Головна » Бухгалтеру » Бухгалтерський облік » Бухгалтерський облік малоцінних необоротних матеріальних активів
Авторские Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік малоцінних необоротних матеріальних активів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Говорячи  про Малоцінні необоротні матеріальні активи (далі по тексту – МНМА) відразу відмітимо, що облік таких активів регулюється ПсБО 7 «Основні засоби» (пп. 5.2).

У бухгалтерському обліку для обліку МНМА призначений рахунок 112, який так і називається.

До МНМА належать: активи, строк використання яких більше одного року, або операційного циклу, зокрема сюди зазвичай відносять: спеціальні інструменти і спеціальні пристосування, змінне обладнання, спеціальний одяг та інші предмети, що за вартісними ознаками зараховані підприємством до складу МНМА.

Вартісні межу підприємство прописує в наказі про облікову політику. Більшість підприємство притримується у цьому питання вимог податкового кодексу. Податковий облік на сьогодні прив’язаний до вартісної межі в 6000,00 грн (цей критерій діє з 01.09.2015 р). Ці зміни веденні Законом України від 17.07.2015 року № 655-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків”. До 01.09.2015 р. цей показник складав 2500,00 грн.

Хочется відразу відзначити, що деякі підприємства ( а таких більшість) можуть не притримуватися цих вимог, адже якщо у вашого підприємства за минулий рік оборот менше 20 млн. грн. ви можете відмовитись від ведення податкового обліку на підприємстві і вести тільки бухгалтерський і на його підставі визначати фінансовий результат до оподаткування.

Якщо ж у вас оборот по підприємству більше 20 млн. грн.. за минулий рік, або ви прийняли самостійне рішення вести податковий облік і визначати фінансовий результат до оподаткування з урахуванням податкових різниць, то ви повинні ураховувати ці критерії при веденні обліку.

Отже повторимо. Якщо ви купили після 1 вересня 2015 р. основній засіб і його вартість менше 6000,00 грн, то такий об’єкт відноситься до складу МНМА. Для підприємств які не використовують податкові різниці цей критерій може бути будь яким.

При цьому в податковому  обліці заборонено використання виробничого методу амортизації (хоча його мало хто використовує)

Амортизація МНМА в бухгалтерському обліку нараховується в першому місяці використання в розмірі 50% вартості, а решта 50% у місяці списання з балансу, або ж можна списати в першому місяці 100% його вартості (це дозволяє зробити п.27 ПсБО 7). Крім цього методу можна також використовувати прямолінійний метод, або виробничий метод нарахування амортизації. Хоча відзначимо, що ці методи дуже рідко використовується, а застосування виробничого методу взагалі заборонено ПКУ. (п.138.3.1 ПКУ)

Багатовартісні “чайники” , газонокосарки або  мікрохвильовки відображайте на субрахунку 106 “Інструменти, прилади, інвентар”

В 2017 р. ДФС в листі від 02.03.2017 № 4349/6/99-99-15-02-02-15 (Щодо амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів) розкрила це питання більш детально.

Для закріплення всього вищевказаного розглянемо приклад.

Приклад 1

Підприємство платник ПДВ придбало в вересні 2015 р. принтер вартістю 2400,00, в т.ч. ПДВ – 400,00грн. Оскільки вартість принтеру менше 6000,00 грн, то його було зараховано в склад МНМА і в перший місяць використання амортизовано 100% його вартості.

№ п.п. Зміст господарської операції Дт Кт Сума
1 Здійснено передоплату постачальнику 371 311 2400
2 Оприбутковано принтер

153

641

685

685

685

371

2000

400

2400

3 Уведено в експлуатацію принтер 112 153 2000
4 Нараховано амортизацію 92 112 2000

Ремонт МНМА

В процесі експлуатації МНМА може поламатися і його прийдеться ремонтувати. Так як МНМА є по своїй суті основними засобами, то витрати на ремонт обліковуються згідно вимог ПсБО 7.

Якщо здійснюється поточний ремонт, технічний огляд, обслуговування, то такі витрати включаються до:

  • Загальновиробничих витрат (п.15.4 ПсБО 16). Кореспонденція буде наступна: Дт91 Кт 20,23,63,65,66 тощо;
  • Адміністративних витрат (п.8 ПсБО 16) – Дт92 Кт 20,23,63,65,66;
  • Витрат на збут (п.19 ПсБО 16) – Дт93 Кт 20,23,63,65,66;
  • Інших операційних витрат (п.20 ПсБО 16) – Дт94 Кт 20,23,63,65,66.

Якщо здійснюється капітальний ремонт, або модернізація МНМА, то на суму таких витрат збільшується вартість об’єкта МНМА і потім вже амортизується. Якщо підприємство обрало 100% метод нарахування амортизації, то такі витрати одразу ж і амортизуються.

ПДВ

Якщо МНМА будуть використовуватися в господарській діяльності і якщо постачальник зареєстрував податкову накладну, то підприємство має право на податковий кредит. Якщо МНМА не будуть використовуватися в господарській діяльності, то  підприємство починаючі з липня 2015 р. включає таку податкову до складу податкового кредиту і одночасно виписує податкову на умовну поставку  такого МНМА. Це робиться для того, щоб вирівняти суму реєстраційного ліміту, адже податкова від постачальника попала до складу формули і збільшило ваш реєстраційний ліміт. Для Вас це добре, а ось податковій таке не дуже подобається.

Списання МНМА в податковому обліці

Які потягне за собою наслідки списання МНМА в податковому обліці.

Так як МНМА це не основні засоби, то на операції зі списання МНМА не поширюються норми п. 189.9 ПКУ. Значить, нараховувати податкові зобов’язання при списанні МНМА, керуючись п. 189.9 ПКУ , підстав немає.

Чи є підстави застосовувати п. 198.5 НК при списанні МНМА?

Згідно з цим пунктом, якщо платник ПДВ використовує необоротні активи (до них відносяться і МНМА) в не оподатковуваних ПДВ операціях або в негосподарської діяльності, він зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання.
Але у нас мова йде про МНМА, які списуються після закінчення терміну корисного використання. Вони повністю виробили свій ресурс. Так чи можна їх вважати використаними в негосподарської діяльності та / або у неоподатковуваних операціях? Вважаємо, що немає.
Тобто немає підстав для нарахування податкових зобов’язань при списанні МНМА, повністю відпрацювало свій ресурс.

 

Автор статті: бухгалтер-експерт сайту Бухгалтер24 Піскун А.Є.

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X