Головна » Бухгалтеру » Бухгалтерський облік » Облік та оподаткування подарунків працівникам
Бухгалтерський облік Податковий облік

Облік та оподаткування подарунків працівникам

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Іноді підприємство може розщедритись і зробити подарунки своїм працівникам. Особливо це актуально під час новорічних свят, коли робляться подарунки не тільки працівникам, але і їх діточкам.

Працівнику звісно буде приємно, а ось бухгалтеру треба буде попрацювати, щоб все правильно відобразити в обліку і ні про що не забути.

Отже, для початку слід все правильно документально оформити. Треба буде зробити:

1) Наказ про закупівлю й роздачу подарунків у зв’язку з святами (в наказі зазначається подарунки є частиною зарплати чи ні, спосіб придбання подарунків (безготівковий або за допомогою підзвітної особи), дату й місце роздачі подарунків, інше).

2) Кошторис витрат на придбання подарунків (слід зазначити перелік і кількість подарунків, які будуть роздаватись), який, як правило, є додатком до наказу.

3) Звіт про фактичні витрати (з документами, які підтверджують понесені витрати на придбання подарунків), складається відповідальною особою.

4) Акти на списання розданих подарунків (як правило, складаються на підставі відомостей  та інших первинних документів про видачу подарунків).

ЩО З ПДФО, ВЗ та ЄСВ?

Тут треба орієнтуватися на те, чи буде такий подарунок частиною заробітної плати чи ні. Якщо подарунок буде частиною ЗП (його можна віднести до одноразового заохочення, не пов’язаного з конкретними результатами праці (таким заохоченням може вважатися і новорічний подарунок, як у грошовій, так і натуральній формі) (пп. 2.3.2 Інструкції № 5).

Частина ЗП

Якщо це частина ЗП то відповідним буде і оподаткування:

  1. ЄСВ – 22 % (без застосування натурального коефіцієнту);
  2. ВЗ – 1,5%  (без застосування натурального коефіцієнту);
  3. ПДФО – 18 % (із застосуванням натурального коефіцієнта).

В 1ДФ такі доходи відображають за ознакою доходу «101» як доходи у вигляді заробітної плати. Але, якщо подарунок надається у негрошовій формі, не забуваємо відображати його у розділі І цього звіту за вартістю, збільшеною на «натуральний» коефіцієнт.

Довідка.

Під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовійформі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за формулою:

К = 100 : (100 – Сп), де

К – коефіцієнт;

Сп – ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

До наведеної формули застосовується діюча у 2016 році ставка податку 18% (для ставки податку 18% – коефіцієнт 1,21951).

НЕ частина ЗП

Тут ситуація цікавіша.

Якщо роботодавець вирішить роздати працівникам подарунки у 2016 році вартістю до 689,00 грн (1/2 мінзп на початок року), то підстав утримувати ПДФО та військовий збір не має. Підпунктом 165.1.39 ПКУ передбачено звільнення від оподаткування ПДФО частини вартості дарунків у розмірі 689 грн у 2016 році, але за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

В 2017 році такий мінімум буде збільшений до 1600,00 грн (3200/2).

Якщо вартість подарунків працівнику перевищує 689,00 грн на місяць (в 2016 р, в 2017 р. – 1600,00 грн), таке перевищення слід оподаткувати ПДФО за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%. Сума такого перевищення для нарахування ПДФО збільшується на натуркоефіцієнт, а база для військового збору не збільшується на нього. Якщо подарунок надається у грошовій формі, то уся його вартість оподатковується ПДФО і військовим збором.

У податковому розрахунку за формою №1ДФ подарунки відображають за ознакою доходу «160», якщо дохід не оподатковується, та (або)  за ознакою доходу «126», якщо дохід є оподатковуваним.

Зауважимо, що подарунки оподатковувати та/або відображати у формі №1ДФ потрібно, якщо вони будуть роздаватися персоніфіковано (наприклад, буде складено відомість про видачу подарунків під підпис працівників).

ЄСВ.

Якщо вартість подарунку працівнику не є частиною зарплати працівника, то, на нашу думку, на неї ЄСВ нараховуватися не повинен (відповідно до ст. 7 Закону про ЄСВ, де у базі нарахування ЄСВ подарунки окремо не зазначені). Але  податківці, а до них  – і фахівці ПФУ, не розмежовують подарунок на зарплатний чи незарплатний і вважають, що  вартість подарунків, безоплатно переданих працівникам, є базою нарахування ЄСВ у разі перебування їх у трудових відносинах з дарувальником (підкатегорія 301.03 ресурсу «ЗІР» , лист ПФУ від 02.01.2013 р. № 100/03-20).

А ось якщо працівнику надаються подарунки на його дітей, ситуація інша. На вартість  подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників, згідно з п. 8 розділу ІІ Переліку № 1170, ЄСВ не нараховується.

Податок на прибуток

Розділ ІІІ ПКУ не містить жодної норми щодо коригування фінрезультату до оподаткування на вартість розданих подарунків працівникам. Адже з 2015 року податковий облік відповідає бухгалтерському.

Тому обмежень на формування витрат у випадку роздачі подарунків немає і доводити зв’язок з госпдіяльністю не потрібно (лист ДФСУ від 09.06.2015 р. №11999/6/99-99-19-01-01-15, підкатегорія 102.13 ресурсу «ЗІР»).

ПДВ

Тут теж треба визначитись, чи є подарунок частиною ЗП. Якщо так, то ПДВ не треба буде нараховувати.

Якщо подарунок йде окремо від ЗП. то вам можливо прийдеться нараховувати податкові зобов’язання

Роздача негрошових подарунків класифікується як постачання товарів згідно з пп. 14.1.191 ПКУ. А отже, за п. 185.1 ПКУ, є об’єктом оподаткування ПДВ.

Дата виникнення ПЗ з ПДВ є датою роздачі подарунків (оскільки надаватимуться вони безоплатно). І, згідно з абз. 2 п. 188.1 ПКУ, база для нарахування ПДВ не може бути нижчою від ціни придбання подарунків або звичайної ціни самостійно виготовлених подарунків.

Такі ПЗ з ПДВ слід нарахувати не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати дві податкові накладні:

– одну на неплатника податку (тип 2) на нульову вартість роздачі;

– другу із типом причини «15» (у разі роздачі придбаних подарунків)  «17» (у разі роздачі самостійно виготовлених подарунків), на суму відповідного перевищення.

Бухгалтерський облік

Вартість переданого подарунку, який не є складовою заробітної плати, відображають по субрахунку 949. Датою витрат є  звітний період, в якому вони були здійснені (дата зазначена в актах про отримання послуг, актах на списання подарунків тощо), відповідно до п. 7 П(С)БО 16.

Якщо дохід працівника у вигляді подарунків персоніфікували, то відображення доходу слід провести через субрахунок 663. Отже:

– нарахування такого доходу відобразиться проведенням Дт 949 Кт 663,

–  видача Дт 663 Кт 301, 311, 20, 28, 26 тощо.

Якщо подарунки є складовою заробітної плати, зрозуміло, що їх вартість відобразиться на субрахунку 661. Отже:

– нарахування такого доходу відобразиться проведенням Дт 949 Кт 661,

– видача такого подарунку у негрошовій формі  відображатиметься проведенням Дт 661 Кт 712 (тобто в обліку відображатиметься операція з продажу подарунку працівнику) та Дт 943 Кт 20, 28, 26 (на його собівартість).

Зверніть увагу: ст. 23 Закону про оплату праці встановлює, що колективним договором, як виняток, може бути передбачено часткову виплату заробітної плати натурою (за цінами не вище собівартості) у розмірі, що не перевищує 30% нарахованої за місяць, у тих галузях або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників, крім товарів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Втім щодо подарунків, навіть, які є складовою зарплати працівника, 30-відсоткове обмеження, як правило, не застосовується, а ось правило «за цінами не вище собівартості» – так. Тому зазначені вище проведення здійснюються на однакову суму. І ПЗ з ПДВ, які нараховують при врученні подарунків, оформлюють проводкою Дт 949 Кт 641.

Якщо ж подарунки дарить профспілка

Документальне оформлення

Витрати на придбання подарунків працівникам або їх дітям повинні бути передбачені в кошторисі доходів і витрат профспілки. Порядок видачі подарунків, придбаних за рахунок профспілкового бюджету, визначається відповідним рішенням профспілкового комітету чи колективним договором (лист Федерації профспілок України від 12.04.2005 р. № 05-30-513).

Решта документів в профспілок такі ж самі, як у роботодавця (це мають бути документи про придбання і видачу подарунків).

ПДФО, військовий збір та ЄСВ

Вартість новорічних подарунків, отриманих дітьми від профспілки, не включається до сукупного оподатковуваного доходу батьків (ст. 3 Закону № 2117).

А що ж стосується доходу самих дітей, то згідно тієї ж норми не обкладається ПДФО та військовим збором дитячий новорічний подарунок у розмірі 8% прожиткового мінімуму для працездатної особи, установленого законом станом на 1 січня звітного податкового року.

Під дитячими святковими подарунками слід розуміти набори товарів, які містять лише кондитерські вироби, іграшки вітчизняного виробництва та фрукти загальною вартістю не більше 8% від прожиткового мінімуму для працездатної особи, установленого законом станом на 1 січня звітного податкового року (ст. 4 Закону № 2117).

Таким чином, неоподатковуваний розмір наданих у період із 15.11.2016 р. по 31.12.2016 р. дитячих новорічних подарунків становить 110,24 грн (1378 грн × 8%).

Водночас, за загальною пп. 165.1.39 ПКУ, не підлягає оподаткуванню вартість негрошових подарунків фізособам, якщо їх вартість не перевищує 50% однієї мінімальної зарплати (з розрахунку на місяць), установленої на 1 січня звітного податкового року (у 2016 році — 689 грн на місяць). А за пп. 165.1.47 ПКУ, не належить до оподатковуваного доходу фізособи — члена профспілки сума виплат з такої профспілки у межах 1930 грн протягом 2016 р.

Зазначені подарунки у формі №1ДФ профспілки відображають відповідно до підстави, за якою вони не оподатковуються:

— дитячі подарунки за ст. 3 Закону №2117 з ознакою доходу «127» (як інші доходи за пп. 164.2.20 ПКУ);

— подарунки дорослим у негрошовій формі за пп. 165.1.39 ПКУ з ознакою доходу «160» в неоподаткованій частині, і з ознакою доходу «126» в оподаткованій частині;

— виплати у грошовій формі за пп. 165.1.47 ПКУ з ознакою доходу «167».

Якщо вартість негрошового подарунку перевищує неоподатковану межу, то з суми такого перевищення слід розрахувати ПДФО із застосуванням натуркоефіцієнту (18%) та військовий збір без застосування натуркоефіцієнту (1,5%).

Що стосується ЄСВ, то оскільки між працівниками та профспілкою немає трудових відносин, то надані подарунки не можуть вважатися частиною фонду оплати праці, тобто не є зарплатою. А  тому ЄСВ на вартість таких подарунків профспілками не нараховується.

Податок на прибуток

Дитячі новорічні подарунки можуть бути придбані профспілкою за рахунок членських внесків і відрахувань підприємств у межах статутної діяльності. Як правило, профспілка є неприбутковою організацією (п. 133.4 ПКУ), і, якщо вона включена до Реєстру неприбуткових організацій і відповідає вимогам із п. 133.4 ПКУ, то не є платником податку на прибуток.

Якщо згідно її установчих документів передбачено використання доходу (прибутку) для забезпечення такої статутної цілі як роздача подарунків дітям членів профспілки, то жодних наслідків із податку на прибуток при придбанні та передачі подарунків у профспілки не виникатиме. Використання доходів на статутні цілі необхідно буде розкрити в Звіті про використання доходів (прибутку) неприбуткових організацій.

ПДВ

Статтею 2 Закону №2117 установлено, що операції з продажу виробничими й торговими підприємствами дитячих святкових подарунків, які закуповуються щорічно в період із 15 листопада поточного року до 15 січня наступного року за рахунок профспілкових комітетів підприємств, звільняються від обкладення ПДВ.

Звернуть увагу, що така пільга стосується продажу подарунків, ціна яких не перевищує 110,24 грн, і лише в період із 15 листопада по 15 січня.

Якщо профспілка є платником ПДВ (а вона може ним бути), то нараховувати і ПЗ з ПДВ за п. 198.5 ПКУ точно не потрібно, адже придбаваючи дитячі новорічні подарунки профспілка не має ПК з ПДВ, бо такі операції звільненні від ПДВ

При роздачі таких подарунків у профспілки-платника ПДВ  виникатимуть лише ПЗ з ПДВ по п. 185.1 ПКУ, при цьому база оподаткування не може бути меншою за ціну придбання подарунків згідно з абз. 2 п. 188.1 ПКУ.

31 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X