Бухгалтерський облік

Рахунки бухгалтерського обліку

Друк
Рахунки бухгалтерського обліку призначені в першу чергу для оперативної фіксації змін засобів та джерел їх утворення в процесі господарської діяльності.

Систематизація і групування господарських операції на рахунках бухгалтерського обліку дає змогу надати оперативну інформацію для прийняття рішень в процесі господарської діяльності.

Для кожної однорідної групи засобів або джерел їх утворення відкривається свій рахунок (наприклад – “Основні засоби”, “Товари”, “Власний капітал” тощо).

Облік на рахунках можна вести за різними вимірниками, але обов’язковим є  фіксація інформації і грошовому вимірнику, що дає змогу бачити більш повну картинку ситуації на підприємстві.

Господарські операції в процесі їх здійснення обов’язково впливають на стан рахунків бухгалтерського обліку викликаючі їх збільшення або зменшення.

Для прикладу давайте візьмемо рахунок 31 “Рахунки в банку”. Коли гроші надходять на рахунок підприємство на 31 рахунку відбувається збільшення, а коли ми гроші кудись витрачаємо – відбувається збільшення. І при правильному відображені всіх рухів по банківському рахунку – залишок на рахунку 31 буде відображати залишок коштів на банківському рахунку підприємства.

Для того щоб полегшити роботу бухгалтера кожен рахунок має свій Дебет (ліва сторона) і Кредит (права сторона). У нашому прикладі надходження коштів буде відображатися по дебету 31 рахунку, а витрачання коштів – по кредиту.

На кожному рахунку перш за все слід записати початковий залишок (початкове сальдо). Після цього вже можна починати відображати господарські операції.  При цьому збільшення відображається на одній стороні рахунку, а зменшення – на іншій.

Початкове сальдо+збільшення-зменшення=Кінцеве сальдо.

Як ми вже знаємо бухгалтерський баланс має актив і пасив.  В активі відображаються господарські засобі, а в пасиві – джерела їх утворення.

Рахунки бухобліку також поділяють на активні і пасивні.  Початкове сальдо в активних рахунка записується у лівій частині (по Дебету), в пасивних рахунках – у правій частині (по Кредиту).

Активні рахунку будуть мати сальдо завжди по дебету, пасивні – по кредиту.

 

Але є рахунки які не завжди підкоряється цьому правилу. Такі рахунки називають: активно-пасивними. В них сальдо може бути як по дебету, так і по кредиту. І в залежності від того де у них буде знаходитися кінцеве сальдо – залишки по таких рахунках будуть відображатися або в активі балансу, або в пасиві.

Підсумок дебетових оборотів на рахунку називають дебетовим оборотом, підсумок кредитових – кредитовим.

Знову ж таки давайте уявимо будову рахунку 31 “Рахунку в банку”

На початок місяця на банківському рахунку був залишок коштів у розмірі – 10000,00 грн. За місяць на рахунок надійшли кошти від покупців у розмірі – 50000,00 грн і з рахунку було витрачено – 55000,00. На кінець місяця залишок склав – 5000,00 грн.

Що ми тут маємо: Початкове сальдо по дебету 31 рахунку: 10000,00 грн

Дебетовий оборот – 50000,00 грн

Кредитовий оборот – 55000,00 грн.

Кінцеве сальдо – 10000+50000-55000,00 = 5000,00 грн.

Всі рахунку бухгалтерського обліку які підприємства можуть використовувати в бухгалтерському обліку подані в Плану рахунків бухгалтерського обліку та в інструкції по їх використанню.

Наша розсилка

Розшукуємо авторів

Цікаве відео

Подія

  • Мастер-класс «Управленческий учет и консолидация отчетности»

    26.01.2017Инталев-Украина

Випадкова цитата

Единственной преградой к осуществлению наших планов на завтра могут быть наши сегодняшние сомнения

— Франклин Рузвельт

Рахунки бухгалтерського обліку

Час читання: 5 min
0

Поділитися з другом