Слишком долгая загрузка. Просто закройте это окно
Вітаємо Вас на нашому порталі
Головна » Бухгалтеру » Бухгалтерський облік
Бухгалтерський облік Податковий облік

Бухгалтерський і податковий облік в ОСББ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Час читання:20 хвилин
Print Friendly, PDF & Email

Загальні положення

Як і всі юридичні особи, ОСББ ведуть бухоблік і складають фінансову звітність за тими самими правилами, що й звичайні підприємства (п. 1 ст. 2 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV, далі – За-кон № 996). При цьому ОСББ за власним рішенням можуть застосовувати як спрощений План рахунків бухгалтерського обліку, затверджений наказом Мінфіну від 19.04.01 р. № 186, так і звичайний План рахунків, затверджений наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291.

ОСББ повинні щоквартально подавати фінзвітність із двох форм – Баланс (форма № 1-м) і Звіт про фінансові результати (форма № 2-м) – до органів держстатистики (ст. 11 Закону № 996; п. 2 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419).

У процесі своєї діяльності ОСББ доводиться обліковувати як операції, характерні для «звичайних» підприємств, так і операції, типові для неприбуткових організацій, а також для підприємств житлово-комунальної сфери.Так, зі «звичайних» операцій об'єднання можна назвати:
 • здачу в оренду допоміжних приміщень будинку;
 • нарахування і виплату зарплати найманим працівниками (голові правління ОСББ, бухгалтерові, двірникові та ін.) і сплату супутніх обов'язкових платежів до бюджету (ПДФО, військовий збір, ЄСВ);
 • придбання послуг (робіт) за договорами цивільно-правового характеру (аудиторські послуги, ремонт, вивезення сміття тощо).
Проте в основному ОСББ усе ж таки має справу зі специфічними операціями. Зокрема, об'єднання повинне обліковувати:
 • внески і платежі співвласників багатоквартирного будинку;
 • доходи у вигляді отриманої з бюджету компенсації за надані окремим категоріям громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг і призначені житлові субсидії;
 • нарахування і витрачання коштів ремонтного та резервного фондів тощо.

Перш ніж перейти до бухгалтерського обліку конкретних операцій ОСББ, хотілося б нагадати, що, як випливає зі ст. 4 Закону від 29.11.01 р. № 2866-III (далі – Закон № 2866), основна діяльність об'єднання (та, заради якої і створюється ОСББ) полягає у здійсненні представницьких функцій співвласників і сприянні реалізації ними своїх прав і виконанню обов'язків. Таким чином, ОСББ не надає співвласникам багатоквартирного будинку ніяких послуг. Зокрема, житлово-комунальних послуг (далі – ЖКП) (про це йдеться і в листі Мінрегіонбуду від 26.04.11 р. № 7/15-4687). І, відповідно, співвласники не оплачують об'єднанню його послуги. Вони лише оплачують сумісні витрати ОСББ, наприклад, на утримання будинку і прибудинкової території, на ремонт, які ОСББ здійснює згідно зі статутом і затвердженим кошторисом (див. попередню консультацію на с. 52 цього номера). Усе це об'єднання робить для співвласників будинку без мети отримання прибутку.

При цьому якщо ОСББ проводить транзитом кошти співвласників за комунальними платежами, то зазвичай воно використовує субрахунок 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» з одночасним використанням субрахунка 704 «Вирахування з доходу» на ту саму суму. У випадках отримання ОСББ доходу від надання орендних послуг, інших послуг особам, які не є співвласниками, використовуються субрахунки 713 «Дохід від операційної оренди активів», 719 «Інші доходи від операційної діяльності». В операціях, пов'язаних із безплатним отриманням активів, використовується субрахунок 745 «Дохід від безплатно отриманих активів» тощо.

Для обліку операцій за внесками і платежами співвласників, отриманих компенсацій з бюджету, нарахування і витрачання коштів ремонтного, резервного та інших фондів використовується рахунок 48«Цільове фінансування і цільові надходження». Для нарахування й отримання пільг і субсидій для співвласників можна використовувати субрахунки 645 «Відшкодування пільг споживачам», 646«Субсидії».Нагадаємо, що Законом № 2866 не передбачено необхідність для ОСББ приймати будинок на свій баланс. Будинок із усіма його приміщеннями можна обліковувати на забалансовому рахунку 023«Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні».

Бухгалтерський облік

Розглянемо відображення деяких операцій у бух-обліку ОСББ на прикладах.

Приклад 1

ОСББ, яке не зареєстроване як платник ПДВ, проводить такі операції:
 • операція 1 – облік внесків, які сплачуються співвласниками на утримання будинку і прибудинкової території, а також облік компенсації пільг і субсидій, що отримується з бюджету;
 • операція 2 – облік внесків, які сплачуються співвласником «натурою» (у рахунок внесків виконуються сантехнічні роботи за договором цивільно-правового характеру);
 • операція 3 – облік платежів співвласників на створення і використання ремонтного фонду, передбаченого статутом ОСББ і спеціальним кошторисом;
 • операція 4 – облік транзитних (комунальних) платежів. Тут розглядаються ті комунальні платежі, за якими ОСББ виступає як колективний замовник. Завважимо, що комунальні платежі не є для ОСББ об'єктом для нарахування ПДВ навіть у тому випадку, якщо об'єднання зареєстроване платником ПДВ (див. пояснення далі).
Покажемо в таблиці, як відобразити в бухобліку ОСББ ці операції.

(грн.)

№ п/п Зміст операції Первинні документи Бухгалтерський облік 
Дт Кт Сума 
Операція 1 
Нараховано зарплату голові ОСББ, бухгалтерові, двірникові та іншому обслуговуючому персоналу Розрахунково-платіжна відомість 92 661 12 000 
Нараховано ЄСВ на суми зарплат(12 000 х 22 %)*Розрахунково-платіжна відомість 92 651 2 640 
Утримано ПДФО* і військовий сбор* із суми зарплат (12 000 х 19,5 %) 661 6411, 6412 2 340 
Нараховано внески на утримання будинку і прибудинкової території Кошторис, бухгалтерська довідка 377 481 14 640 
Відображено суму належних субсидій, пільг із бюд-жету, на які мають право окремі члени ОСББ Дані аналітичного обліку 645, 646 377 4 640 
Отримано внески від співвласників Прибутковий касовий ордер типової форми № КО-1**, виписка банку 301, 311 377 10 000 

* Відповідно до змін, унесених Законом від 24.12.15 р. № 909-VIII (далі – Закон № 909) до п. 5 ст. 8 Закону від 08.07.10 р. № 2464-VI (далі – Закон № 2464), з 01.01.16 р. ставка для нарахування ЄСВ становить 22 %, із доходу фізособи ЄСВ не утримується. Нова ставка ПДФО становить 18 %, ставка військового збору – 1,5 %.

** Затверджено постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637.
Відображено дохід від цільового фінансування у розмірі внесків, отриманих від співвласників у періоді, у якому було здійснено витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування (п. 17 П(С)БО 15)

Бухгалтерська довідка 481 719 10 000 
Отримано компенсацію з бюджету за надані співвласникам пільги та субсидії Виписка банку 311 645, 646 4 640 
Відображено дохід від цільового фінансування в розмірі отриманих асигнувань (п. 16 П(С)БО 15) Бухгалтерська довідка 481 719 4 640 
Операція 2 
Нараховано внески співвласникові на утримання будинку і прибудинкової території Бухгалтерська довідка 377 481 5 000 

Виконано співвласником сантехнічні роботи

 
Акт виконаних робіт 92 685 4 000 
Нараховано ЄСВ на суму винагороди(4 000 х 22 %)*Розрахунково-платіжна відомість 92 651 880 
Утримано ПДФО* і військовий сбор* із суми винагороди (4 000 х 19,5 %) 6411, 6412 685 780 
Проведено взаємозалік за внесками і винагородою (4 000 – 780) Бухгалтерська довідка 685 377 3 220 
Відображено дохід від цільового фінансування в розмірі погашених внесків 481 719 3 220 

* Відповідно до змін, унесених Законом № 909 до п. 5 ст. 8 Закону № 2464, з 01.01.16 р. ставка для нарахування ЄСВ становить 22 %, із доходу фізособи ЄСВ не утримується. Нова ставка ПДФО становить 18 %, ставка військового збору – 1,5 %.

 
Операція 3 
Відображено нарахування коштів відповідного фонду Спеціальний кошторис 377 482 20 000 
Надійшли гроші ремонтного фонду Виписка банку, спеціальний кошторис

311 377 20 000 
Здійснено витрати на реконструкцію котельні, що знаходиться на балансі ОСББ (з урахуванням вхідного ПДВ)* Спеціальний кошторис, акт виконаних робіт 151 631 19 000 

Відображено використання цільового фінансування

 
Бухгалтерська довідка 482 69 19 000 
Уведено в експлуатацію котельню Акт типової форми № ОЗ-2** 103 151 19 000 
Нараховано щомісячну суму амортизації (сума умовна) Розрахунок, бухгалтерська довідка 92 131 300 
Визнано одночасно дохід на суму амортизації(у частині цільового фінансування)69 745 180*** 
* Роботи виконуються силами сторонньої підрядної організації.** Затверджено наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.*** Пропорційно до частки коштів цільового фінансування, витрачених на придбання (створення) і реконструкцію котельні (сума умовна).
Операція 4 
Відображено нарахування комунальних платежів, що проходять через ОСББ транзитом Виписка банку 377 703 89 000 
Відображено суму належних субсидій, пільг із бюджету, на які мають право окремі члени ОСББ (у випадку, якщо зазначені платежі надходять на рахунок ОСББ) Дані аналітичного обліку 645, 646 377 19 000 
Відображено заборгованість ОСББ перед комунальними підприємствами на суму належних до перерахування об'єднанням комунальних платежів 704 685 89 000 
Отримано оплату за комунальні платежі від співвласників Типова форма № КО-1, виписка банку 301, 311 377 70 000 
Перераховано комунальні платежі на рахунки комунальних підприємств Виписка банку 685 311 89 000 
Отримано бюджетні кошти на оплату пільг і субсидій 311 48 19 000 
Відображено погашення заборгованості бюджету за субсидіями і пільгами співвласникам 48 645, 646 19 000 
Приклад 2ОСББ надає частину горища будинку в оренду інтернет-провайдеру для монтажу обладнання. Нагадаємо, що горище належить до спільного майна співвласників і не знаходиться на балансі ОСББ (див. попередню статтю).Відображення в бухобліку ОСББ зазначених операцій за місяць наведене в таблиці.(грн.)>
№ п/п Зміст операції Первинні документи Бухгалтерський облік 
Дт Кт Сума 
Відображено нарахування орендного платежу Договір оренди (акт наданих послуг) 377 713 4 000 
Відображено вартість ЖКП, що припадають на орендаря Дані лічильника, розрахунок 377 713 780 
Відображено нарахування ЖКП (з урахуванням «вхідного» ПДВ), що припадають на:– власні потреби ОСББРахунки, акти від постачальників ЖКП  92 685 1 800
– орендаря (780 х 20 : 120) 92 685 780 
Отримано орендну плату (у т. ч. комунальні платежі) від орендаря Виписка банку 311 377 4 780 
Перераховано комунальні платежі постачальникам ЖКП (1 800 + 780) 685 311 2 580 

Податковий облік

Податок на прибуток

Згідно із цивільним законодавством ОСББ є неприбутковою організацією. А для того щоб уважатися неплатником податку на прибуток, об'єднання повинне дотримати вимоги податкового законодавства. Так, згідно з пп. 14.1.121 Податкового кодексу (далі – ПК) неприбутковими вважаються тільки ті підприємства, установи й організації, які відповідають вимогам п. 133.4 ПК.

Наведемо вимоги пп. 133.4.1, 133.4.2 ПК для ОСББ:
 • ОСББ повинне бути створене й зареєстроване в порядку, установленому Законом № 2688;
 • установчі документи ОСББ повинні містити заборону на розподіл отриманих доходів (прибутку) серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов'язаних із ними осіб. Завважимо, що така вимога закріплена в п. 6 розд. IV Типового статуту ОСББ, затвердженого наказом Держкомітету з питань ЖКГ від 27.08.03 р. № 141;
 • ОСББ повинне бути внесене контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ і організацій (далі – новий Реєстр). Порядок ведення такого Реєстру, включення до нього і виключення з нього неприбуткових організацій установлює КМУ (пп. 134.4.5 ПК);
 • доходи (прибуток) ОСББ повинні використовуватися виключно для фінансування витрат на його утримання, реалізації мети (завдань) і напрямів діяльності, визначених його установчими документами.
 • При цьому до 01.01.17 р. вищеназвані вимоги потрібно застосовувати з урахуванням перехідних положень п. 34, 35 підрозд. 4 розд. ХХ ПК. Так, згідно із зазначеними нормами:
 • до затвердження нового Реєстру чинним залишається Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджений наказом Мінфіну від 24.01.13 р. № 37 (далі – Реєстр № 37). І неприбуткові організації, унесені до Реєстру № 37 до 13.08.15 р., не можуть бути виключені з нього до 1 січня 2017 року;
 • до 01.01.17 р. статутні документи ОСББ можуть не відповідати деяким вимогам п. 133.4 ПК. Але якщо статутні документи не будуть приведені в порядок після зазначеної дати, тоді ОСББ з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому допущене порушення (тобто з 1 лютого 2017 року), повинне вести облік податку на прибуток і звітувати в загальному порядку згідно з розд. III ПК. Якщо об'єднання це не зробить самостійно, його все одно покарають – виключать із числа неплатників податку на прибуток (пп. 133.4.3 ПК).

ОСББ, яке не є платником податку на прибуток, повинне подавати податковому органу звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. Це випливає з пп. 133.4.3 ПК. Форма такого звіту і строки його подання наразі не затверджені. Нагадаємо, що на сьогодні чинною є форма Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій, затверджена наказом Міндоходів від 27.01.14 р. № 85 (далі – Наказ № 85), хоча вона вже не відповідає сучасним вимогам ПК. Проте для звітності за 2015 рік ДФС рекомендує використовувати саме цю чинну форму (лист від 04.01.16 р. № 102/7/99-99-19-02-01-17 ). Уважаємо, що подати такий звіт потрібно не пізніше 29 лютого 2016 року. Цей висновок випливає з п. 18 розд. II Порядку, затвердженого Наказом № 85.

ПДВ

Платником ПДВ є, зокрема, юрособа, створена згідно із законом у будь-якій організаційно-правовій формі (пп. «а» пп. 14.1.139 ПК). Тому ОСББ, керуючись загальними нормами (п. 181.1, 182.1 ПК):
 • зобов'язане реєструватися платником ПДВ у тому випадку, якщо розмір його оподатковуваних операцій із постачання товарів (послуг) за останні 12 календарних місяців перевищить 1 000 000 грн. (без урахування ПДВ);
 • в інших випадках може подати заяву про реєстрацію платником ПДВ добровільно.

Як розрахувати обсяг оподатковуваних операцій для обов'язкової реєстрації платником ПДВ? Для цього потрібно брати до уваги тільки операції постачання товарів/послуг. Очевидно, що надання в оренду приміщень уважатиметься саме постачанням. Складніше визначитися із суттю операцій, які пов'язані з основною діяльністю ОСББ. Наприклад, стосуються утримання будинку і прибудинкової території. Або отримання транзитних платежів. Розглянемо докладніше.

Як уже наголошувалося вище, з позиції цивільного законодавства ОСББ не надає послуги співвласникам. Порівняйте: адже не можна вважати наданням послуг перевезення власного товару транспортом, що належить підприємству. У цьому випадку транспортний засіб «виконує свої обов'язки» стосовно підприємства. Так само й ОСББ. Здійснюючи ремонтні роботи по будинку, поливаючи газони на прибудинковій території, перераховуючи комунальні платежі відповідним службам як колективний замовник, об'єднання не надає послуги співвласникам, а виконує свої функціональні обов'язки. Тому ми вважаємо, що суму внесків, які збираються із співвласників, не потрібно враховувати для цілей обов'язкової реєстрації об'єднання платником ПДВ, оскільки ці суми не пов'язані з постачанням послуг.Що стосується платежів за комунальні послуги, які проходять через рахунок ОСББ транзитом, то вони також не пов'язані з наданням ОСББ таких послуг. Тому транзитні суми не можуть впливати на обсяг постачань, що служить сигналом для реєстрації/нереєстрації ОСББ як платника ПДВ. Такого ж висновку дійшли і держоргани (листи Мінрегіонбуду від 31.07.12 р. № 8/10-2040-12 і ДПС від 22.06.12 р. № 8958/5/15-2116).Таким чином, для підрахунку обсягу постачань у цілях реєстрації платником ПДВ слід ураховувати тільки додаткові доходи, наприклад від здавання приміщень в оренду або від надання інших послуг особам, які не є співвласниками будинку.1. Як і всі юридичні особи, ОСББ ведуть бухоблік і складають фінансову звітність за тими самими правилами, що й звичайні підприємства, з відображенням в обліку особливостей своєї діяльності.2. Якщо ОСББ числиться в Реєстрі № 37 (з ознакою неприбутковості 0012) і при цьому направляє всі свої надходження на виконання своїх статутних завдань, то до 01.01.17 р. таке ОСББ вважається неплатником податку на прибуток.3. Реєстрація ОСББ як платник ПДВ: у добровільному порядку – недоцільна, в обов'язковому порядку – маловірогідна. Навряд чи ОСББ досягне за рік мільйонного обсягу постачань, необхідного для обов'язкової реєстрації.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Додати коментар

Клікніть, щоб прокоментувати

восемнадцать − 14 =

Бухгалтерський і податковий облік в ОСББ

Час читання: 20 min
0

Поділитися з другом