Головна » Бухгалтеру » Бухгалтерський облік » Облік операцій з продажу автомобіля
Бухгалтерський облік

Облік операцій з продажу автомобіля

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

 

Крок 1
 Перекваліфікація основного засобу у актив, що утримується для продажу, та його оцінка на дату балансу

Переводимо авто зі складу основних засобів до необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу*. Оформлюємо цю операцію бухгалтерською довідкою**. При цьому у бухдовідці доцільно зазначити інвентарний номер авто, його первісну вартість та суму зносу. Тому в бухобліку треба зробити такі записи:

Дт 131 «Знос основних засобів» Кт 105;

Дт 286 «Необоротні активи та групи вибyття, утримувані для продажу» Кт 105 «Транспортні засоби» на суму балансової вартості (первісна вартість мінус знос);

Дт 946 «Втрaти від знецінення запасiв» Кт 286.

 

 

Крок 2

 Продаж автомобіля покупцеві та визнання доходу від реалізації

 

1) Для продажу авто необхідно скласти, оформити та підписати з покупцем договір купівлі-продажу*** авто. За домовленістю сторін договір може бути нотаріально посвідчений **** (п. 1 ст. 209 Цивільного кодексу України).

 

2) Складаємо та підписуємо з покупцем акт прийому-передачі автомобіля (введення в експлуатацію авто покупець здійснить на основі акту приймання-передачі типова форма № ОЗ-1) *****. Цей акт буде буде підставою для:

– відображення доходу від продажу авто проведенням Дт 680 «Розрахунки, пов’язані з нeоборотними активами та групами вибуття, утримувaними для продажу» Кт 712 «Дохід вiд реалізації іншиx оборотних активів»;

– нарахування податкових зобов’язань з ПДВ. Для чого виписуємо покупцеві податкову накладну, оскільки перша подія – відвантаження******. У ній зазначаємо суму ПДВ, розраховану з договірної вартості авто. Таке податкове зобов’язання відображаємо проведенням Дт 712 Кт 641 «Розрахунки зa податками»/ПДВ;

– списання балансової вартості авто з балансу, яке відображаємо проведенням Дт 943 «Іншi витрати операційної діяльностi» Кт 286 на суму залишкової вартості.

 

Крок 3

Донарахування податкового зобов’язання з ПДВ, виходячи із звичайної ціни

 

1) Визначаємо податкові зобов’язання з ПДВ на основі експертної оцінки авто. Цей розрахунок треба робити обов’язково, тому що у даному випадку звичайна ціна не відповідає рівню ринкових цін. Ринкову вартість визначено експертом-оцінювачем (експертна оцінка) і вона більше за договірну. Тому слід донарахувати податкові зобов’язання, ще й виходячи із експертної ціни авто. Сума донарахованих податкових зобов’язань покриється за рахунок коштів підприємства.

2) Визначаємо різницю між податковими зобов’язаннями, виходячи з експертної оцінки та з договірної ціни авто. Такий розрахунок оформляємо бухдовідкою*, де відображаємо детальний розрахунок суми податкового зобов’язання з ПДВ.

3) На різницю між податковими зобов’язаннями з ПДВ виписуємо ще одну податкову накладну*******. Таке податкове зобов’язання підприємству доведеться відшкодувати за рахунок власних коштів, тобто ця сума відобразиться у складі його витрат (Дт 949 Кт 641/ПДВ).

Крок 4

 Одержання оплати від реалізації автомобіля

На основі банківської виписки з поточного рахунку відображаємо оплату, що надійшла від покупця, записом Дт 311 «Поточні рахунки в національнiй валюті» Кт 680.

Узагальнимо все сказане в таблиці:

 Бухгалтерський облік операції з продажу

 Таблиця

 № з/п  Зміст господарської операції  Документ, на підставі якого відображають операцію  Бухгалтерський облік  Сума, грн
 Дт  Кт
 Перекваліфікація ОЗ у активи, що утримуються для продажу, та їх оцінка на дату балансу
 1 Списано суму зносу авто  Бухгалтерська довідка  131  105  7584,48
 2 Списано балансову (залишкову) вартість авто (223729,15 – 7584,48)  Бухгалтерська довідка  286  105  216144,67
 3 Списано на дату балансу на витрати перевищення балансової (залишкової) вартості над чистою вартістю реалізації необоротного активу, що утримується для продажу ((223729,15-7584,48) – 204293-34048,83)) = 45900,50  Бухгалтерська довідка  946  286  45900,50
 Продаж необоротного активу, що утримується для продажу
 4 Відображено дохід від продажу авто (за договірною ціною)  Акт купівлі-продажу  680  712  169650,00
 5 Відображено податкові зобов’язання з ПДВ (за договірною ціною)  Податкова накладна  712  641/ПДВ  28275,00
 6 Списано балансову вартість авто  Акт купівлі-продажу або товаро-транспортна накладна  943  286  170244,17
 7 Додатково нараховані податкові зобов’язання з ПДВ (виходячи з різниці між податковими зобов’язаннями за договірною та експертною вартістю авто)

Податкові зобов’язання, нараховані на експертну оцінку авто = 204243,00 : 6=34048,83 грн

Різниця між податковими зобов’язаннями за договірною та експертною вартістю авто = 28275,00-34048,83= -5773,83 грн

Дана сума підлягає відшкодуванню за рахунок коштів підприємства, тобто належить до складу його витрат.

 Податкова накладна

Бухгалтерська довідка

 949  641/ПДВ  5773,83
 8 Надійшла оплата від покупця авто  Банківська виписка  311  680  169650,00

Додаток 1

БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА

ТОВ “Квітка”                                                      “04”  квітня 2013 р.                                                           м. Київ

 

 № з/п  Зміст операції  Дебет  Кредит  Сума, грн
 1  2  3  4  5
 1 Переводимо авто зі складу основних засобів до необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, автомобіль “TOYOTA” інв. № 0000178, первісною вартістю 223729,15 грн; сума зносу – 7584,48 грн.  286  105  216144,67
 2 Податкові зобов’язання з ПДВ, нараховані на експертну оцінку авто = 204243,00 : 6=34048,83 грн  –  –  –
 3 Різниця між податковими зобов’язаннями за договірною та експертною вартістю авто, що підлягає включенню до податкової накладної, виписаної покупцеві 28275,00-34048,83= -5773,83 грн

Дана сума підлягає відшкодуванню за рахунок коштів підприємства, тобто належить до складу його витрат.

 949  641/ПДВ  5773,83

 

Виконавець _________________

(підпис)

Головний бухгалтер _________________

(підпис)

“___” ____________ 20__ р.

 Кіра ГЕРМАН, 

консультант газети «Все про бухгалтерський облік»


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X