Головна » Бухгалтеру » Консультації » Фінзвітність єдинників 2016: основні тези.
Консультації

Фінзвітність єдинників 2016: основні тези.

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Форми звітності

 • Єдинники-СМП групи 3 подають Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (форми № 1-мс та № 2-мс).
 • Платники ЄП групи 4 формат фінзвітністі обирають залежно від того «розмірів» підприємства.
 • Юрособи-єдинники ні податківцям, ні держреєстратору фінзвітність не подають.
 • Якщо протягом 2016 року підприємство (єдинник групи 3) перейшло на сплату ЄП, але не відноситься до суб’єктів мікропідприємництва, то за 2016 рік слід подавати фінзвітність за формами № 1-м та № 2-м.
 • За неподання фінзвітності органам статистики загрожує адмінштраф від від 51 до 85 грн (а за повторне протягом року порушення — від 85 до 170 грн).

Який фінзвіт та куди подають

Юрособи групи 3: форма Юрособи-єдинники групи 3 подають Спрощений фінансовий звіт СМП (суб’єкти малого підприємництва) (форми № 1-мс та № 2-мс), форму якого наведено в додатку 2 до П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». Таки вимоги випливають з п.п. 2 п. 2 розд. І П(С)БО 25.

Зауважимо: ця норма з’явилася не так давно — 24.07.2015 р. До цього моменту Спрощений фінзвіт подавали тільки ті СМП, які відповідали критеріям суб’єктів мікропідприємництва.

ВАЖЛИВО! Якщо юрособа-єдинник групи 3 за результатами діяльності протягом року втратила ознаки СМП (можливо, тільки у разі перевищення середньооблікової кількості працівників — понад 50 осіб), за звітний період, у якому це відбулося, і подальші періоди поточного (звітного) року, фінзвітність складається відповідно до вимог НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

Фінзвітність відповідно о вимог НП(С)БО 1 подають також ті єдинники групи 3, які ведуть облік відповідно до вимог МСФЗ (п. 11 розд. ІІ НП(С)БО 1, лист МФУ від 06.08.2014 р. № 31-11410-08-29/20397.

Юрособи групи 4: форма У єдинників групи 4 значно більше варіантів, так як все залежить від «розмірів» підприємства (табл. 1).

Таблиця 1. Склад фінзвітності у єдинників групи 4

Хто Склад фінзвітності
Юрособи-єдинники групи 4, які відповідають критеріям мікропідприємництва прим. 1 Спрощений фінансовий звіт СМП (форми № 1-мс та № 2-мс)

Примітка 1 Середньооблікова кількість працівників не перевищує 10 осіб, а річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 2 млн євро, визначену за середньорічним курсом Нацбанку.

Єдиноподатники-юрособи групи 4, які відповідають критеріям СМП прим. 2 Фінансовий звіт СМП (форми № 1-м та № 2-м)
Примітка 2 Середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб, а річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро, визначену за середньорічним курсом Нацбанку.
Єдинники-юрособи групи 4, які не відповідають критеріям СМП або ведуть бухоблік за МСФЗприм. 3

Повний комплект фінзвітності відповідно до вимог НП(С)БО 1 у складі:

1) форми № 1 – Баланс (Звіт про фінансовий стан);

2) форми № 2 – Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);

3) форми № 3 – Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) або форми № 3-н – Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);

4) форми № 4 – Звіт про власний капітал;

5) форми № 5 – Примітки до річної фінансової звітності;

6) форми № 6 – Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

Примітка 3 Платники ЄП можуть складати фінзвітність за МСФЗ в добровільному порядку (п. 3 ст. 12 1 Закону про бухоблік). Обов’язкові вимоги застосування МСФЗ на них не поширюються.

 Кому подають Єдинники не подають фінзвітність до податкових органів, оскільки такий обов’язок передбачений тільки для платників податку на прибуток (п. 46.2 ПКУ). Згідно з п. 2 Порядку № 419  звітувати вони повинні наступному колу користувачів:

 • органам, до сфери управління яких належать підприємства;
 • трудовим колективам на їх вимогу;
 • власникам (засновникам) відповідно до установчих документів;
 • згідно із законодавством — іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики.

Тож в загальному випадку фінзвітність доведеться подати тільки органам статистики.

Строк Річну фінзвітність подають до органів статистики не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним (п. 5 Порядку № 419), тобто за 2016 рік — не пізніше 28.02.2017 р.

Перехідні нюанси для єдинників групи 3

Як ви вже дізналися, загалом юрособи-єдинники групи 3 подають Спрощений фінзвіт СМП (форми № 1-мс та № 2-мс). Та як звітувати, якщо на спрощену систему ви перейшли протягом 2016 року? На жаль, законодавство порад щодо переходу на складання «спрощеного» фінзвіту протягом року не дає. Проте підказку дає Мінфін у листі від 12.08.2016 р. № 31-11410-07-10/23534. У ньому було зазначено, що в 2015 році юрособи — платники ЄП групи 3 (які відносяться до СМП) могли складати або Фінансовий звіт СМП (форми № 1-м та № 2-м), або Спрощений фінзвіт СМП (форми № 1-мс та № 2-мс). Однак з 2016 року ці підприємства повинні складати Спрощений фінзвіт СМП. Беручи до уваги цю позицію, можна зробити висновок, що в тому випадку, коли підприємство, яке не належить до суб’єктів мікропідприємництва, перейшло на сплату ЄП в групі 3 протягом 2016 року, воно має право продовжувати складати поквартально фінзвіт СМП, а з 2017 року повинно буде вже скласти Спрощений фінзвіт СМП. Тобто за 2016 рік єдинники-новачки можуть відзвітувати по-старому.

Особливості складання Спрощеного фінзвіту СМП

Таблиця 2. Нюанси та вимоги складання фінзвітності

Показник Критерій Нормативний документ
1. Звітний період Календарний рік прим. 1 ч. 1 ст. 13 Закону про бухоблік

Примітка 1 Для новоствореного підприємства звітний період починається з дати створення (дати держреєстрації) і закінчується 31 грудня. Причому перший звітний період такого підприємства може бути менше 12 місяців, але не може бути більше 15 місяців (ч. 2 ст. 13 Закону про бухоблік). Тому підприємства, які були створені в період з 01.10.2016 р. по 31.12.2016 р., річну фінзвітність за 2016 рік можуть не складати. Перший річний звітний період для них буде з дати держреєстрації по 31.12.2017 р.

2. Валюта фінзвітності Гривня ст. 5 Закону про бухоблік
3. Дата балансу 31.12.2016 р. ч. 1 ст. 13 Закону про бухоблік
4. Одиниця виміру Тис. грн з одним десятковим знаком для форм № 1-м, № 2-м та № 1-мс, № 2-мс п. 1 розд. І П(С)БО 25
Тис. грн. без десяткового знака для повного комплекту звітності додаток 1 до НП(С)БО 1
5. Формат зазначення від’ємних значень Від’ємні значення показників наводять у дужках розд. ІІ П(С)БО 25
6. Згортання статей Згортання статей активів і зобов’язань, доходів і витрат є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними П(С)БО п. 6 розд. І П(С)БО 25 та п. 3 розд. IV НП(С)БО 1
7. Особливості

Єдинники-СМП групи 3 та юрособи-єдинники групи 4, які відповідають критеріям мікропідприємництва, можуть:

 • враховувати необоротні активи тільки за первісною вартістю без урахування зменшення корисності і переоцінки до справедливої вартості;
 • не створювати забезпечення майбутніх витрат і платежів (на оплату майбутніх відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов’язань тощо), а визнавати відповідні витрати в періоді їх фактичного понесення;
 • поточну дебіторську заборгованість включати до підсумку балансу за її фактичною сумою
п. 8 розд. І П(С)БО 25
8. Підписанти

Фінансову звітність підписують керівник та бухгалтер підприємства.

НЮАНС. Якщо облік вам ведуть ФОП або аудиторська фірма (ч. 4 ст. 8 Закону про бухоблік), то чинне законодавство не забороняє їм підписувати фінзвітність. Такі особи повинні підписувати фінзвітність, якщо уклали договір, яким такий обов’язок передбачено.

ч. 1 ст. 11 Закону про бухоблік
9. Інвентаризація Перед складанням річної фінзвітності обов’язковим є проведення інвентаризації активів та зобов’язань підприємства

ст. 10 Закону про бухоблік та п. 7 розд. І Положення № 879

 

Наразі необхідності подавати фінзвітність держреєстратору немає. Незважаючи на те, що ч. 3 ст. 16 Закону про бухоблік все ще містить таку вимогу, сам Закон № 755 вимагає іншого. Відповідно до його абз. 5 п. 5 ст. 13 фінансову звітність у складі Балансу і Звіту про фінансові результати до Єдиного державного реєстру передають органи статистики.

Щодо відображення в фінзвітності події, які відбулися після дати балансу, але до затвердження фінзвітності керівником , радимо пригадати П(С)БО 6 «Виправлення помилок». Так, події після дати балансу, які надають додаткову інформацію про визначення сум, пов’язаних з умовами, що існували на дату балансу, вимагають коригування відповідних активів і зобов’язань.

Коригування активів і зобов’язань здійснюється шляхом сторнування та (або) додаткових записів в обліку звітного періоду, які відображають уточнення оцінки відповідних статей внаслідок подій після дати балансу (п. 16 П(С)БО 6). Наведемо кілька прикладів:

1) прийнято рішення в судовій справі, в якому підтверджуються зобов’язання підприємства. Тобто виходить, що на кінець звітного періоду у суб’єкта господарювання були наявні зобов’язання;

2) отримання від страхової організації матеріалів про уточнення розміру страхового відшкодування, переговори щодо якого велись на звітну дату;

3) після закінчення звітного періоду визначили собівартість реалізованих у звітному періоді активів;

4) виявлення випадків шахрайства, що свідчить про недостовірність даних фінзвітності на кінець звітного періоду;

5) оголошення банкротом дебітора підприємства, заборгованість якого раніше була визнана сумнівною.

У свою чергу події, що відбуваються після дати балансу і вказують на умови, що виникли після цієї дати, не потребують коригування статей фінансових звітів. Такі події слід розкривати в примітках до фінансових звітів, якщо відсутність інформації про них вплине на здатність користувачів звітності робити відповідні оцінки та приймати рішення (п. 17 П(С)БО 6). Це можуть бути зокрема:

1) знищення (втрата) активів підприємства внаслідок пожежі, аварії, стихійного лиха або іншої надзвичайної події;

2) непрогнозовані зміни індексів цін і валютних курсів;

3) прийняття законодавчих актів, які впливають на діяльність підприємства.

Нагадаємо! Відповідальність за неподання фінзвітності органам статистики відповідно до ст. 1863 КпАП. Адмінштраф складатиме від 51 до 85 грн (від 85 до 170 грн за повторне протягом року порушення). Накладають цей штраф органи статистики (ст. 244 3 КпАП).


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

вересень, 2021

X