Головна » Бухгалтеру » Консультації » Доходи, що не підлягають оподаткуванню під час нарахування, але не звільнені від оподаткування
Консультації

Доходи, що не підлягають оподаткуванню під час нарахування, але не звільнені від оподаткування

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

 До доходів, що не підлягають оподаткуванню під час нарахування, але не звільнених від оподаткування, зокрема, належать:

1. нецільова благодійна допомога понад установлену норму (у 2018 р. – 2470,0 грн.) (пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу України);

2. невикористані та неповернуті кошти у вигляді цільової благодійної допомоги (пп. 170.7.5 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу України);

3. благодійна допомога, що отримана платниками податку, визначеними п. “б” п.п.165.1.54 п.165.1 ст.165 ПКУ на відновлення втраченого майна та на інші потреби за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України у сумі, що сукупно протягом звітного (податкового) року перевищує 500 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (пп. 170.7.8 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу України) ;

4.  благодійна допомога, отримана волонтерами відповідно до п. “а” та п. “б” підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України та використана не за цільовим призначенням (пп. 170.7.8 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу України);

5. непогашена частина податку, нарахована на суму перевищення суми наданих під звіт коштів над фактично понесеними витратами у разі припинення трудових відносин (пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу України);

6. дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді суми боргу платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності (пп. «д» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України);

7.сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року  у 2018 році – 881,0грн. (пп. 164.2.7 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України);

8. доходи, що становлять позитивну різницю між сумою коштів, отриманих платником податку внаслідок його відмови від участі в фонді фінансування будівництва, та сумою коштів, внесених платником податку до такого фонду, крім випадків, коли платник податку одночасно передає кошти, отримані з фонду фінансування будівництва, в управління тому самому управителю у той самий або інший фонд фінансування будівництва (пп. 164.2.13 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України);

9. доходи, що становлять позитивну різницю між сумою коштів, отриманих платником податку від інших осіб внаслідок відступлення на їх користь права вимоги за договором про участь у фонді фінансування будівництва (у тому числі, якщо таке відступлення здійснено на підставі договору купівлі-продажу), та сумою коштів, внесених платником податку до такого фонду за цим договором (пп. 164.2.13 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України);

10. сума недоплати податку при припиненні трудових відносин з роботодавцем (пп. 169.4.4 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу України);

11. кошти або майно (нематеріальні активи), отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, які визначені обвинувальним вироком суду незалежно від призначеної ним міри покарання (пп. 164.2.12 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України);

12. дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди (крім сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров’ю; відсотків, отриманих від боржника внаслідок прострочення виконання ним договірного зобов’язання; пені, що сплачується на користь платника податку за рахунок бюджету (цільового страхового фонду) внаслідок несвоєчасного повернення надміру сплачених грошових зобов’язань або інших сум бюджетного відшкодування; суми втрат, заподіяних платнику податку актами, визнаними неконституційними, або незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури або суду, що відшкодовуються державою в порядку, встановленому законом; виплати з державного бюджету, пов’язані з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, у тому числі Європейського суду з прав людини, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України (пп. 164.2.14 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України).

29 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X