Головна » Бухгалтеру » Бухгалтерський облік » Облік в аптечному бізнесі
Бухгалтерський облік Податковий облік

Облік в аптечному бізнесі

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Спочатку визначаємось із системою оподаткування. Тут є два варіанти бути загальносистемником (з ПДВ чи без нього з оборотом до 1 млн. грн) або ФОПом на 2 чи третій групі. Хоча останнє (3 група ФОП навряд буде вигідною для аптек, через високий виторг, з якого доведеться заплатити якихось там 2% чи 4% , в залежності з ПДВ чи ні, але це значна сума, при аптекарських виторгах.

Загальна система оподаткування

Податок на прибуток

Ексклюзивно для аптечного бізнесу в частині оподаткування податком на прибуток жодних особливостей у ПКУ не передбачено. Тому за загальними правилами порядок податкового обліку у таких підприємств залежить від того, чи проводять вони коригування фінрезультату до оподаткування на суму всіх різниць, зазначених в III-му розділі ПКУ (пп. 134.1.1 ПКУ).

Якщо коригування не проводять, то оподатковуваний прибуток визначають винятково на підставі даних бухгалтерського обліку. Мова про підприємства, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, котрий за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 мільйонів гривень.

Особи, що проводять коригування фінансового результату до оподаткування, також визначають фінрезультат на підставі даних бухгалтерського обліку, але потім його коригують на різниці, зазначені в III-му розділі ПКУ.

Окремих, специфічних коригувань для операцій, що здійснюються аптеками, у ПКУ немає.

ПДВ

Операції постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва та застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів за Переліком № 410, оподатковуються ПДВ за ставкою 7 % (абз. “в” п. 193.1 ПКУ).

Згідно з п. 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ тимчасово, на період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства, звільняються від оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну територію України та постачання на митній території України, зокрема, лікарських засобів та медичних виробів відповідно до абз. “в” п. 193.1 ПКУ, призначених для використання закладами охорони здоров’я та учасниками антитерористичної операції для надання медичної допомоги фізичним особам, які в період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства зазнали поранення, контузії або іншого ушкодження здоров’я, в обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Тимчасове звільнення від оподаткування ПДВ лікарських засобів також передбачено в п. 38 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, але аптек ця пільга не стосується.

Бухгалтерський облік

 Юридичні особи – аптеки ведуть бухгалтерський облік у загальному порядку. В принципі, аптеки можуть використовувати будь-які методи списання товарів, зазначені в п. 16 П(С)БО 9, зокрема методи:

  • ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
  • середньозваженої собівартості;
  • собівартість перших за часом надходження запасів (ФІФО);
  • ціни продажу.

Для аптек найбільше підходить метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів, оскільки вони повинні контролювати дотримання граничної торговельної (роздрібної) надбавки. Ідентифікована вартість – передбачає особливе маркування кожної одиниці запасів, що дозволяє в будь-який момент часу визначити вартість, а також встановити дату витрачання кожної одиниці запасу певного виду, собівартість витраченого запасу і вартість запасу, що залишається. Популярність цього методу пояснюється широким використанням комп’ютеризованих технологій обліку товарно-матеріальних запасів, пристроїв зчитування графічних кодів, що застосовуються під час маркування товарів. Взагалі, метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів – це єдиний метод обліку, що передбачає списання саме того товару, який фактично було реалізовано. До речі, сам Перелік товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи можна подивитись тут

Суб’єкт господарювання, що здійснює оптову торгівлю, зазначає розмір оптово-відпускної ціни в первинних документах для проведення ним операцій із реалізації товару . Аптеки, у свою чергу, після надходження лікарських засобів та медичних виробів визначають на кожну одиницю ціну з урахуванням граничної торговельної (роздрібної) надбавки.

Як правило, цю ціну зазначають на кожній упаковці лікарських засобів та медичних виробів, тому в умовах інфляції аптеки можуть торгувати одним лікарським засобом (медичним виробом) за різною ціною.

Викладене свідчить про те, що в цьому разі дотримано положень п. 2.17 Методрекомендацій № 2 , відповідно до яких оцінка відпущених запасів за ідентифікованою собівартістю може застосовуватися підприємством у разі, якщо товари не замінюють один одного або відпускаються для виконання спеціальних замовлень і проектів, або їх первісну вартість визначено за ідентифікованою вартістю (автомобілі, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння тощо).

Давайте розглянемо приклад обліку при виборі саме такого методу:

Умова:

Аптека придбала у оптового постачальника першу партію лікарського засобу А (100 шт.) за ціною 96,00 грн. з ПДВ (у т. ч. ПДВ – 6,28 грн.), другу партію цього самого лікарського засобу (200 шт.) за ціною 105,00 грн. з ПДВ (у т. ч. ПДВ – 6,87грн.). Торговельну граничну націнку на лікарський засіб встановлено в розмірі 25 % від закупівельної вартості.

На цей препарат було встановлено такі роздрібні ціни:

  • на першу партію лікарського засобу А (96 + 96 х 0,25) = 120,00 грн.;
  •  на другу партію лікарського засобу А (105 + 105 х 0,25) = 131,25 грн.

Ці ціни було зазначено на кожному упакуванні лікарського засобу.

За місяць було продано 78 шт. лікарського засобу А з першої партії і 54 шт. – із другої партії. Аптека є платником ПДВ.

Рішення:

Зміст господарської операції Бухгалтерський облік
Дт Кт Сума,грн.
Придбано першу партію лікарського засобу А 281/А/1 631 8972,00
Відображено податковий кредит з ПДВ 641 631 628,00
Сплачено за лікарський засіб постачальнику 631 311 9600,00
Придбано другу партію лікарського засобу А 281/А/2 631 19626,00
Відображено податковий кредит з ПДВ 641 631 1374,00
Сплачено за лікарський засіб постачальнику 631 311 21000,00
Відображено дохід від реалізації лікарського засобу А з першої партії 301 702 9360,00
Відображено податкові зобов’язання з ПДВ 702 641 612,34
Відображено витрати за реалізованим лікарським засобом А з першої партії 902 281/А/1 6998,16
Відображено дохід від реалізації лікарського засобу А з другої партії 301 702 7087,50
Відображено податкові зобов’язання з ПДВ 702 641 463,67
Відображено витрати за реалізованим лікарським засобом А з другої партії 902 281/А/2 5299,02

Поки ми готували цей матеріал до публікації, МОЗ затвердив наказ від 21.03.17 г. № 299 “Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби на основі референтних цін”. Мова іде про зареєстровані в Україні готові лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу та бронхіальної астми, які закуповуються та/або вартість яких відшкодовується, що включені до Переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів. На облік це впливу не має, але на формування кінцевої ціни – так. Тому вважаємо за необхідне довести дану інформацію.

Облік в аптеках  платників єдиного податку другої групи

У платників єдиного податку другої групи ставки податку встановлюються у відсотках ( фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового ( звітного) року ( п. 293.1, ч. 2 п. 293.2 ПКУ). При цьому для другої групи платників єдиного податку ставки встановлюються сільськими, селищними та міськими радами в межах до 20 % розміру мінімальної заробітної плати (в 2017 р. – до 640,00 грн.).

Податковим ( звітним) періодом для платників єдиного податку другої групи є календарний рік ( п. 294.1 ПКУ). Вони сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця (п. 295.1 ПКУ).

Платники єдиного податку другої групи ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів (пп. 296.1.1 ПКУ). Нещодавно Наказом № 579 було затверджено нову форму Книги обліку доходів (для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками ПДВ).

Платники єдиного податку другої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (пп. 49.18.3, п. 296.2 ПКУ).

Нову форму податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця затверджено Наказом № 578 , який набирає чинності з моменту офіційного опублікування .

Крім того, платники єдиного податку другої групи сплачують щомісяця єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ (пп. 4 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464, ч. 8 ст. 9 Закону № 2464).

ЄСВ нараховують на суми, які визначаються такими платниками самостійно для себе, але не менше за максимальну величину бази нарахування єдиного внеску (пп. 3 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464 ). В 2017 р. ця величина становить 704,00 грн. = 3200 грн. х 22 %. Тобто за весь рік 8 448,00 грн. = 704 грн. х 12міс.

Із заробітної плати найманих робітників ПДФО (18%), ЄСВ (22%) та військовий збір (1,5%) аптеки сплачують у загальному порядку.

76 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X