Головна » Бухгалтеру » Бухгалтерський облік » Бухгалтерський облік нерозподіленого прибутку та непокритого збитку
Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік нерозподіленого прибутку та непокритого збитку

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Загальні основи

Відповідно до Інструкції №291, для обліку нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку призначено рахунок синтетичного обліку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

Рахунок 44 має 3 субрахунки:

441 «Прибуток нерозподілений»;

442 «Непокриті збитки»;

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді».

Але для обліку прибутку і збитку в бухгалтерському обліку також призначено рахунок 79 «Фінансові результати»

І суми які фіксуються на 44 рахунку беруться саме із 79, на якому закриваються усі рахунки доходів і витрат.

З цими рахунками бухгалтер як правило працює не так часто (раз на квартал або раз на рік) і іноді виникає багато запитань стосовно того чи правильно відображені всі операції і чи немає десь помилок.

Сальдо за даними рахунками відображається зокрема у фінансовій звітності (баланс, звіт про фінансові результати та звіт про власний капітал.

Як саме формується сальдо на 79 рахунку можна побачити на малюнку.

1304811876_1

Потім сальдо на рахунку 79 в кінці року переходить на 44 рахунок і 79 рахунок закривається.

Відмінність між рахунками 79 і 44

На рахунку 79 ведеться облік фінансового результату (прибутку або збитку) поточного року. Оскільки цей результат визначається наростаючим підсумком з початку року, то він не переноситься щомісяця або щокварталу на рахунок 44. Це робиться лише раз на рік.

Переносити фінрезультат з рахунку 79 на рахунок 44 щокварталу — неправильно. Наприклад, якщо прибуток за I квартал становить 10 тис., а в ІІ кварталі отримано збиток 9 тис. грн, то фінрезультатом півріччя буде різниця — прибуток 1 тис. Саме таким буде кредитове сальдо на рахунку 79 на кінець півріччя.

Виходячи з вищенаведеного, на початок і на кінець року залишок за рахунком 79 повинен бути завжди нульовий. Протягом року на дату балансу обороти за рахунком 79 (у кореспонденції з рахунками обліку доходів і витрат) — дають майже повний набір даних для складання звіту про фінрезультати. Обороти за кредитом — доходи, обороти за дебетом — витрати; сальдо — прибуток або збиток поточного періоду. Це стосується як проміжної (квартальної) звітності, так і річної звітності (якщо взяти залишок за рахунком 79 до моменту перенесення його на рахунок 44).

І вже сума залишків за рахунком 79 та за рахунком 44 дає у підсумку суму прибутку або збитку, який відображається в балансі.

Операції за рахунком 44

Обороти за рахунком 44 розкриваються не у звіті про фінрезультати, а у звіті про власний капітал. Цей звіт подається підприємствами, які складають повну форму фінзвітності один раз на рік. Саме тут ми можемо побачити прибуток або збиток звітного року, який був наприкінці року перенесений із рахунку 79. І в цьому звіті ми можемо побачити всі інші зміни за статтею балансу «Нерозподілений прибуток/непокритий збиток», які мали місце протягом року. І саме ці операції підлягають обліку на рахунку 44.

До операцій із нерозподіленим прибутком/непокритим збитком належать перелічені в таблиці.

Таблиця Операції з нерозподіленим прибутком/непокритим збитком в бухобліку

Зміст операції Субрахунок рахунку 44 Періодичність
Використання прибутку попередніх та поточного років (у т. ч. формування фондів або виплата дивідендів) Дебет 443 Протягом року
Виправлення помилок попередніх років, що здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок року У дебет або кредит рахунку 44 (залежно від субрахунку, на якому є залишок) Протягом року. У балансі та формі 4 відображається на початок року (проведення «за балансом»)
Перенесення залишку прибутку/збитку поточного року з рахунку 79 наприкінці року Кредит 441 (щодо прибутку)

Дебет 442 (щодо збитку)

Один раз на рік, наприкінці звітного року
Покриття збитків за рахунок фондів (резервного, додаткового капіталу) Кредит 442 (щодо збитку) Відповідно до окремих рішень, протягом року
Відображення результату використання прибутку (закриття субрахунку 443) на одному із субрахунків 441 та 442 рахунку 44 З кредиту 443 у дебет 441 або 442 Наприкінці року, в якому використовувався прибуток
Відображення покриття збитків за рахунок прибутку Д-т 441 К-т 442 Відповідно до окремих рішень, протягом року

Напрями використання прибутку

Напрями використання прибутку визначаються законодавством, статутом підприємства й окремими рішеннями власника (власників). Основні з цих напрямів ми можемо побачити, вивчивши структуру форми звіту про власний капітал та кореспонденцію рахунків, що пропонується Інструкцією №291 за дебетом рахунку 44.

Основних напрямів лише два:

1) нарахування виплат власникам (дивідендів);

2) спрямування прибутку до капіталу (зареєстрованого статутного, резервного, додаткового та інших видів капіталу).

Як правило, на підприємстві не може відбуватися жодного іншого використання прибутку, крім наведених вище напрямів, а також покриття збитків минулих періодів, та виправлення помилок з коригуванням прибутку. Якщо виявляється, що в обліку має місце використання прибутку з іншою метою, то, як правило, ця операція є помилковою (за винятком деяких досить рідкісних передбачених законодавством особливостей).

Приклад 1 Підприємство розпочало діяльність в 2012 р. і три роки поспіль було збитковим, сума загального збитку за ці роки сягнула 3,2 млн грн. За 2015 р. підприємство одержало прибуток у розмірі 1,2 млн грн. Станом на 31.12.2015 р., після перенесення прибутку 2015 р. на рахунок 44, залишки за субрахунками цього рахунку становитимуть: за кредитом 441 — 1,2 млн грн, за дебетом 442 — 3,2 млн грн. Звичайно, у звіті про власний капітал та балансі ці суми будуть показані згорнуто як непокритий збиток у сумі 2,0 млн грн. Проте якщо здійснити проведення з виведення сальдо на одному із субрахунків рахунку 44, то ми, по суті, нібито позбавляємо власника (власників) права розпорядитися прибутком 2015 року, наприклад, на виплату дивідендів. У 2016 р. за результатами зборів учасників може бути, наприклад, прийнято рішення про спрямування 60% прибутку, одержаного в 2015 р., на виплату дивідендів, а 40% — на покриття збитків. Тоді при нарахуванні дивідендів у 2016 р. буде складено проведення Д-т 443 К-т 671 на суму 0,72 млн грн (аналітика за учасниками та за роком отримання прибутку — 2015), Д-т 441 К-т 443 на цю саму суму — відображення використання прибутку, Д-т 441 К-т 442 покриття збитків за рахунок прибутку 2015 р. — на суму 0,48 млн грн).

Збільшення статутного капіталу

Для формування, наприклад, статутного фонду або його збільшення за рахунок прибутку, навпаки, потрібне спеціальне рішення, на підставі якого слід внести зміни до статуту та зареєструвати їх у державного реєстратора. Лише після цього відображається проведення Д-т 443 К-т 40. Нагадаємо, що статутний капітал — це вклади учасників, тож в обліку, з урахуванням рішення про збільшення статутного капіталу, має відображатися аналітика щодо збільшення частки конкретних учасників.

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект
Мітки

Наша розсилка

X