Головна » Юристу » Аналіз законодавства » Нові підстави припинення трудового договору
Аналіз законодавства

Нові підстави припинення трудового договору

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

З 19 липня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин». Цей Закон встановлює нові підстави для припинення трудового договору, а саме:

  • Смерть роботодавця — фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою (п. 81 ч. 1 ст. 36 КЗпП)

Законодавством визначена особлива процедура припинення трудового договору при наявності відповідних підстав.

Працівник, якому стало відомо про обставини смерті роботодавця — фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою, повинен звернутися до будь-якого районного, міськрайонного, міського центру зайнятості, філії регіонального центру зайнятості із заявою про припинення трудового договору, у якій необхідно викласти відповідну інформацію та за наявності надати копії документів, що підтверджують смерть роботодавця — фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою (наприклад, копія свідоцтва про смерть, копія рішення суду тощо).

  • Смерть працівника, визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення померлим (п. 82 ч. 1 ст. 36 КЗпП)

Припинення трудових відносин з померлим працівником можливе лише після того, як отримали свідоцтво про смерть або рішення суду. Свідоцтво про смерть видає орган держреєстрації актів цивільного стану. Якщо працівник зник безвісти, його смерть визнають на підставі рішення суду (ст. 46 Цивільного кодексу України). Дата припинення трудових відносин у наказі має збігатися з датою, що зазначена в підтвердному документі (свідоцтві про смерть або рішенні суду).

Трудова книжка буде видана на руки найближчим родичам під розписку або надсилається поштою на їх вимогу (пункт 4.3 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої від 29 липня 1993 року № 58).

  • Відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль (п. 83 ч. 1 ст. 36 КЗпП)

Важливо! Для припинення дії трудового договору за відповідною підставою мають бути одночасно дотримані дві обов’язкові умови:

1) фактична відсутність працівника на робочому місці понад 4 місяці підряд;
2) відсутність інформації у роботодавця про причини такої відсутності понад 4 місяці підряд (при цьому не має значення поважність чи неповажність причин такої відсутності).

Звертаємо увагу, що у разі невиконання одночасно двох вищезазначених умов, звільнення вважається незаконним.

  • Неможливість забезпечення працівника роботою, визначеною трудовим договором, у зв’язку із знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій (п. 6 ч. 1 ст. 41 КЗпП)

Державна служба України з питань праці зазначає, що обов’язковою умовою для звільнення за даною підставою має бути обґрунтована неможливість забезпечувати працівника роботою, яка визначена трудовим договором та трудовою функцією, яка безпосередньо пов’язана з повним знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій. Документами, які підтверджують знищення майна, можуть бути: матеріали технічної інвентаризації, що засвідчують факт знищення майна; довідки органів внутрішніх справ України; акт про пожежу; офіційні висновки інших установ або організацій, які відповідно до законодавства уповноважені засвідчувати факт знищення майна тощо.


Поділіться з друзями - підтримайте проект