок (ст. 167 КЗпП, ст. 7 Закону про охорону праці)

Витрати на забезпечення водою працівників можуть розглядатися в якості господарських, якщо ви доведете, що вода в офісі, яка надається комунальними службами, є неналежної якості

Податок на прибуток

Витрати на покупку питної води в податковому обліку відображаються за правилами бухобліку. Ніяких коригувань податкових різниць в цьому випадку ПКУ НЕ передбачає. Підтверджують це і податківці (лист № 11999 ****). відповідно, витратам бути!

ПДФО

Вода, кава, чай, придбані за рахунок роботодавця, які призначені для споживання в офісі будь-яким працівником, не можуть розглядатися як об’єкт обкладення ПДФО (категорія 103.02 ЗІР).

Бухгалтерський облік

Як ми розуміємо вода є запасом і відображається вона на субрахунку 209 “Інші матеріали”. По мірі використання вона буде списуватися у дебет відповідних рахунків: 91 – якщо вода використовується в рамках забезпечення охорони праці; 92,93,94 – в залежності від того для працівників яких підрозділів дана вода закуповувалась.

Якщо бутлі, в яких поставляється питна вода, є поворотною тарою, то облік такої тари ведеться на позабалансовому субрахунку 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні».

При первинному замовленні води підприємство-покупець може окремо оплачувати заставну вартість цих бутлів. Оплата заставної вартості бутлів відображається в обліку наступною проводкою: Дт 377 – Кт 311. Після повернення бутлів постачальнику отримання від нього їх заставної вартості відображається зворотним проведенням: Дт 311 – Кт 377. Крім того, підприємство, яке заплатило кошти в якості застави, враховує цю суму на позабалансовому рахунку 05 «Гарантії і забезпечення надані”

Купівля кавомашини в офіс, якою будуть користуватись працівники.

Кавомашина – це об’єкт, строк корисного використання якого перевищує 1 рік.

Вартісний критерій ОЗ у податковому обліку приймається в розмірі 6000 грн. (без урахування ПДВ), тому в бухгалтерському обліку його також доцільно встановити в розмірі 6000 грн.

Якщо ж вартість кавомашини перевищує 6000 грн. її слід вважати ОЗ. Оскільки використання кавомашини важко пов’язати з госпдіяльністю, то її слід враховувати як невиробничий ОЗ (на субрахунку 109 «Інші основні засоби”). Бухгалтерський облік невиробничих ОЗ нічим не відрізняється від загальноприйнятого обліку ОЗ. Тому вони також підлягають амортизації – з місяця, наступного за
введенням в експлуатацію (п. 29 П (С) БО 7)

ПДВ

Так як це невиробничий ОЗ то податковий кредит треба буде відкоригувати нарахування компенсуючих податкових зобов’язань.

Податок на прибуток

Для підприємств з річним оборотом до 20 млн. грн які не застосовую коригування фінансогово результату на різниці все просто – в податковому обліці все як в бухгалтерському. Амортизацію нараховуємо і сміливо включаємо її до складу витрат.

А ось для підприємств з річним оборотом більше ніж 20 млн.грн інші правила. Вони мають відкорегувати свій фінансовий результат на суму такої амортизації. Адже п. 138.3.2. ПКУ забороняє включати амортизацію по ОЗ негосподарського призначення до складу податкових витрат.

Бухгалтерські проводки

Господарська операція Сума Дебет Кредит
1 Придбана кавомашина 9000 152 685
2 Відображен податковий кредит 1800 644

641

685

644

3 Нараховані компенсуючі ПЗ (ПН з типом причини 13) 1800 152 641
4 Введена в експлуатацію кавомашина 10800 109 152
5 Нарахована амортизація (сума умовна) 210 13

949

109

13

Вода, чай, кава, цукор
6 Придбана в офіс питна вода/чай/кава 400 209 685
7 Відображений ПК 80 644

641

685

644

8 Нараховані компенсуючі ПЗ (ПН з типом причини 13) 80 209 641
9 Списана вода/кава/чай/цукор 480 949 209

29 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X