Головна » Для завантаження » Договори » Договір оренди легкового автомобіля у приватної особи. Зразок
Договори

Договір оренди легкового автомобіля у приватної особи. Зразок

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Договір оренди легкового автомобіля у приватної особи

 м.Київ                                                   “01” липня 2010р.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: __________________________________________, з одного боку, і

ОРЕНДАР: ТОВ «_________________» , в особі директора _____________., що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали Даний Договір про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає,  а  ОРЕНДАР  бере в тимчасове володіння наступне майно:
  Легковий автомобіль марки: ______________
  Державний номер: __________________

МЕТА ТА ПОРЯДОК ОРЕНДИ

 1. Автомобіль,   що   орендується,  буде  використовуватися ОРЕНДАРЕМ для службових поїздок персоналу останнього, а також для вантажного перевезення дрібних речей.
 2. Територія службових поїздок визначається адміністративно – територіальними межами Києва та області.

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ АВТОМОБІЛЯ В ОРЕНДУ

 1. Автомобіль,   що   орендується,  передається  ОРЕНДАРЕВІ протягом двох днів з моменту підписання Даного Договору.
 2. Передача автомобіля в оренду здійснюється за актом передачі.

ТЕРМІН ОРЕНДИ

 1. Термін оренди складає 1 рік.

ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 1. Орендна плата встановлюється в розмірі 250,00 грн. на місяць.
 2. Орендна  плата  сплачується готівкою через касу ОРЕНДАРЯ або за заявою ОРЕНДОДАВЦЯ в  безготівковому  порядку  на  особовий рахунок останнього в установі банку не пізніше .5 числа кожного місяця.
 3. Розмір орендної плати підлягає перегляду у випадку – не підлягає

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

 1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ за Даним Договором зобов’язується:
  надати в оренду автомобіль у технічно справному стані;
  здійснювати ремонт та технічне обслуговування автомобіля;
  надати ОРЕНДАРЕВІ необхідну документацію на автомобіль,  що орендується, та необхідне приладдя;
  самостійно здійснювати обов’язкові для власника автомобіля платежі до бюджету.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

 1. ОРЕНДАР зобов’язується:
  використовувати автомобіль,  що  орендується,  виключно  за його цільовим призначенням;
  своєчасно здійснювати орендні платежі;
  фінансувати профілактичне обслуговування та поточний ремонт автомобіля, що орендується;
  фінансувати усунення несправностей та поломок автомобіля;
  сприяти  ОРЕНДОДАВЦЮ  у  придбанні  необхідних  деталей  до автомобіля та запасних частин;
  здійснювати заміну деталей та частин автомобіля;
  здійснювати за власний рахунок заправлення автомобіля ПММ;
  усувати  наслідки  аварій  та  пошкоджень  автомобіля,  які виникли під час експлуатації його ОРЕНДАРЕМ;
  застрахувати автомобіль,  що орендується,  на термін оренди за власний рахунок.

ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ АВТОМОБІЛЯ ОРЕНДОДАВЦЮ

 1. Автомобіль  повинен  бути  повернений   ОРЕНДОДАВЦЮ   по закінченні терміну оренди у справному стані з урахуванням нормального зносу, що виник у період експлуатації.
 2. Повернення автомобіля відбувається за актом.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за договором:
  у випадку прострочення по сплаті орендних платежів  пеня  в розмірі 1% від суми боргу за кожен день прострочення;
  у  випадку  нецільового  використання  автомобіля  штраф  у розмірі 1% від його вартості;
 2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ   несе   наступну    відповідальність    за договором:
  у  випадку  прострочення  по  здачі  автомобіля  в   оренду ОРЕНДАРЕВІ штраф у розмірі ……….,  який утримується із орендних платежів, належних ОРЕНДОДАВЦЮ.

ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

 1. Даний  Договір  розірванню в односторонньому порядку не підлягає,  за винятком випадків,  коли одна із сторін систематично порушує умови договору та свої зобов’язання.

ІНШІ УМОВИ

 1. Даний Договір укладений у трьох оригінальних примірниках, один з яких залишається у справах нотаріуса, інші надаються СТОРОНАМ.
 2. Даний  Договір  набирає  чинності  з  моменту його нотаріального посвідчення.
 3. У випадках,  не передбачених Даним  Договором,  сторони керуються чинним цивільним законодавством.

АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

ОРЕНДАР


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка