Головна » Бухгалтеру » Бухгалтерський облік » Продаж основних засобів в бухгалтерському обліку
Бухгалтерський облік

Продаж основних засобів в бухгалтерському обліку

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Основні засоби (далі – ОЗ) при їх придбанні як правило не призначені для подальшого продажу, а використовуються в господарській діяльності підприємства.

Якщо ж після певного періоду використання такі ОЗ буде вирішено продати, то в бухгалтерському обліку доведеться провести ряд маніпуляцій.

Документально вибуття ОЗ оформлюється актами прийому-передачі ОЗ та відповідними накладними.

В оборотні активи кроком руш

Перед тим як продавати ОЗ їх треба перевести до складу оборотних активів. Такий порядок зазначений в ПСБО 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”.

Тобто ОЗ переводять в інший клас рахунків. Його перестають розглядати як ОЗ і починають розглядати як товар.

У бухобліку ОЗ, призначені для продажу, зараховуються на субрахунок 286 «Необоротні
активи та групи вибуття, утримувані для продажу ». Відповідно надалі вони реалізуються вже як оборотні активи.

Чому такий перевід є обов’язковим і чому не можна прямо продати ОЗ з того рахунку на якому він обліковувся?

По-перше, відповідно до п. 33 П (С) БО 7 безпосередньо списуватися з балансу (вибувати як ОЗ) об’єкти можуть тільки в разі їх безоплатної передачі або списання внаслідок невідповідності критеріям активу. А ось при реалізації ОЗ неодмінно повинні бути переведені в категорію необоротних активів, утримуваних для продажу. Тому будь-який продаж ОЗ повинен передувати перевід об’єкта на субрахунок 286.

По-друге, після введення субрахунку 286 дискусії про обов’язковість перекладу об’єктів ОЗ на
субрахунок 286 в разі продажу вже давно припинилися. З появою спочатку консультації
начальника Управління методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України В. М.
Пархоменко, де роз’яснювалося, що такий переклад є обов’язковим. А потім з відповідними змінами в П (С) БО і роз’ясненням профільного відомства (див. лист Мінфіну України від 25.07.2008 р № 31-34000-10-10/29072).

Реалізація основних засобів в бухгалтерському обліку

При переводі об’єкти ОЗ, як правило, зараховують на субрахунок 286 за залишковою вартістю.

Якщо ж такі об’єкти ще не реалізовані і продовжують значитися в обліку, то в подальшому на кожну дату балансу вони відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох  вартостей:  балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації (п. 9 П (С) БО 27).

Після такого переводу амортизацію на такі ОЗ нараховувати вже не потрібно (її ми припиняємо нараховувати з наступного місяця після такого переводу).

В подальшому продаж об’єктів ОЗ у бухгалтерському обліку відображається як звичайний продаж оборотних активів. Дохід від продажу в бухобліку визнається за правилами п. 8 П (С) БО 15.

Тобто за умови, що:

1. сума доходу може бути достовірно визначена;

2. покупцеві передані ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на актив, продавець в подальшому не здійснює управління і контроль за реалізованою активом

3. є впевненість в тому, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод. А отже, як правило, при продажу ОЗ доходи в бухгалтерському обліку виникають по відвантаженню об’єктів ОЗ.

Практичний приклад відображення в обліку реалізації основних засобів.

На підприємстві було прийнято рішення продати легковий автомобіль. Первісна вартість такого авто – 100000,00 грн, нарахована амортизація – 65000,00 грн.

Автомобіль реалізується за 116 ооо,00 грн, в тому числі ПДВ – 19333,33 грн.

Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума
1 Списана сума накопленої амортизації 131 105 65000,00
2 Переведено авто до складу запасів 286 105 35000,00
3 Надійшла оплата за автомобіль 311 681 116000,00
4 Відображено податкове зобов’язання 643 641 19333,33
5 Передан автомобіль покупцю 377 712 116000,00
6 Списано податкове зобов’язання 712 643 19333,33
7 Списана залишкова вартість автомобіля 943 286 35000,00
8 Проведено взаємозалік заборгованостей 681 377 116000,00

Це ми показали найбільш розповсюджений випадок.

Але можуть бути і більш специфічні операції. Давайте їх розглянемо.

Продаж ОЗ, яке було переоцінено

В загальному випадку збільшення вартості ОЗ (дооцінка) відображається в бухгалтерському обліку збільшенням капіталу, а уцінка – збільшенням витрат.

Що нам робити з сумою дооцінки, включеної до складу додаткового капіталу і «висить» на рахунку 41?

П(С)БО 7 містить для цього випадку спеціальне правило:

при вибутті переоцінених об’єктів основних засобів перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу в дооцінки.

У бухобліку це відображається проводкою Дт 411 – Кт 44. Якщо у ОЗ, які ви продаєте, були тільки дооцінки – ця проводка робиться на ту ж суму, на яку раніше дооцінюють ОЗ.

Якщо ж мали місце як дооцінки, так і уцінки, за кредитом рахунка 44 відображається різниця – сума, на яку дооцінка перевищує уцінку.

Зауважте: на нашу думку, проводка Дт 411 – Кт 44 робиться в бухобліку за фактом переводу ОЗ на субрахунок 286. Тобто незважаючи на те, що об’єкт є на балансі (у вигляді необоротних активів, утримуваних для продажу), його дооцінку вже потрібно прибрати з рахунку 41 «Капітал у дооцінки» (п.41 МСБО 16).

У зворотному випадку (коли суми уцінки більше, ніж суми дооцінки або ж мала місце тільки уцінка ОЗ) необхідності чіпати 44 приводу немає. Так як сума уцінки враховується в поточних витратах в періоді проведення такої уцінки.

Зміна вартості ОЗ після переводу до складу запасів

Як ми вже зазначали, якщо ОЗ переведений до складу запасів, але ще не реалізований то в обліку в подальшому він відображається за однією з найменший вартостей: балансовою або чистою вартістю реалізації.

Тобто ви можете зменшувати вартість таких запасів якщо чиста вартість реалізації буде меншою за балансову. Таке зменшення буде віднесено до складу витрат (субрахунок 946).

Якщо ж вартість переведених ОЗ вже зменшувалася після переводу на субрахунок 286 – ви можете збільшити її вартість. Але! Тільки якщо збільшується чиста вартість реалізації. І на суму не більше суми попередніх зменшень. Таке збільшення в обліку буде показано як дохід (субрахунок 719).

 

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X