Головна » Бухгалтеру » Бухгалтерський облік » Бухгалтерський облік поворотньої фінансової допомоги
Бухгалтерський облік Міжнародні стандарти

Бухгалтерський облік поворотньої фінансової допомоги

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Поворотня фінансова допомога (далі – ПФД) є чудовим інструментов поповнення оборотніх коштів підприємства за рахунок допомоги від дружніх підприємств. Головне правильно заключити договір і притримуватись того, що там написано.

Що повинно бути зазначено в договорі?

  1. Якщо однією із сторін при наданні ПФД є юридична особа – договір повинен бути заключений винятково в письмовій формі. Засвідчувати нотаріально такий договір не обов’язково.
  2. ПФД може надаватися виключно в грошовій формі (п.п 14.1.127 ПКУ).
  3. ПФД може надаватися лише в гривні. Розмір ПФД може бути який душа забажає. І в договорі не треба прописувати на які цілі видається ПФД.
  4. Не забудьте зазначити в договорі, що ПФД видається на безпроцентній основі. Якщо цього не буде зазначено до вас зможуть придратися податківці.
  5. Срок видачі ПФД може бути будь який (хоч 30 років), але якщо не прописати на який срок видається ПФД, то така ПФД має бути повернута на протязі 30 днів з моменту пред’явлення вимоги від позикодавця повернути ПФД. Ніщо не забороняє повернути ПФД раніше домовленого сроку.

Тепер давайте перейдемо до відображення в обліку таких операцій.

Облік у позичальника.

Суми які отримав позичальник є його зобов’язаннями. При цьому в обліку не визнається ні дохід при отриманні ПФД, ні витрати при її поверненні (ПСБО 15 та ПСБО 16).

Якщо ПФД видана на срок до 12 місяців, то така ПФД відображається на субрахунку 685 “Розрахунки з іншими кредиторами”.

Довогострокову ПФД відображають на рахунку 55 “Інші довгострокові зобов’язання”. Якщо строк повернення довогострокової ПФД або її частини стає менше 12 місяців, таку частку переводять на субрахунок 611 (612).

Якщо підприємство веде облік за національними стандартами, то ПФД ніяк не вплине на фінансовий результат. Адже ПСБО не вимагають дисконтувати зобов’язання по безвідсотковій позиці (про це нам каже ПСБО 11).

І розглянемо практичний приклад.

Підприємство в липні 2016 року отримало безвідсоткову поворотну фіндопомогу терміном на 18 місяців (6 кварталів) в сумі 120000 грн. За договором вся сума фіндопомоги повинна бути повернута в кінці грудня 2017 року.

Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума
1 Отримана поворотня фінансова допомога сроком на 18 місяців 311 55 120000
2 Переведено довгострокові зобов’язання у склад короткострокових 55 611 120000
3 Повернута ПФД 611 311 120000

 

На обчислення податку на прибуток така ПФД не вплине, так як ми вже сказали вона не показується ні в доходах ні в витратах. Це стосується всіх підприємств які працюють за національними ПСБО.

Облік за міжнародними стандартами

За МСБО позика вважається фінансовим зобов’язанням. Самі ж принципи міжнародних стандартів базуються на теорії вартості грошей. По ній сума, отримана або сплачена в майбутньому, варто менше, ніж та ж сума, отримана або сплачена в поточному періоді ( інфляція, ризики, можливості альтернативних доходів).

Дисконтують зазвичай довгострокові позики, оскільки вплив дисконтування на короткострокову заборгованість прийнято вважати несуттєвим.

Позики враховують відповідно до § 46 МСБО 39 за амортизованою вартістю з застосуванням методу ефективної ставки відсотка.

Як ви вже зрозуміли облік довгостроковї ПФД за МСБО більш складний і громіздкий. При цьому отримання ПФД і її повернення вплине на фінансовий результат і на податок на прибуток.

На базі нашого попереднього прикладу давайте покажемо порядок відображення в обліку таких операцій за МСБО. І давайте домовимось, що ефективна ставка відсотка буде становити 5% за квартал.

Розрахуємо коефіцієнт: К=1/(1 + 0,05)6=0.746268

Тепер визначимо теперішню (поточну) вартість позики на дату отримання:

120000 грн. х 0,0.746268 = 89552.16 грн.

Різниця між номінальною вартістю позики і її теперішньою (дисконтованою) вартістю є доходом від безоплатно отриманих у користування коштів. Відображають такий дохід на субрахунку 746 «Інші доходи», або на субрахунку 733 «Інші доходи від фінансових операцій».

В умовах прикладу дохід від безоплатно отриманих у користування коштів становитиме:

120000 грн. – 89552,16 грн. = 30447.84 грн.

Далі підприємство на кожну дату балансу, щокварталу повинно нараховувати відсотки за користування позикою і визначати амортвартість позики. Нараховані відсотки підприємство списує у витрати на субрахунок 952 «Інші фінансові витрати».

 Розрахунок відсотків і амортвартості за позикою

Період

Вартість боргу на початок періоду, грн.

Відсоток,

%

Сума відсотка, грн.

Вартість позики на кінець періоду, грн.

3 кв. 2016 р.

89552,16

5

4477,61

94029,77

4 кв. 2016 р.

94029,77

5

4701,49

98731,26

1 кв. 2017 р.

98731,26

5

4936,56

103667,82

2 кв. 2017 р.

103667,82

5

5183,39

108851,21

3 кв. 2017 р.

108851,21

5

5442,56

114293,77

4 кв. 2017 р.

114293,77

5

5706,23

120000,00

У результаті дисконтування отриманої позики позичальник одразу ж відобразить доходи на всю суму вигоди, отриманої від знецінення позики. Проте надалі ці доходи поступово компенсуються фінансовими витратами — нарахованими відсотками.

№ з/п Зміст господарської операції Бухгалтерський облік Сума, грн.
Дт Кт
1 Отримано поворотну фіндопомогу строком на 1,5 року в частині теперішньої вартості грошових коштів 311 55 (505) 89552,16
2 Відображено дохід від знецінення отриманих у позику грошових коштів 311 746 30447,84
3 Нараховано відсотки за підсумками 2016 року 952 55 (505) 9179,10
4 Переведено довгострокову кредиторську заборгованість у короткострокові зобов’язання на 31.12.2016 р. 55 (505) 611 98731,26
5 Відображено фінансовий результат 746 791 30447,84
791 (792) 952 9179,10
6 Нараховано відсотки за підсумками 2017 року 952 611 21268,74
7 Повернено фіндопомогу позичальнику 611 311 120000,00
8 Відображено фінансовий результат 791 (792) 952 21268,74

Облік у позикодавця

Підприємство, що видало позику (позикодавець), керується нормами П(С)БО 10 і відображає її суму у складі дебіторської заборгованості.

Короткострокову дебіторську заборгованість (не більше 12 місяців з моменту надання) слід обліковувати на субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами».

Довгострокову дебіторську заборгованість (більше 12 місяців з моменту надання) — на субрахунку 183 «Інша дебіторська заборгованість».

№ з/п Зміст господарської операції Бухгалтерський облік Сума, грн.
Дт Кт
Облік за нацстандартами і П(С)БО
1 Надано поворотну фіндопомогу строком на 1,5 року 183 311 120000,00
2 Переведено довгострокову дебіторську заборгованість у короткострокову 377 183 120000,00
3 Повернено від позичальника поворотну фіндопомогу 311 377 120000,00

На обчислення податку на прибуток дані операції не вплинуть.

Якщо підприємство веде облік за МСБО, то треба буде додатково попрацювати при відображенні в обліку таких операцій.

Витрати від знецінення позики відображають на субрахунку 952 «Інші фінансові витрати».

Далі позикодавець на кожну дату балансу, щокварталу повинен нараховувати відсотки за користування позикою і визначати амортвартість позики . Нараховані відсотки підприємство відносить до доходу на субрахунок на субрахунок 746 «Інші доходи», або на субрахунок 733 «Інші доходи від фінансових операцій».

В позикодавця (як у такого, що коригує фінрезультат на різниці, так і у того, що не коригує) при передачі позики виникають витрати, пов’язані зі знеціненням грошей, проте надалі вони поступово компенсуються нарахованими доходоми — відсотками.

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект