Головна » Бухгалтеру » Консультації » Увага оновлений звіт з ЄСВ подаємо вже зараз (за серпень). Путівник по змінам.
Консультації

Увага оновлений звіт з ЄСВ подаємо вже зараз (за серпень). Путівник по змінам.

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

ЄСВ звітність за новими формами буде подаватися платниками єдиного внеску, починаючи з 01.09.2018, за звітні періоди, починаючи з серпня 2018 року.

Таблиця 1

Нова версія таблиці 1 Звіту за формою № Д4 не дуже відрізняється від своєї попередниці. Тому зосереджуватись на ній вважаємо не вартим.

Таблиця 5

ЇЇ не кожного місяця подають. В оновленому Порядку № 435 перелік таких подій розширили. Починаючи зі звіту за серпень 2018 року, звичайні роботодавці таблицю 5 формують, якщо у звітному місяці:

 1. було укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань) із застрахованою особою;
 2. було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце;
 3. особу було переведено на іншу посаду або роботу у того самого страхувальника; (тільки в разі переведення працівника на інше постійне місце роботи, запис про який вносимо до трудової книжки працівника)
 4. особа вперше вступила на військову службу або закінчила проходження військової служби (із виключенням зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо)) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби;
 5. особі надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами (у тому числі особам із числа військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу);
 6. особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 7. особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку.

Якщо нічого з переліченого вище із застрахованими особами не траплялося у звітному місяці, формувати таблицю 5 Звіту за формою № Д4 звичайному роботодавцеві не потрібно.

Зміни торкнулися самої назви таблиці 5 ЄСВ-звіту. Тепер вона називається «Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби». Раніше згадки про проходження військової служби не було. Це означає, що в таблиці 5 ЄСВ-звіту, зокрема в графі 11 «Період трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби та відпусток», у графі 19 «Військове звання» треба показувати інформацію про такі категорії застрахованих осіб, як військовослужбовці (окрім строковиків), особи рядового і начальницького складу Міноборони, СБУ, МВС, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, ДФСУ та інших військовослужбовців (у таблиці 6 ЄСВ-звіту їх відображають з кодом категорії застрахованої особи 51-63 в додатку 2 до оновленого Порядку № 435). Стосується це нововведення страхувальників, застраховані особи яких проходять службу в силових структурах.

Звичайні роботодавці інформацію про проходження своїми працівниками строкової військової служби або військової служби за контрактом у таблиці 5 ЄСВ-звіту не відображають. Нагадаємо, це йдеться про працівників, гарантії за якими зберігаються згідно з ч. 3 ст. 119 КЗпП.

 Поміняли місцями графи 7 і 8 таблиці 5 ЄСВ-звіту. Зараз у графі 7 показують інформацію про те, укладений ЦПД з працівником підприємства, установи, організації, основним або сумісником (зазначають ознаку «1 — так»), чи ні (зазначають ознаку «0 — ні»), в графі 8 — категорію особи, інформацію про яку заносять у таблицю 5.

Привели у відповідність найменування графи 9 «Реєстрацiйний номер облiкової картки платника податків або серiя (за наявностi) та номер паспорта за формою БКNNХХХХХХ/ПХХХХХХХХХ 30». У загальному випадку в цій графі відображають реєстраційний номер облікової картки платника податків. Коли працівник відмовляється від податкового номера і йому дозволяють здійснювати різні платежі за паспортом (має бути відповідна відмітка).

На сьогодні, в Україні є два види паспортів — на паперових носіях і пластикові картки.

Ось залежно від виду паспорта і заповнення графи 9 буде різним:

 • паперовий паспорт — у форматі БКNNХХХХХХ, де «БК» — константа, яка вказує на реєстрацію за паспортними даними, «NN» — дві українські букви серії паспорта (верхній регістр), «хххххх» — шість цифр номера паспорта;
 • ID-паспорт — у форматі ПХХХХХХХХХ, де «П» — константа, яка вказує на реєстрацію за паспортними даними; ххххххххх — дев’ять цифр номера паспорта у форматі пластикової картки.

 А тепер розглянемо ті показники, до яких треба поставитися особливо уважно при заповненні таблиці 5 ЄСВ-звіту. 

Збільшилася кількість граф. Додалося 6 нових граф:

 1. «12. Професійна назва роботи»;
 2. «13. Код ЗКППТР»;
 3. «14. Код класифікатора професій»;
 4. «15. Посада»;
 5. «16. Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду»;
 6. «19. Військове звання».

Поява таких граф, як 12, 13, 14, 15, 16, говорить про те, що «зверху» вирішили серйозно взятися за виконання своєї обіцянки позбавитися від трудових книжок. Тепер у таблиці 5 ЄСВ-звіту вказуватимуть найменування посади, на яку прийнятий або переведений працівник. 

Відповідно відомості таблиць формують з урахуванням кодів категорій застрахованих осіб, наведених у додатку 2 до Порядку № 435.

Тепер перелік кодів КЗО доповнений 17 новими категоріями. Але для більшості роботодавців цікавим є тільки один новий код — «66». Саме з таким кодом у таблиці 6 відображають нараховані особам з інвалідністю виплати в розмірі середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийнятих на військову службу за контрактом, на які ЄСВ нараховано за ставкою 8,41 %.

Інші нові коди  (50-65) звичайним роботодавцям не цікаві, оскільки стосуються виплат, нарахованих військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, членам виборчих комісій.

Таблиця 6


Нововведення в
кодах типів нарахувань Таблиці 6, а саме –  14 — сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати (доходом) за попередні періоди, у зв’язку із здійсненням перерахунку при звільненні працівника за попередні періоди, що пов’язані з уточненням днів використаної наперед відпустки (у зв’язку із сторнуванням).(Додаток4)

Нагадаємо, для відображення сум дотягування до мінімального страхового внеску використовували код типу нарахувань «13» – сума різниці між розміром мінімальної зарплати та фактично нарахованою зарплатою (доходом) за звітний місяць. Цей код застосовується для сум у поточному звітному місяці за попередні періоди лише при нарахуванні: допомоги з тимчасової непрацездатності за попередні місяці; декретних за попередні місяці. Отже, для нарахування сум дотягування до мінімального страхового внеску за минулий період також уведено новий код типу нарахування – «14».

Увага! таблиці 7–9 додатка 4 змін не зазнали.

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X