Головна » Бухгалтеру » Консультації » Особливості розрахунку допомоги по вагітності та пологах в 2017 р.
Консультації

Особливості розрахунку допомоги по вагітності та пологах в 2017 р.

Поділіться з друзями - підтримайте проект

У зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 2017 року в два рази у багатьох платників податків, у яких працівниці йшли в декрет виникла проблема з розрахунком суми декретних, а саме з розрахунком середньоденної ЗП. Більш детально ми про це писали тут і тут. Нарешті фонд з ТВП дав роз’яснення і трохи прояснив ситуацію.  Чому це актуально? Тому що, Мінсоцполітики з приводу виконання норм ст. 26 Закону №1105 інша думка. Зокрема, воно наполягало на тому, що якщо нарахована сума допомоги у розрахунку на місяць є меншою за розмір мінімальної заробітної плати, то необхідно здійснити у цьому місяці доплату до зазначеної суми та відповідно збільшити загальну суму допомоги по вагітності та пологах. Далі наводимо текст листа №24-17-328 від 22.02.2017 р.

Відповідно до Закону допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Згідно із статтею 25 Закону допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей – 70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 – до пологів та 90 – після пологів). Розмір зазначеної допомоги обчислюється сумарно та надається застрахованій особі в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

Частиною першою статті 26 Закону визначено, що допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати, обчисленої у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і не залежить від страхового стажу.

В свою чергу, частиною другою статті 26 Закону передбачено, що сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної  величини   бази   нарахування   єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду, та не може бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Розрахунок середньої заробітної плати здійснюється відповідно до норм Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266 (далі – Порядок), яким передбачено єдиний механізм обчислення суми допомоги.

Так, відповідно до пункту 2 Порядку сума страхових виплат застрахованій особі за рахунок коштів роботодавця обчислюється шляхом множення суми денної виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної заробітної плати залежно від страхового стажу, якщо його наявність передбачена законодавством, на кількість календарних днів, що підлягають оплаті.

Пунктом 3 Порядку визначено, що середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати, на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов’язкового державного соціального страхування, на кількість календарних днів перебування у трудових відносинах у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, – тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати.

Враховуючи вищевикладене, Виконавча дирекція Фонду вважає, що реалізація положень статті 26 Закону повинна здійснюватися з урахуванням норм Закону та Порядку, а саме, сума допомоги по вагітності та пологах повинна розраховуватися наступним чином:

1.  Розраховується середньоденна заробітна плата виходячи з фактичних виплат;

2.  Порівнюється фактична середньоденна заробітна плата із середньоденною заробітною платою, обчисленою з розміру мінімальної заробітної плати, встановленого у місяці настання страхового випадку (мінімальна заробітна плата / на 30,44 – середньомісячну кількість календарних днів);

3.  У разі перевищення середньоденної заробітної плати, розрахованої із мінімальної заробітної плати, над фактичною середньоденною заробітною платою, подальший розрахунок страхової виплати (допомоги по вагітності та пологах) здійснювати із середньоденної, обчисленої із мінімальної заробітної плати.

Приклад

Працівниця принесла листок непрацездатності, згідно з яким йде у відпустку по вагітності та пологах з 1 березня 2017 року на 126 к.д. Протягом 12 місяців розрахункового періоду (березень 2016-лютий 2017 року) ця працівниця мала нарахування з окладу 2000 грн.

Розрахуємо декретні за алгоритмом, наведеним у листі:

1) Середньоденна заробітна плата виходячи з фактичних виплат 2000 *12 міс : 365 к.д. =  65,75 грн.

2) Середньоденна заробітна, розрахована з мінімальної: 3200: 30,44 = 105,12 грн.

Оскільки розрахована за фактичними виплата середньоденна зарплата нижче розрахованої з мінімальної, то нараховуємо декретні саме з середньоденної з мінімальної.

3) Сума нарахованих декретних: 105,12 грн * 126 к.д. = 13245,12 грн.

Приклад  Працівниця принесла листок непрацездатності, згідно з яким йде у відпустку по вагітності та пологах з 1 березня 2017 року на 126 к.д. Протягом 12 місяців розрахункового періоду (березень 2016-лютий 2017 року) ця працівниця мала нарахування з окладу 4000 грн.

Розрахуємо декретні за алгоритмом, наведеним у листі:

1) Середньоденна заробітна плата виходячи з фактичних виплат 4000 *12 міс : 365 к.д. =  131,51 грн.

2) Середньоденна заробітна, розрахована з мінімальної: 3200: 30,44 = 105,12 грн.

Оскільки розрахована за фактичними виплатами середньоденна зарплата більше ніж розрахована з мінімальної, то нараховуємо декретні саме з середньоденної за фактичними виплатами.

3) Сума нарахованих декретних: 131,51 грн * 126 к.д. = 16570,26 грн.


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

вересень, 2021

X