Головна » Бухгалтеру » Кадровий облік » Навчальна відпустка
Авторские Кадровий облік

Навчальна відпустка

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Якщо Ваш працівник десь навчається, то рано чи пізно йому доведеться їхати здавати екзамени чи вирішувати ще якісь питання пов’язані з навчанням, то в такому разі такому працівнику повинна надаватися відпустка пов’язана з навчанням.

Види навчальних відпусток:

 1. Навчання в середніх навчальних закладах ( ст. 211КЗПП, ст.13 Закону про відпустки);
 2. Навчання в професійно-технічних навчальних закладах ( ст. 213 КЗПП, ст.14 Закону про відпустки);
 3. Навчання в вищих навчальних закладах, аспірантурі (ст. 216 КЗПП, ст. 15 Закону про відпустки);
 4. Профспілкове навчання (ст. 15 Закону про відпустки).

Крім оплати навчальної відпустки роботодавець повинен оплатити працівникам які навчаються в ВНЗ з вечірньою та заочною формою навчання проїзд до місця навчання та назад (ст. 219 КЗПП). Такий обов’язок на них розповсюджується один раз на рік у розмірі 50% від вартості проїзду.

Тривалість навчальної відпустки.

Зрозуміло, що навчання в різних навчальних закладах триває по різному і навчальна відпустка у зв’язку з навчанням в ВНЗ і наприклад у ПТУ буде відрізнятись.

Тривалість відпустки у зв’язку з навчанням в середніх навчальних закладах

Працівники, які отримують загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах і групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, на період здачі:

 1. випускних іспитів в основній школі – 10 календарних днів (П. 1 ч. 1 ст. 13 Закону про відпустки);
 2. випускних іспитів у старшій школі – 23 календарних дні (П. 2 ч. 1 ст. 13 Закону про відпустки).

Для довідки: – Основна школа – школа другого ступеня, що забезпечує базову загальну середню освіту (9 класів); – Старша школа – школа третього ступеня, яка забезпечує повне загальну середню освіту (11 класів).

3. перевідних іспитів в основній та старшій школах – Від 4 до 6 календарних днів без урахування
вихідних (П. 3 ч. 1 ст. 13 Закону про відпустки).

4.Працівники, які здають іспити екстерном: за основну школу (21 календарний день), за старшу школу (28 календарних днів) – Ч.2 ст. 13 Закону про відпустки.

Тривалість відпустки у зв’язку з навчанням в професійно-технічних навчальних закладах

Тривалість додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням в професійно-технічних навчальних закладах становить 35 календарних днів на протягом навчального року (ст. 213 КЗпП і ст. 14 Закону про відпустки).

Тривалість відпустки у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти і аспірантурі

Тут все буде залежати від рівня акредитації ВНЗ і для чого туди їде працівник.

Так, працівникам,  які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки такої тривалості:

 • на   період  настановних  занять,  виконання  лабораторних робіт,  складання заліків та іспитів для тих,  хто  навчається  на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:

— першого та  другого  рівнів  акредитації  з  вечірньою формою навчання — 10 календарних днів,

— третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою  формою навчання — 20 календарних днів,

— незалежно від рівня акредитації з заочною формою  навчання  — 30 календарних днів;

 • на   період  настановних  занять,  виконання  лабораторних робіт,  складання заліків та іспитів для тих,  хто  навчається  на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:

— першого та другого  рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 20 календарних днів,

— третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою  формою навчання — 30 календарних днів,

— незалежно від рівня акредитації з заочною формою  навчання  — 40 календарних днів;

 • на  період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації — 30 календарних днів;
 • на  період  підготовки  та  захисту  дипломного  проекту (роботи)  студентам,  які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою  та  заочною  формами навчання першого та другого рівнів акредитації, — два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації — чотири місяці.

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

Важливо: Працівникам, які без відриву від виробництва навчаються на підготовчих відділеннях при вищих навчальних закладах, а також працівникам, допущеним до вступних іспитів до вищих навчальних закладів, навчальний відпустка не лежав. Правда, якщо працівник допущений для здачі вступних іспитів до вищих навчальних закладів, то він може взяти відпустку «за свій рахунок» тривалістю 15 календарних днів без
урахування часу, необхідного для проїзду до місця знаходження вищого навчального закладу і назад. Таку можливість передбачають ст. 214 КЗпП і п. 12 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки.

Працівникам, які успішно навчаються на вечірній та заочній формах навчання у вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації, у яких навчальний план має свої особливості, додатково до відпусток в зв’язку з навчанням надають відпустки відповідно до Порядку № 634.

Відпустки у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі можуть надаватися незалежно один від одного.
Працівник може здобувати освіту, наприклад, одночасно в двох навчальних закладах. В такому випадку йому повинні бути надані додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням як в одному, так і в іншому  вищому навчальному закладі.

Тривалість відпустки у зв’язку з профспілковим навчанням.

Тривалість такої відпустки може становити  до 6 календарних днів.

Умови надання навчальних відпусток

Далеко не кожен працівник який навчається має право на навчальну відпустку.

Не надається навчальна відпустка якщо:

 • Навчання проводиться в закладі, який не відповідає вимогам, пред’являються законодавством до навчальних закладів;
 • Працівникам, які уклали трудовий договір за сумісництвом. На час додаткових навчальних відпусток за працівником зберігається середня заробітна плата тільки за основним місцем роботи. На час оплачуваної навчальної відпустки, наданого працівнику за основним місцем роботи, він може взяти на роботу за сумісництвом відпустку без збереження заробітної плати на підставі, передбаченій в п. 14 ст. 25 Закону про відпустки.
 • Працівникам, які мають низьку успішність, а також для ліквідації академічної заборгованості. Підтвердженням успішності навчання працівника, в тому числі і відсутності у нього академзаборгованості, є довідка-виклик на сесію, яка надається навчальним закладом. Працівники, які мають низьку успішність, замість додаткової оплачуваної навчальної відпустки має право взяти відпустку без збереження заробітної плати. Відмовити в наданні такої відпустки роботодавець не може, оскільки вже згадана ст. 202 КЗпП вимагає від роботодавців створювати сприятливі умови для поєднання роботи з навчанням.
 • Працюючим студентам денної форми навчання навчальний відпустка не надається і не оплачується. В такому випадку може бути наданий відпустку без збереження заробітної плати на підставах, зазначених у пп. 12 і 13 ст. 25 Закону про відпустки.

Документальне оформлення

Для того щоб скористатися своїм правом на додаткову оплачувану навчальний відпустку, працівник повинен подати роботодавцю наступні документи:

1) заяву про надання йому додаткової відпустки у зв’язку з навчанням (Зразок 1);

2) довідку-виклик навчального закладу на сесію – документ, оформлений навчальним
закладом, в якому працівник навчається.

У довідці-виклику повинні бути вказані:
– Найменування навчального закладу;
– Найменування підприємства, на якому працює студент;
– Рівень акредитації вищого навчального закладу (якщо працівник отримує вищу освіта);
– Прізвище, ім’я та по батькові працівника-студента;
– форма навчання;
– Курс, на якому навчається працівник;
– Період сесії, встановлений навчальним закладом;

– Підстава для надання такої відпустки (для складання заліків та іспитів, настановних занять, державних іспитів, для підготовки і захисту дипломної роботи).
Зазвичай довідка-виклик містить також інформацію про успішність працівника-студента. Вона є підтвердженням того, що цей працівник-студент навчається успішно.

А вже відповідно до заяви працівника і довідки-виклику роботодавець видає наказ (Зразок 2) про надання навчальної відпустки.

Зразок 1

Директору ТОВ «Сонечко» Сахно Ю. А. помічника юриста Козелецької Олени Миколаївни                       

ЗАЯВА

Прошу надати мені додаткову оплачувану відпустку з 4 по 18 вересня 2012 року для відвідання настановних занять у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка.

Додаток: довідка-виклик № Н-1255 від 20.08.2012 Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

30.08.2012 р.               Козелецька               О. М. Козелецька

 

Зразок 2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Сонечко»

НАКАЗ

31.08.2012                         м. Київ                         № 141-п

Про надання додаткової відпустки

НАКАЗУЮ:

КОЗЕЛЕЦЬКІЙ Олені Миколаївні, помічника юриста, надати додаткову оплачувану відпустку з 4 по 18 вересня 2012 року для відвідання настановних занять у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка з оплатою в порядку та розмірах відповідно до чинного законодавства.

Підстава: 1. Заява Козелецької Н. О. від 30.08.2012 р..

2. Довідка-виклик № Н-1255 від 20.08.2012 Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Директор                         Сахно                         Ю. А. Сахно

Пам’ятайте: чинним законодавством не передбачено надання працівником довідки про успішну здачу сесії або про відсутність за ним академзаборгованості. виклик на сесію вже говорить про її відсутність (див. лист Мінсоцполітики від 28.12.2013 р № 563/13 / 116-13).
Також немає механізму утримання виданих відпускних у разі, якщо працівник не здав сесію.

Розраховуються відпускні у загальному порядку і вони повинні бути виплачені не пізніше ніж за три дні до її початку.

Автор статті: Бухгалтер-експерт Піскун А.Є.

13 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X