Головна » Бухгалтеру » Консультації » Безповоротна фіндомопога працівникам у 2018 році
Консультації

Безповоротна фіндомопога працівникам у 2018 році

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Документальне оформлення

Для відображення в обліку будь-якої господарської операції потрібні відповідні первинні документи. Це встановлено ст. 9 Закону про бухоблік. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо — безпосередньо після її закінчення. Не є виключенням і матеріальна допомога фізособам.

Підприємство може надавати матеріальну допомогу не тільки працівникам, а й іншим фізособам, які її потребують, але виключно на підставі заяви. Але неоподаткованою згідно із п. 170.7 ПКУ є лише благодійна нецільова матеріальна допомога.   

При наданні благодійної допомоги фізособам потрібні:

  • заява від фізособи,
  • наказ керівника підприємства на підставі даних із заяви фізособи про надання благодійної допомоги,
  • платіжне доручення (якщо допомогу надавали у безготівковій формі) або видатковий касовий ордер (якщо фінансування здійснено готівкою).

 

Зразок заяви на отримання допомоги

Директору ТОВ “ХХХ”
Петрененко А.І.

від
посада ПіПБ

Заява

Прошу надати мені благодійну допомогу в розмірі 2400 грн у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем (хвороба, величезні рахунки за комунальні послуги, посилання на документи, довідки, тощо)

 

дата                                                                                                                                                                                                   підпис

Розмір неоподаткованої благодійної допомоги у 2018 році

Нагадаємо, що відповідно до пп. 170.7.3 ПКУ не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами – юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року.

У 2018 році розмір такого доходу становить 2 470 грн.

А якщо розмір наданої допомоги перевищує 2470 грн?

Сума перевищення нецільової допомоги над вказаним розміром у 2470 грн включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку і підлягає оподаткуванню ПДФО та військовим збором.

Якщо така допомога надається у грошовій формі, то базою утримання ПДФО і військового збору є сума такого перевищення. Ставка ПДФО для оподаткування таких виплат встановлено на рівні 18% незалежно від суми перевищення. Також сума перевищення буде оподатковуватися військовим збором за ставкою 1,5%.

Якщо  така допомога надається у негрошовій формі, то базою утримання ПДФО є сума такого перевищення, збільшена на натуральний коефіцієнт. У 2018 році він становить 1,219512.

Військовий збір в обох випадках утримується з суми перевищення без збільшення на такий коефіцієнт.

Відображення у формі № 1ДФ

Сума нецільової благодійної допомоги, що надається роботодавцями на користь працівника протягом звітного 2018 року сукупно у розмірі, що не перевищує 2470 грн, відображається у формі № 1 ДФ під ознакою доходу «169».

Якщо ж сума нецільової благодійної допомоги протягом 2018 року перевищить 2470 грн, то сума такого перевищення відображається у формі №1ДФ під ознакою доходу «126» як додаткове благо.

Відомості щодо доходів оподаткування військовим збором відображаються у розділі ІІ форми №1ДФ. А саме у рядку «Військовий збір» загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). При цьому відомості про фізособу – платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються.

Більш детально про питання, котрі найчастіше виникають при заповненні форми 1 ДФ читайте у статті.

 ЄСВ на суми нецільової благодійної допомоги

Нецільова благодійна допомога не належить до основної або додаткової зарплати та інших заохочувальних, компенсаційних виплат і не є базою для нарахування ЄСВ.

Та слід врахувати думку податківців. Вони говорять, що нецільова благодійна допомога  — різновид матеріальної допомоги разового характеру. Така допомога не входить до фонду оплати праці на підставі пп. 3.31 Інструкції № 5. А отже, з її суми ЄСВ справляти не потрібно.

Разовою нецільова благодійна допомога буде вважатися лише при виконанні таких умов:

  • допомогу виплачують окремому працівнику, наприклад, у зв’язку зі сімейними обставинами;
  • необхідність у її отриманні виникла раптово;
  • рішення про видачу та розмір такої допомоги приймає керівник підприємства на власний розсуд.

Оскільки нецільова благодійна допомога не є базою для нарахування ЄСВ, то вона не відображається у щомісячному звіті з ЄСВ роботодавця (додаток 4).  

 Податок на прибуток

За пп. 140.5.10 ПКУ платникам податку на прибуток у разі застосування податкових різниць слід збільшити фінрезультат до оподаткування на суму наданої безповоротної фіндопомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг). Але фізособи є винятком і, якщо їм надавати таку допомогу, ця різниця не застосовується.

Отже, на об’єкт оподаткування податком на прибуток надання допомоги працівникам та іншим фізособам впливає тільки у бік зменшення (і то на етапі визнання витрат в бухгалтерському обліку).

Зверніть увагу: податківці вважають, що на матеріальну допомогу фізособам-платникам єдиного податку це виключення не поширюється.

 Бухгалтерський облік

У бухгалтерському обліку виплати благодійної допомоги призводять до зменшення активів, а отже відповідно до п. 5 П(С)БО 16 відображаються у складі витрат.

Згідно з п. 7 П(С)БО 16 витрати у вигляді перерахованої благодійної допомоги визнаються витратами періоду, в якому вони були понесені. А відповідно до п. 29 цього ж П(С)БО такі витрати відображатимуться в бухгалтерському обліку за дебетом субрахунку 949 «Інші операційні витрати» або 977 «Інші витрати діяльності».

 


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн

Коригування фінрезультату до оподаткування

Д-т

К-т

Збільшення

Зменшення

1.

Перераховано на зарплатну картку працівника нецільову благодійну допомогу

977(949)

663

663

311

2470

2.

Списано на фінансовий результат інші витрати діяльності

791

977 (949)

2470

 

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X