Головна » Бухгалтеру » Бухгалтерський облік » Продаж іноземної валюти: правила бухгалтерського та податкового обліку з 2015 р.
Авторские Бухгалтерський облік Податковий облік

Продаж іноземної валюти: правила бухгалтерського та податкового обліку з 2015 р.

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Валюта на рахунках підприємства є монетарною статтею і тому в результаті її продажу доходи або видатки можуть виникнути не лише від самої операції продажу, але й від курсових різниць. Окрім того підприємство не може зберігати у себе валюту від продажу в повному обсязі, воно повинно продати певний відсоток від надходження на протязі певного періоду.

Отже, давайте розглянемо які наслідки будуть мати операції з продажу валюти в бухгалтерському та податковому обліці.

Положення  про порядок та умови торгівлі іноземною валютою затверджене Постановою НБУ від 10.08.2005 р № 281 (далі по тексту – Положення № 281) дає таке лаконічне визначення:

Продаж іноземної валюти – операції по продажу іноземної валюти за гривні.

Суб’єкти валютного ринку мають право продавати свою валюту лише на міжбанківсьому валютному ринку України.

На практиці це виглядає наступним чином. Клієнт доручає банку (або без його доручення в деяких випадках) продає на міжбанку іноземну валюту, а отриману суму гривень зараховує на поточний гривневий рахунок підприємства.

Нагадаємо: іноземна валюта обліковується на рахунку підприємства за балансовою вартістю (яка обчислюється виходячи із курсу НБУ на дату здійснення операції або на дату баланса).

Датою здійснення операції в нашому випадку буде дата продажу іноземної валюти. Цю дату можна побачити у виписці банку, в якій буде вказано коли саме ця валюта була продана.

При первісному визнанні іноземної валюти в обліці беруть курс НБУ на початок дня дати здійснення операції.

Але продається валюта на міжбанку не по курсу НБУ, а по курсу який діяв на міжбанківсьому ринку, який практично ніколи не дорівнює курсу НБУ. Тому в обліці виникнуть різниця між ціною продажу та балансовою вартістю.

Ціна продажу – фактична сума гривень яку було отримано від продажу валюти.

Дану різницю слід відобразити в бухгалтерському обліці. Якщо ціна продажу більше балансової вартості (позитивная різниця) то у нас буде доход, якщо менша (негативна різниця) то витрати.

Дохід по таким операціям обліковують на рахунку 711 «Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти», а витрати на субрахунку 942 «Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти»

Практичний приклад 1

1000 доларів США продали за 22760 (це і буде ціна продажу).

Курс НБУ на дату здійснення операції – 22,0 грн за 1 дол.

Балансова вартість валюти – 22*1000=22000,00 грн.

Різниця яка виникне: 22760-22000=760,00 грн.

Різниця у нас позитивна, отже у нас виникне дохід і ми його відобразимо на субрахунку 711.

Важливо: Дату списання валюти з розподільного рахунку банку не можна рахувати за дату продажу валюти. Краще брати для розрахунку дату зарахування гривень на поточний рахунок підприємства. Таку ж позицію займає і ДФС.

Крім того Положення №281 передбачає, що банк повинен надати підприємству інформацію про суму проданої валюти, про курс по якому ця валюта була продана та відзвітуватись про суму видатків, які поніс клієнт в результаті цієї операції.

Після продажу валюти банк повертає клієнту другий екземпляр заявки про продаж валюти, в якій зазначає дату виконання цієї заявки. Ця дата і буде датою продажу валюти. Тому для визначення балансової вартості слід брати курс НБУ на початок дня цієї дати.

Практичний приклад 2

Підприємство 10.08.2015 р. подало заявку на продаж 1000,00 дол.США. В той же день валюти була списана за рахунку. Гривні від продажу були зараховані на рахунок підприємства 14.08.2015 р. В той же день підприємство отримало другий екземпляр заявки, в якій зазначено, що дата її виконання 13.08.2015 р.

Отже дата продажу – 13.08.2015 і треба брати курс НБУ на початок цієї дати.

Податковий облік

В податковому обліці все ідентично бухгалтерському. Доходи ідуть в доходи, видатки в видатки від господарської діяльності.

Курсові різниці

Курсова різниця виникає по монетарним статтям балансу. Вона фактично є різницею між балансовою вартістю валюти на дату продажу і балансовою вартістю на попередню дату визначення такої вартості. Попередньою датою може бути або дата надходження валюти, або дата баланса (в залежності від того яка дата є останньою).

Позитивна курсова різниця обліковується на субрахунку 714 чи 744 в залежності від того операційна вона чи ні.

Негативна курсова різниця на 945 чи 974 в залежності від того операційна вона чи ні.

Практичний приклад 3

Вихідні дані дивіться в практичному прикладі 1.

Курс НБУ станом на попередню дату визначення балансової вартості (зарахування на рахунок підприємства) – 21,750.

Отже курсова різниця буде позитивною: 22000-21750=250,00 грн і ця сума буде враховуватися в складі доходів на субрахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці».

Як саме рахувати курсові різниці: тільки по даній операції чи перераховувати також і весь залишок вирішує підприємство і дане рішення закріплює в наказі про облікову політику.

Податковий облік курсових різниць не буде нічим відрізнятися від даних бухгалтерського обліку. Тому які доходи або витрати показані в бухобліці, те ж саме показуємо і в податковому.

Послуги банку

Банк за свої послуги бере комісійні. Дана комісія буде віднесена до складу адміністративних витрат і обліковується на рахунку 92 «Адміністративні витрати». Податковий облік таких витрат нічим не відрізняється від бухгалтерського.

Обов’язковий продаж іноземної валюти

Станом на серпень 2015 р. суб’єкти господарювання зобов’язані продавати 75% надходжень в іноземній валюти які будуть поступати на валютний рахунок підприємства з закордону.

Причому такий продаж може здійснити і сам банк без доручення клієнта і виключно на наступний робочий день після дня зарахування таких коштів на розподільчий рахунок.

Результати продажу відображаються в обліці в загальному порядку без виключень.

Практичний приклад 4

ТОВ «Сонечко» отримало 11.06.2015 р аванс від нерезидента за товари – 1000 євро. Курс НБУ на початок дня цієї дати – 24,354 грн / євро.
У зв’язку з дією норми про обов’язковий продаж 12.06.2015 р банк продав 75% такої інвалютного виторгу. Тобто продано 750 євро. Курс продажу на МВРУ – 26,786 грн / євро. Курс НБУ на початок дня дати продажу – 24,421 грн / євро.
Комісія банку становить 50 грн.
Крім того, 15.06.2015 р підприємство продало ще 200 євро. Курс продажу на МВРУ – 27,990 грн / євро. Курс НБУ на початок дня дати продажу – 24,525 грн / євро.
Комісія банку становить 50 грн.
Станом на 30.16.2015 р на рахунку залишилося 50 євро. Курс НБУ на кінець дня дати балансу – 24,373 грн / євро.
Наказом про облікову політику підприємства визначено, що курсові різниці вважаються в рамках операції (а не по всій монетарної статті)

№ п/п Дата Курс, грн/євро Зміст операції Бухгалтерський облік Сума
Дт Кт
Обов’язковий продаж 75% експортної виручки
1 12.06.2015 Курс НБУ:

24,421

Отримано аванс за товари від нерезидента:

1000 евро × 19,421 грн/євро

314 681 1000 євро
24421,00 грн
2 12.06.2015 Курс НБУ:

24,421

Перечислена інвалюта для продажу (75%) 334 314 750 євро
18315,75 грн
3 12.06.2015 Курс міжбанк:

26,786

Отримано кошти від продажу інвалюти за вирахуванням комісії банку:

750 евро × 26,786 грн/евро – 50 грн

311 377 20039,50 грн
4 _ х Нараховано комісійну винагороду банку 92 377 50,00 грн
5 12.06.2015 Курс Міжбанк:

26,786

Курс НБУ:

24,421

Відображено дохід від продажу валюти:

750 євро × (26,786 грн/євро – 24,421 грн/євро)

377 711 1773,75 грн
6 _ × Відображено зарахування зобов’язання з продажу інвалюти 377 334 18315,75 грн
7 12.06.2015 Курс НБУ:

24,421

Отримано на рахунок 25% експортної виручки:

250 евро × 24,421 грн/евро

312 314 250 євро
6105,25 грн
Продаж частини інвалюти
8 15.06.2015 Курс НБУ:

24,525

Перераховано інвалюта для продажу:

200 євро × 24,525 грн/євро

334 312 200 євро
4905,00 грн
9 15.06.2015 Курс НБУ:

19,525

Відображена курсова різниця:

200 євро × (24,525 грн/євро – 24,421 грн/євро)

312 714 20,80 грн
10 15.06.2015 Курс міжбанк:

27,990

Отримано кошти від продажу інвалюти, за вирахуванням комісії банку:

200 євро × 27,990 грн/євро – 50 грн

311 377 5548,00 грн
11 _ х Нараховано комісійну винагороду банку 92 377 50,00 грн
12 15.06.2015 Курс міжбанк:

27,990

Курс НБУ:

24,525

Відображено дохід від продажу валюти:

200 євро × (27,990 грн/євро -24,525 грн/євро)

377 711 693,00 грн
13 _ х Відображено зарахування зобов’язання з продажу інвалюти 377 334 4905,00
Курсові різниці на дату балансу
14 30.06.2015 Курс НБУ:

24,373

Відображено курсову різницю на дату балансу за залишком валюти на рахунку:

50 євро × (24,373 грн/євро – 24,421 грн/євро)

945 312 2,40 грн

Автор статті: бухгалтер-експерт сайту Піскун А.Є.


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X