Головна » Бухгалтеру » Бухгалтерський облік » Овердрафт: облік та оподаткування
Бухгалтерський облік

Овердрафт: облік та оподаткування

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Овердрафт і кредит: відмінності

Як правило, відсоток по овердрафту вищий. Кошти за овердрафтом надають, яка правило, на короткий термін.

Для отримання кредиту відкривають окремий кредитний банківський рахунок. А овердрафт (перевитрата коштів) виникає на поточному банківському рахунку клієнта.

За овердрафтом клієнт не надає окремого доручення банку здійснити платіж. Банк сам вирішує виконати увесь платіж, якщо коштів на поточному рахунку клієнта недостатньо, у межах встановленого ліміту.

Оформлення кредиту досить трудомістке, потребує оформлення великої кількості документів для підтвердження платоспроможності клієнта, подеколи оформляється застава майна в забезпечення кредиту. Для овердрафту це тільки договір, без застави майна.

Овердрафт має нецільовий характер. А кредит видається здебільшого на якусь конкретну мету.

Після того, як овердрафт погашений, можливість ним скористатися поновлюється. Оформляти додатковий договір не потрібно. Тобто, договір овердрафту оформляється один раз і ним користуються протягом встановленого строку. А на кожен кредит потрібно оформляти окремі пакети документів.

Санкціонований та несанкціонований овердрафт

Банк може кредитувати рахунок клієнта у випадках, передбачених у договорі. Тобто для отримання цього кредиту мають бути відкриті рахунки, правовий режим яких допускає можливість овердрафту. Саме так у банківському законодавстві називають кредитування рахунка клієнта. До речі, офіційне визначення цього терміна нині відсутнє, хоча раніше можна було натрапити на поняття «овердрафт» у декількох нацбанківських нормативах, наприклад:

  • у Плані рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженому постановою Правління НБУ від 21.11.1997 № 388, за яким овердрафт — короткостроковий кредит, який надає банк надійному клієнтові понад залишок коштів на поточному рахунку в цьому банку в межах заздалегідь обумовленої суми дебетування його рахунку. При цьому утворюється дебетове сальдо;
  • у пункті 1.5 Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затвердженому постановою Правління НБУ від 19.04.2005 № 137, за яким овердрафт — короткостроковий кредит, який надає банк клієнтові у випадку перевищення суми операції за платіжною карткою залишку коштів на його картрахунку або встановленого ліміту кредитування.

Це так званий санкціонований овердрафт: клієнт-позичальник за договором з банком-кредитором може використовувати більше коштів, ніж має на своєму рахунку на момент їх перерахування. Власне, овердрафтом є сума, перерахована понад залишок коштів на розрахунковому рахунку клієнта. І саме на цю суму банк нараховує відсотки за кредитом. Овердрафт відрізняється від звичайного кредиту тим, що погашення заборгованості, як правило, відбувається автоматично. На це йдуть кошти, що надходять на розрахунковий рахунок клієнта-позичальника. Проте умову про овердрафт включають не до всіх договорів банківського рахунка.

Поряд з дозволеним існує й несанкціонований овердрафт, але він зазвичай стосується можливості списання з картки клієнта суми більшої, ніж дозволено банком.

Сьогодні предметом бесіди ми обрали овердрафт за поточним рахунком суб’єкта господарювання (юридичної особи та фізичної особи — підприємця). Тож дотримуватимемося лише цієї тематики.

Умови надання овердрафту

Клієнт може одержати овердрафт за відсутності претензій з боку банку до його рахунків на момент надання овердрафту, своєчасного повернення раніше отриманих кредитів та повної сплати відсотків за ними. Як правило, надають овердрафт на 1 рік із можливістю пролонгації договору. Відсотки за користування кредитом нараховують щодня або наприкінці кожного місяця. При цьому списувати відсотки можуть автоматично щодня за рахунок поточних надходжень або клієнт самостійно сплачує їх щомісяця.

Вимоги до позичальника та порядок розрахунку овердрафту в кожному банку різні. Наприклад, окремі банки зважають на регулярність грошових надходжень на рахунок (не менш ніж n разів на тиждень); на юридичний статус позичальника тощо. А ліміт овердрафту розраховують з огляду на оборот коштів не лише за рахунком, відкритим у банку-кредиторі, а й в інших банках. Процентна ставка за овердрафтом може бути плаваючою або фіксованою, а за встановлення ліміту овердрафту банк може стягувати комісію.

Увага: вимоги до позичальника та порядок розрахунку овердрафту в кожному банку різні.

Ще одна важлива деталь. Кожен банк формує свій пакет документів, які потрібно надавати клієнту-позичальнику. Зокрема, такими документами можуть бути:

  • установчі документи клієнта-позичальника;
  • документи із забезпечення, якщо йдеться про заставний овердрафт, та експертної оцінки предмета забезпечення;
  • фінансова звітність позичальника;
  • інші документи на вимогу банку.

Тобто банки дотримуються як загальних вимог до клієнтів, так і встановлюють власні умови щодо надання овердрафту. 

Овердрафт: бухгалтерський облік

У листі Мінфіну від 09.12.2003 № 31-04200-30-5/7021 зазначено, що кредитове сальдо поточного рахунку, що утворюється за позикою овердрафт, відображається на підставі виписки банку за кредитом рахунку 31 «Рахунки в банках» і відповідно до НП(С)БО 2 «Баланс» у статті «Короткострокові кредити банків» пасиву Балансу (форма № 1).

Варто сказати, що овердрафт (перевитрата коштів) відображається у виписці банку по поточному рахунку, а не в окремій кредитній виписці. Тому запропонований у листі варіант відображення овердрафту в обліку повністю узгоджується з даними виписки, яка є первинним документом.

Хоча з практичної точки зору це не завжди буває зручним. Тим паче, такий варіант може не підтримуватися бухгалтерською комп’ютерною програмою, якою користується клієнт.

Тому овердрафт можуть відображати на субрахунку 601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті»: Дт 311 Кт 601 – на суму від’ємного значення на рахунку за даними виписки. Звісно, що в цьому випадку залишок у виписці банку не співпадатиме з залишком на субрахунку 311.

Відсотки за овердрафтом відображають стандартно:

  • нарахування – Дт 951 Кт 684;
  • оплата – Дт 684 Кт 311.

Приклад

Між підприємством і банком укладено договір овердрафту.

На початок дня залишок на поточному рахунку становив 10 000 грн. Протягом дня здійснили платіж постачальнику на 30 000 грн.

Через кілька днів на рахунок надійшла оплата від покупця за продані товари 40 000 грн.

За овердрафтом банк утримав відсотки 50 грн.

Бухгалтерський облік дивимося в таблиці.

Овердрафт: проводки

№ пор.

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

Без використання субрахунку 601

1

Перераховано кошти постачальнику

361

311*

30 000

2

Отримана оплата від покупця

311**

361

40 000

3

Утримано банком відсотки

684

311

50

4

Нараховані відсотки

951

684

50

*Згідно виписки банку на поточному рахунку на кінець дня перевитрата коштів 20 000 грн. (30 000 – 10 000)

**Перевитрата (офердрафт) автоматично погашена, залишок коштів на рахунку 20 000 грн. (40 000 – 20 000)

З використанням субрахунку 601

5

Перераховано кошти постачальнику

361

311

30 000

6

Відображено овердрафт на кінець дня, в якому виникла перевитрата коштів на рахунку

311

601

20 000

7

Отримано оплату від покупця

311

361

40 000

8

Відображено погашення овердрафту

601

311

20 000

9

Утримано банком відсотки

684

311

50

10

Нараховані відсотки

951

684

50

Овердрафт: оподаткування

Операції овердрафту ніяким особливим чином не впливають на оподаткування – ані податком на прибуток, ані ПДВ, ані єдиним податком.

26 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект
Мітки

Наша розсилка

Реклама

X