Головна » Для завантаження » Первинні документи » Зразок інвойсу (оферти) для експорту послуг (для ФОП, які надають послуги іноземним замовникам)
Первинні документи

Зразок інвойсу (оферти) для експорту послуг (для ФОП, які надають послуги іноземним замовникам)

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Invoice (offer) / Інвойс (оферта)  1/01 –  Invoice_direct_final (Завантажити шаблон)

 

Date and Place: 20.01.2015, Kyiv

Дата та місце: 20.01.2015, м. Київ

Supplier Individual Entrepreneur Petrenko Petro Petrovych

address: Zip, City, Street, Building, App

Individual Tax Number – 1234567890

Виконавець:  ФО-П Петренко Петро Петрович, що проживає за адресою Індекс, Місто, Вулиця, Будинок, Квартира

ІПН – 1234567890

Customer: Corporation Inc

441 Logue Ave Ste 150

Mountain View, CA, 94043, USA

Represented by John Smith, who acts according to the charter

Замовник: Corporation Inc

441 Logue Ave Ste 150

Mountain View, CA, 9404, USA

в особі John Smith, що діє на підставі Статуту

Subject matter: Software Development

Предмет: Розробка програмного забезпечення

Currency: USD

Валюта: Долар США

Price (amount) of the goods/services : 10000.00

Ціна (загальна вартість) товарів/послуг: 10000.00

Terms of payments and acceptation:

Postpayment of 100% upon the services delivery. The services being rendered at the location of the Customer.

Умови оплати та передачі: 100% післяплата за фактом виконання послуг. Послуги надаються за місцем реєстрації Замовника.

Customer Bank information:

Beneficiary:            Corporation Inc

Account # :             2600 XXXXXXXXXX

Beneficiary’s bank: Bank

                               Bank Adress

SWIFT code:         Swift Code

 

Supplier Bank information:

Beneficiary:            PE  Petrenko Petro Petrovych

Account # :             2600 XXXXXXXXXX

Beneficiary’s bank: Bank

                               Bank Adress

SWIFT code:         Swift Code

Correspondent bank #1:

The Bank of America N.A.

New York, USA

Account No.: 6550275660

SWIFT code: BOFAUS3N

 

Description/

Опис

Quantity/

Кількість

Price,USD

Ціна, Долар США

Amount, USD /

Загальна вартість, Долар США

1

Software Development /Розробка програмного забезпечення

1

10000.00

10000.00

 

 

 

Total/Усього:

10000.00

Total to pay/                Ten thousand United States dollars 00 cents

Усього до сплати:      Десять тисяч доларів США 00 центів

10000.00

 

All charges of correspondent banks are at the Supplier’s expenses. / Усі комісії банків-кореспондентів сплачує виконавець.

This Invoice is an offer to enter into the agreement. Payment according hereto shall be deemed as an acceptation of the offer to enter into the agreement on the terms and conditions set out herein. Payment according hereto may be made not later than 24.01.2015./ Цей Інвойс є пропозицією укласти договір. Оплата за цим Інвойсом є прийняттям пропозиції укласти договір на умовах, викладених в цьому Інвойсі. Оплата за цим інвойсом може бути здійснена не пізніше 24.01.2015.

Please note, that payment according hereto at the same time is the evidence of the work performance and the service delivery in full scope, acceptation thereof and the confirmation of final mutual installments between Parties. / Оплата згідно цього Інвойсу одночасно є свідченням виконання робіт та надання послуг в повному обсязі, їх прийняття, а також підтвердженням кінцевих розрахунків між Сторонами.

Payment according hereto shall be also the confirmation that Parties have no claims to each other and have no intention to submit any claims. The agreement shall not include penalty and fine clauses. /

Оплата згідно цього Інвойсу є підтвердженням того, що Сторони не мають взаємних претензій та не мають наміру направляти рекламації. Договір не передбачає штрафних санкцій.

The Parties shall not be liable for non-performance or improper performance of the obligations under the agreement during the term of insuperable force circumstances. / Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за договором на час дії форс-мажорних обставин.

Any disputes arising out of the agreement between the Parties shall be settled by the competent court at the location of a defendant. / Всі спори, що виникнуть між Сторонами по договору будуть розглядатись компетентним судом за місцезнаходження відповідача.

Supplier/Виконавець:            _______________________                 (Petrenko Petro / Петренко П.П.)


Поділіться з друзями - підтримайте проект
Мітки