Головна » Бухгалтеру » Облік у бюджетних установах » Облік нематеріальних активів в бюджетних установах
Облік у бюджетних установах

Облік нематеріальних активів в бюджетних установах

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Так як з нового року бюджетні установи працюють по новим національним стандартам (Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в дер­жавному секторі), в них окреме місце займає стандарт 122 «Нематеріальні активи».

Визначення НА в даному стандарті нічим не відрізняється від того, що було в Положенні № 611.

Нематеріальний актив — немонетарний актив, який не має матеріальної форми та відповідає наступним критеріям:

— його можливо ідентифікувати (відділити, виділити від інших);

— є імовірність одержання в майбутньому економічних вигід і його варітсть можна достовірно визначити.

Якщо актив не відповідає цим критеріям, то витрати на його прибання потрібно віднести до витрат періоду в якому вони були понесені.

Включають до нематеріальних активів авторські та суміжні з ним права, права користування природніми ресурсами, права на знаки для товарів і послуг, права користування майном, права на об’єкти промислової власності та інші подібні права.

Оприбутковують придбані нематеріальні активи за первісною варістю.

До первісною вартості включають:

1) фактичну ціну (вартість) придбання;

2) мито;

3) непрямі податки, які не будуть відшкодовані установі;

4) інші витрати безпосередньо з придбанням НА й доведенням його до стану, в якому він придатний до використання.

 

Пер­вісна вартість об’єкта НА формується за ра­хунок капітальних і поточних витрат відповід­но до КЕКВ (п. 6 р. II Методрекомендацій з бухобліку НА). Обліковують її на рахунку 143 «Капітальні інвестиції в нематеріальні активи» до часу введення в експлуатацію, яке відображають проведенням:

Дт 121 Кт 143 

Амортизуємо НА прямолінійним методом (протягом строку його корисного використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації на дату балансу щокварталу діленням річної суми амортизації на 4).

Читати по темі:  Безнадежная дебиторская задолженность в бюджетном учреждении: учет, списание

Згідно з п. 4 р. 4 НП(С)БО 112 при визначенні строку корисного використання (експлуатації) нематеріального активу варто враховувати:

– моральний знос (амортизацію), що передбачається;

– залежність строку корисного використання НА від строку корисного використання інших активів, що обліковуються на балансі;

– очікуване використання НА з урахуванням морального зносу (амортизації);

– строки корисного використання (експлуатації) подібних НА;

– правові або інші обмеження щодо строку корисного використання (експлуатації) НА.

Строк корисного використання НА може переглядатися в кінці звітного року. Якщо для НА з невизначеним строком з’являться передумови для його визначення, то встановити його теж можливо наприкінці кожного року. За новим строком використання амортизація НА нараховується починаючи з місяця, наступного за місяцем змін. НА підлягає амортизації, коли для нього визначено строк корисного використання (експлуатації); якщо ж такий строк не визначено, НА не амортизується.

Нарахування амортизації НА відображається наступним проведенням :

Дт 23, 91, 92, 93 Кт 133

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Наша розсилка

Опитування

Нужен ли на вашем предприятии "Платежный календарь"

Платежный календарь представляет собой плановый финансовый документ, обеспечивающий ежедневное управление поступлением и расходованием денежных средств предприятия.

Випадкова цитата

Когда мне не хватало денег — я садился думать, а не бежал зарабатывать. Идея — самый дорогой товар на свете

Облік нематеріальних активів в бюджетних установах

Час читання: 4 min
0

Поділитися з другом