Головна » Бухгалтеру » Довідники » Заробітна плата » Об’єкти оподаткування військовим збором
Заробітна плата

Об’єкти оподаткування військовим збором

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email
п/п Вид виплат Позиція ДФСУ
(після 01.01.2015 р.)
Оподатковується
1 Сума орендної плати, що виплачується за договором оренди рухомого (нерухомого) майна ЗІР 132.02
2 Доходи громадянина, отримані від іншої фізособи лист ДФСУ від 21.01.2015 р. №1665/7/99-99-17-02-01-17
3 Доходи у вигляді додаткового блага, визначеного п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ ЗІР 132.02
4 Сума дивідентів нарахована на користь ФО ЗІР 132.02
5 Дохід, отриманий платником податку – резидентом, від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості ЗІР 132.02
6 Доходи у вигляді грошового забезпечення, отримані військовослужбовцями у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби (крім військовослужбовців строкової служби, у тому числі осіб, що проходять альтернативну службу у вигляді грошового забезпечення) ЗІР 132.02
лист ДФСУ від 28.01.2015 р. № 2400/7/99-99-17-03-03-17
7 Дохід у вигляді спадщини (подарунку), отриманий платником податку від фізичної особи – резидента ЗІР 132.02
Вартість дарунків, яка перевищує розмір 609 грн. лист ДФСУ від 13.03.2015 р. N 5346/6/99-99-17-03-03-15
8 Сума доходу, отриманого ФОП від провадження господарської діяльності ЗІР 132.02
9 Сума стипендії, яка перевищує розмір, визначений в абзаці першому п.п. 169.4.1 ст. 169 ПКУ? ЗІР 132.02
10 Дохід, отриманий ФО – резидентом, від продажу рухомого майна ЗІР 132.02
11 Сума середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період ЗІР 132.02
12 Дохід у вигляді процентів, отриманий ФО від розміщення коштів на депозитному рахунку ЗІР 132.02
13 Дохід ФО у вигляді пенсії, в частині перевищення граничного розміру ЗІР 132.02
лист ДФСУ від 13.03.2015 р. N 5346/6/99-99-17-03-03-15
14 Сума коштів, видана на відрядження або під звіт, яка надміру витрачена та не повернута в установлені законодавством терміни ЗІР 132.02
15 Сума вихідної допомоги при звільненні найманого працівника ЗІР 132.02
16 Дохід ФО – резидента від продажу вторинної сировини, побутових відходів ЗІР 132.02
17 Доходи ФО від операцій з валютними цінностями ЗІР 132.02
18 Разова нецільова матеріальна допомога, яка надається роботодавцем працівнику, яка у сумі не перевищує 1710 грн ЗІР 132.02
19 Доход за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, відносини за яким встановлено трудовими відносинами, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця ЗІР 132.02
20 Інвестиційний прибуток від продажу ФО інвестиційних активів іншій ФО ЗІР 132.02
21 Інвестиційний прибуток від продажу ФО – резидентом інвестиційних активів ЮО ЗІР 132.02
22 Сума виплат, що здійснюються за рішенням професійної спілки на користь члена такої професійної спілки, яка перевищує розмір 1710 грн. лист ДФСУ від 13.03.2015 р. N 5346/6/99-99-17-03-03-15
23 Доход у вигляді суми заборгованості, списаної після закінчення терміну позовної давності “Вісник” №21/2015
Не оподатковується
1 Дохід, отриманий платником податку – резидентом, від продажу протягом звітного податкового року не більше як одного з об’єктів нерухомості ЗІР 132.02
2 Сума доходу, отримана фізичною особою – резидентом від операцій з продажу рухомого майна відповідно до п. 173.2 ст. 173 ПКУ ЗІР 132.02
3 Доходи, які не підлягали оподаткуванню військовим збором та нараховані до 01 січня 2015 року, а виплачені після 01 січня 2015 року ЗІР 132.02
4 Сума соціальної допомоги по вагітності та пологах ЗІР 132.02
5 Дохід, отриманий працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, який виплачується роботодавцем за рахунок коштів державного бюджету у вигляді компенсації в межах середнього заробітку ЗІР 132.02

лист ДФСУ від 22.04.2015 р. № 6897/10/26-15-17-01-12

6 Разова нецільова матеріальна допомога, яка надається роботодавцем працівнику, в сумі що перевищує 1710 грн ЗІР 132.02
7 Дохід у вигляді вартості успадкованого майна, який оподатковується за нульовою ставкою податку ЗІР 132.02
8 Дохід у вигляді аліментів лист ДФСУ від 12.02.2015 р. N 339/4/99-99-19-01-01-13
9 Доходи нараховані до 03.08.2014, але виплачені після 03.08.2014 лист ДФСУ від 21.10.2014 р. N 5402/6/99-99-17-02-01-15

 

№ п/п Вид виплат Позиція ДФСУ (до 01.01.2015 р.)
Оподатковується
1 Вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих ФО в обсягах та за переліком професій, що встановлені КМУ ЗІР 132.02
2 Сума заробітної плати учнів (слухачів) професійно-технічних навчальних закладів, працевлаштованих під час проходження виробничої практики ЗІР 132.02
3 Сума коштів, видана на відрядження або під звіт, яка надміру витрачена та не повернута в установлені законодавством терміни ЗІР 132.02
4 Плата за навчання найманого працівника у вищому навчальному закладі ЗІР 132.02
5 Оплата додаткових відпусток особам, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи ЗІР 132.02
6 Надбавки працівникам, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пеерсувний) характер ЗІР 132.02
7 Сума на яку збільшено розмір добових витрат на відрядження понад встановлені норми, на підставі рішення керівництва ЗІР 132.02
8 Компенсація вартості пального та ремонту автомобіля, що виплачується роботодавцем найманому працівнику за використання при виконанні службових обов’язків власного автомобіля, який не перебуває в оренді СГ ЗІР 132.02
9 Компенсація, нарахована роботодавцем працівнику, за невикористані щорічні відпустки (під час та після звільнення) ЗІР 132.02
10 Дивіденди, нараховані на користь ФО за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів ЗІР 132.02

лист ДФСУ від 12.09.2014 р. N 3375/6/99-99-17-02-01-15

11 Доходи, отримані за цивільно-правовими договорами, зокрема договором підряду/договором про надання послуг, на підставі яких провадиться їх оплата ЗІР 132.02

лист ГУ Міндоходів в м.Києві від 29.09.2014 р. N 9660/10/26-15-17-01-07

лист ДПІ у м. Полтаві від 27.08.2014 р. № 11917/10/16-01-11-01-39

лист ДФСУ від 15.09.2014 р. № 4551/7/99-99-17-02-01-17

лист ДФСУ від 08.12.2014 р. N 22285/10/28-10-06-11

12 Сума середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період ЗІР 132.02

лист ДФСУ від від 08.09.2014 р. № 3095/6/99-99-17-03-03-15

13 Сума щомісячних виплат, що здійснюються роботодавцем згідно з колективним договором на користь працівників, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною ЗІР 132.02
14 Виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності ЗІР 132.02

лист ДФСУ від 18.09.2014 р. № 3640/6/99-99-17-03-03-15

15 Сума страхових внесків, сплачених працедавцем за добровільне страхування (у т.ч. медичне страхування) найманих працівників ЗІР 132.02
16 Сума вихідної допомоги при звільненні найманого працівника ЗІР 132.02
17 Суми доходів, що нараховані після 03.08.2014 за періоди до 03.08.2014 ЗІР 132.02

лист ГУ Міндоходів в м.Києві від 29.09.2014 р. N 9660/10/26-15-17-01-07

лист ДПІ у м. Полтаві від 27.08.2014 р. № 11917/10/16-01-11-01-39

лист ДФСУ від 18.09.2014 р. № 3640/6/99-99-17-03-03-15

Не оподатковується
1 Сума коштів, нарахована працівникам за час затримки розрахунку при звільненні ЗІР 132.02
2 Доходи, отримані ФО від іншої ФО, яка не є податковим агентом ЗІР 132.02
3 Сума відшкодувань моральної шкоди найманим працівникам у зв’язку з рішенням суду ЗІР 132.02
4 Доходи у вигляді додаткового блага, визначеного пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ ЗІР 132.02
5 Грошова допомога, надана пенсіонерам від колишніх працедавців, відповідно до колективного договору ЗІР 132.02
6 Сума доходу, виплачена ФО, яка здійснює незалежну професійну діяльність, за виконання цивільно-правових договорів ЗІР 132.02 *
7 Сума доходу, виплачена ФОП за виконання цивільно – правових договорів ЗІР 132.02

лист ГУ Міндоходів в м.Києві від 29.09.2014 р. N 9660/10/26-15-17-01-07

8 Сума грошового забезпечення, отриманого військовослужбовцями та іншими особами у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби ЗІР 132.02
9 Доходи нараховані до 03.08.2014, а виплачені після 03.08.2014 ЗІР 132.02

лист ДПІ у м. Полтаві від 27.08.2014 р. № 11917/10/16-01-11-01-39

лист ДФСУ від 18.09.2014 р. № 3640/6/99-99-17-03-03-15

10 Допомога на поховання, що виплачується за рахунок коштів роботодавця та/або соціальних фондів ЗІР 132.02
11 Матеріальна допомога разового характеру, яка надається роботодавцем працівнику у зв’язку з сімейними обставинами ЗІР 132.02
12 Сума коштів, що перераховується працедавцем на рахунок закладу охорони здоров’я ЗІР 132.02
13 Сума соціальної допомоги по вагітності та пологах ЗІР 132.02
14 Сума орендної плати, що виплачується за договором оренди нерухомого (рухомого) майна СГ ФО ЗІР 132.02

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X