Головна » Бухгалтеру » Довідники » Заробітна плата » Об’єкти оподаткування військовим збором
Заробітна плата

Об’єкти оподаткування військовим збором

Поділіться з друзями - підтримайте проект

п/пВид виплатПозиція ДФСУ
(після 01.01.2015 р.)
Оподатковується
1Сума орендної плати, що виплачується за договором оренди рухомого (нерухомого) майнаЗІР 132.02
2Доходи громадянина, отримані від іншої фізособилист ДФСУ від 21.01.2015 р. №1665/7/99-99-17-02-01-17
3Доходи у вигляді додаткового блага, визначеного п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУЗІР 132.02
4Сума дивідентів нарахована на користь ФОЗІР 132.02
5Дохід, отриманий платником податку – резидентом, від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомостіЗІР 132.02
6Доходи у вигляді грошового забезпечення, отримані військовослужбовцями у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби (крім військовослужбовців строкової служби, у тому числі осіб, що проходять альтернативну службу у вигляді грошового забезпечення)ЗІР 132.02
лист ДФСУ від 28.01.2015 р. № 2400/7/99-99-17-03-03-17
7Дохід у вигляді спадщини (подарунку), отриманий платником податку від фізичної особи – резидентаЗІР 132.02
Вартість дарунків, яка перевищує розмір 609 грн.лист ДФСУ від 13.03.2015 р. N 5346/6/99-99-17-03-03-15
8Сума доходу, отриманого ФОП від провадження господарської діяльностіЗІР 132.02
9Сума стипендії, яка перевищує розмір, визначений в абзаці першому п.п. 169.4.1 ст. 169 ПКУ?ЗІР 132.02
10Дохід, отриманий ФО – резидентом, від продажу рухомого майнаЗІР 132.02
11Сума середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий періодЗІР 132.02
12Дохід у вигляді процентів, отриманий ФО від розміщення коштів на депозитному рахункуЗІР 132.02
13Дохід ФО у вигляді пенсії, в частині перевищення граничного розміруЗІР 132.02
лист ДФСУ від 13.03.2015 р. N 5346/6/99-99-17-03-03-15
14Сума коштів, видана на відрядження або під звіт, яка надміру витрачена та не повернута в установлені законодавством терміниЗІР 132.02
15Сума вихідної допомоги при звільненні найманого працівникаЗІР 132.02
16Дохід ФО – резидента від продажу вторинної сировини, побутових відходівЗІР 132.02
17Доходи ФО від операцій з валютними цінностямиЗІР 132.02
18Разова нецільова матеріальна допомога, яка надається роботодавцем працівнику, яка у сумі не перевищує 1710 грнЗІР 132.02
19Доход за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, відносини за яким встановлено трудовими відносинами, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавцяЗІР 132.02
20Інвестиційний прибуток від продажу ФО інвестиційних активів іншій ФОЗІР 132.02
21Інвестиційний прибуток від продажу ФО – резидентом інвестиційних активів ЮОЗІР 132.02
22Сума виплат, що здійснюються за рішенням професійної спілки на користь члена такої професійної спілки, яка перевищує розмір 1710 грн.лист ДФСУ від 13.03.2015 р. N 5346/6/99-99-17-03-03-15
23Доход у вигляді суми заборгованості, списаної після закінчення терміну позовної давності“Вісник” №21/2015
Не оподатковується
1Дохід, отриманий платником податку – резидентом, від продажу протягом звітного податкового року не більше як одного з об’єктів нерухомостіЗІР 132.02
2Сума доходу, отримана фізичною особою – резидентом від операцій з продажу рухомого майна відповідно до п. 173.2 ст. 173 ПКУЗІР 132.02
3Доходи, які не підлягали оподаткуванню військовим збором та нараховані до 01 січня 2015 року, а виплачені після 01 січня 2015 рокуЗІР 132.02
4Сума соціальної допомоги по вагітності та пологахЗІР 132.02
5Дохід, отриманий працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, який виплачується роботодавцем за рахунок коштів державного бюджету у вигляді компенсації в межах середнього заробіткуЗІР 132.02

лист ДФСУ від 22.04.2015 р. № 6897/10/26-15-17-01-12

6Разова нецільова матеріальна допомога, яка надається роботодавцем працівнику, в сумі що перевищує 1710 грнЗІР 132.02
7Дохід у вигляді вартості успадкованого майна, який оподатковується за нульовою ставкою податкуЗІР 132.02
8Дохід у вигляді аліментівлист ДФСУ від 12.02.2015 р. N 339/4/99-99-19-01-01-13
9Доходи нараховані до 03.08.2014, але виплачені після 03.08.2014лист ДФСУ від 21.10.2014 р. N 5402/6/99-99-17-02-01-15

 

№ п/пВид виплатПозиція ДФСУ (до 01.01.2015 р.)
Оподатковується
1Вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих ФО в обсягах та за переліком професій, що встановлені КМУЗІР 132.02
2Сума заробітної плати учнів (слухачів) професійно-технічних навчальних закладів, працевлаштованих під час проходження виробничої практикиЗІР 132.02
3Сума коштів, видана на відрядження або під звіт, яка надміру витрачена та не повернута в установлені законодавством терміниЗІР 132.02
4Плата за навчання найманого працівника у вищому навчальному закладіЗІР 132.02
5Оплата додаткових відпусток особам, які потерпіли від Чорнобильської катастрофиЗІР 132.02
6Надбавки працівникам, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пеерсувний) характерЗІР 132.02
7Сума на яку збільшено розмір добових витрат на відрядження понад встановлені норми, на підставі рішення керівництваЗІР 132.02
8Компенсація вартості пального та ремонту автомобіля, що виплачується роботодавцем найманому працівнику за використання при виконанні службових обов’язків власного автомобіля, який не перебуває в оренді СГЗІР 132.02
9Компенсація, нарахована роботодавцем працівнику, за невикористані щорічні відпустки (під час та після звільнення)ЗІР 132.02
10Дивіденди, нараховані на користь ФО за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендівЗІР 132.02

лист ДФСУ від 12.09.2014 р. N 3375/6/99-99-17-02-01-15

11Доходи, отримані за цивільно-правовими договорами, зокрема договором підряду/договором про надання послуг, на підставі яких провадиться їх оплатаЗІР 132.02

лист ГУ Міндоходів в м.Києві від 29.09.2014 р. N 9660/10/26-15-17-01-07

лист ДПІ у м. Полтаві від 27.08.2014 р. № 11917/10/16-01-11-01-39

лист ДФСУ від 15.09.2014 р. № 4551/7/99-99-17-02-01-17

лист ДФСУ від 08.12.2014 р. N 22285/10/28-10-06-11

12Сума середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий періодЗІР 132.02

лист ДФСУ від від 08.09.2014 р. № 3095/6/99-99-17-03-03-15

13Сума щомісячних виплат, що здійснюються роботодавцем згідно з колективним договором на користь працівників, які перебувають у відпустці по догляду за дитиноюЗІР 132.02
14Виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатностіЗІР 132.02

лист ДФСУ від 18.09.2014 р. № 3640/6/99-99-17-03-03-15

15Сума страхових внесків, сплачених працедавцем за добровільне страхування (у т.ч. медичне страхування) найманих працівниківЗІР 132.02
16Сума вихідної допомоги при звільненні найманого працівникаЗІР 132.02
17Суми доходів, що нараховані після 03.08.2014 за періоди до 03.08.2014ЗІР 132.02

лист ГУ Міндоходів в м.Києві від 29.09.2014 р. N 9660/10/26-15-17-01-07

лист ДПІ у м. Полтаві від 27.08.2014 р. № 11917/10/16-01-11-01-39

лист ДФСУ від 18.09.2014 р. № 3640/6/99-99-17-03-03-15

Не оподатковується
1Сума коштів, нарахована працівникам за час затримки розрахунку при звільненніЗІР 132.02
2Доходи, отримані ФО від іншої ФО, яка не є податковим агентомЗІР 132.02
3Сума відшкодувань моральної шкоди найманим працівникам у зв’язку з рішенням судуЗІР 132.02
4Доходи у вигляді додаткового блага, визначеного пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУЗІР 132.02
5Грошова допомога, надана пенсіонерам від колишніх працедавців, відповідно до колективного договоруЗІР 132.02
6Сума доходу, виплачена ФО, яка здійснює незалежну професійну діяльність, за виконання цивільно-правових договорівЗІР 132.02 *
7Сума доходу, виплачена ФОП за виконання цивільно – правових договорівЗІР 132.02

лист ГУ Міндоходів в м.Києві від 29.09.2014 р. N 9660/10/26-15-17-01-07

8Сума грошового забезпечення, отриманого військовослужбовцями та іншими особами у зв’язку з виконанням обов’язків несення службиЗІР 132.02
9Доходи нараховані до 03.08.2014, а виплачені після 03.08.2014ЗІР 132.02

лист ДПІ у м. Полтаві від 27.08.2014 р. № 11917/10/16-01-11-01-39

лист ДФСУ від 18.09.2014 р. № 3640/6/99-99-17-03-03-15

10Допомога на поховання, що виплачується за рахунок коштів роботодавця та/або соціальних фондівЗІР 132.02
11Матеріальна допомога разового характеру, яка надається роботодавцем працівнику у зв’язку з сімейними обставинамиЗІР 132.02
12Сума коштів, що перераховується працедавцем на рахунок закладу охорони здоров’яЗІР 132.02
13Сума соціальної допомоги по вагітності та пологахЗІР 132.02
14Сума орендної плати, що виплачується за договором оренди нерухомого (рухомого) майна СГ ФОЗІР 132.02

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект
Читати по темі:  Норми тривалості робочого часу на 2019 рік

Наша розсилка

Події

травень, 2021

X