Головна » Бухгалтеру » Бухгалтерський облік » Бухгалтерський баланс
Авторские Бухгалтерський облік

Бухгалтерський баланс

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Бухгалтерський баланс – нарізний камінь бухгалтерського обліку. Він дає уявлення про наявні ресурси, їх склад і розміщення, а також про джерела їх утворення на певну дату.

Бухгалтера як правило складають баланс на останній день звітного періоду, зазвичай це місяць, квартал або рік.

Баланс можна уявити як двосторонню таблицю: ліва половина – Актив (господарські засоби), права – Пасив (джерела їх утворення).

Схематично зобразимо баланс так:

Актив сума Пасив сума
Склад і розміщення господарських засобів Джерела утворення і цільове призначення
Разом Активів Разом пасивів

Чарівна формула балансу виглядає так: Актив=Пасив

Якщо рівність не дотримується це означає, що в обліку десь є помилка і іноді приходиться шукати навіть 1 копійку. Чин на більшу суму не сходиться тим помилку як правило легше знайти.

Актив і пасив складаються з певних статей, кожна з яких відображає певну величину певної категорії активів або пасивів.

В активі балансу міститься інформація щодо:

 1. Наявних на підприємстві основних засобів та інших необоротних активів;
 2. Наявних незавершених капітальних інвестицій;
 3. Наявних виробничих запасів або товарів для продажу;
 4. Грошових коштів у касі або на рахунку в банку;
 5. Дебіторської заборгованості;
 6. Та інші статті

В пасиві балансу ми можемо побачити інформацію про:

 1. Розмір статутного капіталу підприємства;
 2. Нерозподілений прибуток або збиток;
 3. Кредити в банку;
 4. Кредиторської заборгованості перед постачальниками;
 5. Заборгованість перед бюджетом по податках і зборах;
 6. Та інші статті.

Тепер давайте розглянемо як буде змінюватися баланс підприємства по мірі того, як проводиться господарська діяльність.

Отже, була створена нова компанія з розміром статутного капіталу розміром 1000,00 грн.

В момент створення фірми баланс буде виглядати так:

Актив сума Пасив сума
Статутний капітал 1000
Неоплачений капітал (1000)
Актив 0 Пасив 0

Якщо в балансі цифра стоїть в дужках – це означає, що її слід не додавати, а віднімати.

У нас є статутний капітал, але він є тільки на бумазі, так як не внесений ще засновником наприклад на банківський рахунок підприємства.  І саме тому актив і пасив у нас дорівнює нулю.

Потім засновник пішов в банк і поклав на банківський рахунок фірми 1000,00 грн  в якості внеску до статутного капіталу.

Актив сума Пасив сума
Грошові кошти 1000 Статутний капітал 1000
Неоплачений капітал 0
Актив 1000 Пасив 1000

Після цієї операції наш баланс прийме вже такий вигляд. У нас з’явилися активи – грошові кошти, якими ми можемо розпоряджатися і джерело їх утворення – статутний капітал підприємства.

Зазвичай сума в 1000 грн вже так і осяде в графі статутний капітал і не буде змінюватися, якщо підприємство не вирішить збільшити, або зменшити його суму. Це процедура не досить легка і потребує певних зусиль.

Допустимо, що підприємство купило канцтоварів на суму 800,00 грн. Баланс зміниться і буде виглядати так.

Актив сума Пасив сума
Грошові кошти 200 Статутний капітал 1000
 Запаси 800 Неоплачений капітал 0
Актив 1000 Пасив 1000

Як бачимо сума активу і пасиву не змінилася, але змінився склад активів і тепер у нас є грошові кошти у розмірі 200 грн і запаси у розмірі 800 грн. Ці активи сформовані за ті ж самі 1000 грн статутного капіталу.

Тепер давайте уявимо, що ми купили у постачальника товари для перепродажу на суму 2000,00 грн з відстрочкою платежу за них.

Актив сума Пасив сума
Грошові кошти 200 Статутний капітал 1000
 Запаси 800 Неоплачений капітал 0
Товари 2000 Кредиторська заборгованість за товари 2000
Актив 3000 Пасив 3000

Як бачимо на балансі у нас з’явилися товари на суму 2000 грн і джерелом їх утворення є кредиторська заборгованість перед постачальником.

Потім ми ці товари продаємо нашому покупцю за 2500,00 грн і у нас виникає дебіторська заборгованість у розмірі 2500,00 грн.

Актив сума Пасив сума
Грошові кошти 200 Статутний капітал 1000
 Запаси 800 Нерозподілений прибуток 500
Дебіторська заборгованість 2500 Кредиторська заборгованість за товари 2000
Актив 3500 Пасив 3500

Як ми бачимо товари у нас зникли, але з’явилася дебіторська заборгованість у розмірі 2500,00 грн. Як ми пам’ятаємо, вартість товарів у нас складала 2000,00 грн. І ми отримали 500,00 грн прибутку, який ми відображаємо у пасиві балансу.

Можна сказати, що джерелом утворення дебіторської заборгованості у нас є Кредиторська заборгованість і нерозподілений прибуток (2000+500).

Далі нам покупець перераховує гроші за поставлений  товар

Актив сума Пасив сума
Грошові кошти 2700 Статутний капітал 1000
 Запаси 800 Нерозподілений прибуток 500
Кредиторська заборгованість за товари 2000
Актив 3500 Пасив 3500

І ми відразу платимо нашому постачальнику наш борг у розмірі 2000,00 грн

Актив сума Пасив сума
Грошові кошти 700 Статутний капітал 1000
 Запаси 800 Нерозподілений прибуток 500
Актив 1500 Пасив 1500

Як ми бачимо наш баланс майже вернувся до первісного стану, але у нас з’явилися грошові кошти у розмірі 500,00 грн і джерелом їх утворення став нерозподілений прибуток, який у нас сформувався після нашої операції купівлі-продажу.

Взагалі виділяють 4 типи господарських операцій, які відозмінюють баланс:

 1. Збільшення статті активу за рахунок зменшення статті активу: це у нас відбулося коли нам заплатив покупець і у нас зменшилася дебіторська заборгованість, але збільшились грошові кошти.
 2. Збільшення статті пасиву за рахунок зменшення статті пасиву: це ми могли бачити в самій першій операції, коли статутний капітал хоча у нас і був, але він був не оплачений.
 3. Збільшення статті активу і збільшення статті пасиву: це ми могли бачити коли за рахунок кредиторської заборгованості у нас збільшилась стаття балансу “Товари”.
 4. Зменшення активу і зменшення пасиву: остання наша операція коли ми за рахунок грошових коштів зменшили кредиторську заборгованість.

Із усього сказаного зробимо два висновки:

По-перше будь яка господарська операція вносить зміни у дві статті балансу, за винятком руху всередині статей балансу: наприклад переведення грошових коштів з одного свого банківського рахунку на інший, теж свій, або перевезення запасів з одного складу на інший.

По-друге існують 4 види господарських операцій, які впливають на статті балансу. Розуміння суті цих операцій потім допоможе в розумінні бухгалтерських проводок.

image032

 

Із назв статей балансу вже можна уявити, інформація про що там показується. Хочеться відразу відзначити, що така форма застосовується великими та середніми підприємствами. Малі підприємства подають спрощену форму.

Більш детально кожну статтю і звідки в неї береться сума ми розглянемо в наступних статтях.

Автор матеріалу: експерт сайту Бухгалтер24 Піскун А.Є


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X