Головна » Бухгалтеру » Податковий облік » Витрати на рекламу та просування товарів: відображення в обліку
Авторские Бухгалтерський облік Податковий облік

Витрати на рекламу та просування товарів: відображення в обліку

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

В сучасних умовах будь якому бізнесу потрібна реклама, адже реклама – двигун торгівлі. Варіантів реклами безліч і кожен рік виникають нові її види. Бізнесу добре, а ось у бухгалтера можуть виникнути питання, щодо відображення таких затрат в обліку, адже іноді навіть податкова не може розібратися в обліку таких витрат.

В цій статті, ми постараємося дати відповіді на деякі питання, щодо обліку витрат на рекламу.

І для початку дамо визначення, що ж таке реклама і для цього звернемося до Закону України “Про рекламу”:

реклама — інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Документальне оформлення

Податківці у своїх консультаціях радять оформлювати при роздачі рекламних матеріалів наступні документи:

  • Наказ керівника про проведення рекламних заходів, в якому слід вказати дату, місце і мету їх проведення та осіб, які за це будуть відповідати.

Такий наказ може виглядати так:

ТОВ «Сонечко» м.Київ

Наказ № 52
25 липня 2016 року

З метою просування на ринок нової колекції трикотажних виробів наказую:
1. Організувати презентацію для всіх оптових покупців ТОВ «Сонечко».
1.1. Відповідальною особою за організацію проведення презентації призначити начальника відділу оптових продажів Модну Нінель Степанівну.
1.2. Доручити Модною Н.С. до 01.08.2016 р розробити і подати на затвердження план проведення презентації та кошторис витрат.
1.3. Презентацію провести 19.08.2016 р
2. Організувати і впровадити систему знижок для споживачів в фірмовому магазині «Сонечко» (м.Київ, ул.Фонтанна, 45).
2.1. Відповідальною особою за організацію і впровадження системи знижок призначити начальника відділу роздрібних продажів милашка Аллу Вікторівну.
2.2. Доручити милашка А.В. до 05.08.2016 р розробити і подати на затвердження положення про знижки.
3. Після затвердження документів, зазначених в п.1.2 і п.2.2 цього наказу головному бухгалтеру Сумною О.О. здійснити оплати згідно з виставленими рахунками-фактурами.
4. Після проведення презентації Модною Н.С. подати звіт у вільній формі.

Директор ТОВ «Сонечко» ______________________ Красень А.П.

  • календарний план проведення рекламного заходу із зазначенням відповідальних осіб;
  • кошторис витрат на проведення рекламних заходів із зазначенням номеклатури і кількості товарів. які передбачено використати в рекламній акції. такий кошторис можна скласти у довільній формі.

Зразок кошторису

Кошторис витрат по презентації
29 липня 2016 року

1. Оренда залу 15000 грн.
2. Виготовлення запрошень (150 штук) і каталогів (150 штук) 10000 грн.
3. Оплата послуг з демонстрування колекції 50000 грн.
4. Оплата послуг кейтерингу 15000 грн.
5. Придбання подарунків учасникам презентації (150 парасольок з логотипом підприємства) 9000 грн.
6. Послуги фотографа 1000 грн.
Разом 100000 грн.

Поч. відділу оптових продажів __________________________ Модна Н.С.

  • видаткові накладні на відпуск відповідних ТМЦ і т.п.;
  • звіт про фактичні витрати на проведення заходу, який має бути затверджений керівником;

Зразок такого звіту також наводимо

Звіт про проведення презентації

Справжній звіт складений на виконання наказу по підприємству від 25.07.2016 р № 52.
За підсумками презентації повідомляю наступне:
1. Для участі в презентації оптовим покупцям розіслані запрошення в кількості 150 шт.
2. Всім учасникам презентації роздані каталоги в кількості 120 шт. і вручені подарунки (120 парасольок з логотипом підприємства). На склад повернуті 30 примірників каталогів і 30 парасольок за накладною від 22.08.2016 р № 123.
3. Послуги, надані сторонніми організаціями згідно з кошторисом, оформлені актами. Акти передані в бухгалтерію.
Поч. відділу оптових продажів __________________________ Модна Н.С.
22 серпня 2016 року

Також бажано мати документи, які підтвердять те, що релкмний захід було проведено не просто так, а що після нього виріс попит на товар.

Податковий облік витрат на рекламу

Податок на прибуток.

Ніяких коригувань фінрезультату до оподаткування за «рекламними» операціями в ПКУ не передбачено, тому всі платники податків їх відображають виключно за бухгалтерськими правилами. Це підтвердила і ДФСУ в листі від 02.03.16 р № 4539/6 / 99-99-19-02-02-15.

 ПДВ.

По товарах, роботах, послугах, використовуваним у виробництві реклами, суб’єкт господарювання має право на податковий кредит з ПДВ на загальних підставах (п. 198.1-198.3 ПКУ). Оскільки реклама безпосередньо пов’язана з господарською діяльністю, то «компенсуючі» ПЗ на підставі п. 198.5 ПКУ не нараховують. До речі, ДФСУ в згаданому вище листі підтвердила це і стосовно до рекламних витрат комісіонера.

Облік деяких рекламних заходів має свої особливості. тому давайте їх розглянемо більш детально.

Розповсюдження рекламних брошур

Дуже розповсюдженою є практика роздачі носіїв інформації, які, крім рекламної функції, інших функції не виконують (це можуть бути прайс-листи, рекламні каталоги; проспекти, плакати тощо).

Для податкового обліку таких операцій визначальним є те, що вони не належать до операцій продажу товарів. Адже всі ці носії не включаються в поняття «активи». Активами вважають ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому (ст. 1 Закону про бухоблік). «Рекламники» ніяких економічних вигод їх одержувачу не приносять, відповідно не є активом.

Звернемось до ПКУ

Товари – матеріальні та нематеріальні активи, в тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються в будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення.

Поставка товарів – постачання товарів – будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. (п.п. 14.1.191 ПКУ).

Ще в далекому 2006 році податківці зробили висновок, що поширення матеріального носія реклами, який містить в собі інформацію про діяльність підприємства і який не можна використовувати ні в господарській діяльності, ні по-іншому, крім застосування його як носія (джерела) інформації (наприклад, прайс-листи, рекламні проспекти, брошури, каталоги , буклети і т. п.), за своєю суттю не підпадає під поняття поставки товарів (робіт, послуг).

Отже виходячі із цього можна зробити висновок, що при роздачі такіх носіїв інформації не виникають податкові зобов’язання з ПДВ, оскільки вони використовуються в господарській діяльності, то ніяких підстав для нарахування “компенсуючих” ПЗ по п. 198.5 ПКУ немає

Також повторимось їх не виникає і по п.188.1 ПКУ відповідно до якого база оподаткування операцій з постачання товарів / послуг не може бути нижчою за ціну їх придбання.

Бухгалтерський облік таких операції виглядає так:

У бухгалтерському обліку рекламні носії можна зарахувати на субрахунок 209 «Інші матеріали» і включати їх до витрат на збут у міру роздачі споживачам реклами.

Розглянемо приклад

Підприємство замовило в друкарні брошури з нанесенням рекламної інформації на суму 1200 грн., В тому числі ПДВ – 200 грн., Які були роздані потенційним покупцям.

Облік безкоштовної роздачі носіїв рекламної інформації

Господарська операція

Кореспондуючі рахунки

Сума,

грн.

дебет

кредит

1. Перераховано передоплату за виготовлення брошур

371

311

1200,00

2. Відображено податковий кредит на підставі ПН, зареєстрованої в ЄРПН

641/ПДВ

644/2

200,00

3. Оприбутковані брошури

209

631

1000,00

4. Відображено ПДВ

644/2

631

200,00

5. Здійснено залік заборгованостей

631

371

1200,00

6. Роздані брошури в рекламних цілях

93

209

1000,00

Безкоштовна роздача товарів в рекламних цілях

Теж досить розповсюджена ситуація. Суб’єкти господарювання можуть роздавати в рекламних цілях якусь продукцію. А ось як цю продукцію відоразити в податковому обліці, це вже питання більш складне.

З податком на прибуток не повинно виникнути ніяких питань. Оскільки ніяких коригувань фінансового результату по ним не передбачено.

А ось на рахунок ПДВ, ситуація не однозначна.

З позиції ПДВ такі операції вписуються в поняття поставки товарів зг. п.п. 14.1.191 ПКУ. Порядок їх оподаткування чітко не визначений. Зокрема, вони потрапляють під норми абзацу другого п. 188.1 ПКУ, згідно з якими база оподаткування операцій з поставки товарів не може бути нижчою за ціну їх придбання.

В результаті платник податків повинен нарахувати ПЗ з ПДВ виходячи з зазначеної мінбази. На це звертають увагу і податківці (листи ДФСУ від 04.04.16 р № 7286/6 / 99-99-19-03-02-15, від 19.04.16 р № 8819/6 / 99-99-19-03 -02-15, ДФС в м.Києві від 20.05.16 р № 11292/10 / 26-15-12-01-18, ДФС в Житомирській обл. від 13.06.16 р № 558/6/06 -30-12-01-19).

* У листі від 13.04.16 р № 8220/6 / 99-99-19-03-02-15 ДФСУ прийшла до висновку, що ціна придбання визначається як вартість майна, за якою воно придбано у власність. Тобто за ціною, вказаною в договорі на придбання товару (контрактної вартості). Цей підхід не цілком обгрунтований і його складно реалізувати, адже тільки в методі ідентифікованої собівартості, який на практиці використовується досить рідко, фізичний рух товару збігається з даними бухобліку.

Іноді податківці висловлюють іншу думку і погоджуються з ненарахуванням цих «компенсуючих» ПЗ. Зокрема, в листах ДФСУ від 03.11.15 р № 23422/6 / 99-99-19-03-03-18, від 29.12.15 р № 27999/6 / 99-95-42-01-16- 01, від 12.01.16 р № 361/6 / 99-99-19-03-02-15, від 27.04.16 р № 9532/6 / 99-99-15-03-02-15 контролери прийшли до наступного висновку: якщо вартість товарів, придбаних / виготовлених для проведення рекламних заходів (в тому числі для безкоштовного розповсюдження), включається у вартість товарів / послуг, які використовуються в оподатковуваних ПДВ операціях, пов’язаних з отриманням доходів, то вважається, що вони будуть купуватися для використання в оподатковуваних ПДВ операціях в межах госпдіяльності. Тому ПЗ з ПДВ відповідно до п. 198.5 ПКУ не нараховуються, а сформований податковий кредит не коригується.

Проте знову таки не зрозуміло, як такі витрати можна включити до складу собівартості товарів, адже такі витрати включаються до складу витрат на збут і відображаються в тому періоді в якому були понесені.

Ця думка іноді доходить до податківців і вони видають третю думку.

Так, в листі ДФСУ від 07.07.16 р № 14780/6 / 99-99-15-03-02-15 вже було висловлена умова про включення вартості товарів (послуг), придбаних / виготовлених для проведення маркетингових / рекламних заходів в вартість продажу готової продукції (товарів / послуг), які використовуються в оподатковуваних ПДВ операціях, пов’язаних з отриманням доходів.

Тоді вважається, що такі товари (послуги) призначаються для використання в оподатковуваних ПДВ операціях в межах госпдіяльності, а тому ПЗ з ПДВ під час здійснення операцій з безоплатного розповсюдження товарів (послуг) маркетингового / рекламного призначення, відповідно до п. 185.1 та п. 198.5 ПКУ не нараховуються.

Але знову таки рекламні витрати не включаються  в вартість продажу товарів. Вони просто відносяться до витрат звітного періоду.

На нашу думку, якщо рекламна акція, в тому числі з використанням безоплатної роздачі товарів, спрямована на підвищення попиту на реалізовані суб’єктом господарювання товари, які обкладаються ПДВ, ПЗ при безкоштовній роздачі по п. 198.5 ПКУ нараховувати не потрібно. Адже в цьому випадку в наявності зв’язок рекламних роздач з госпдіяльністю.

Для підтвердження нашої думки наведемо ще  листи від ДФС.

В листах ДФСУ від 04.04.16 р № 7286/6 / 99-99-19-03-02-15, від 19.04.16 р № 8819/6 / 99-99-19-03-02-15 було відзначено , що при безкоштовній роздачі товарів потрібно нарахувати ПЗ відповідно до абзацу другого п. 188.1 ПКУ (виходячи з вартості не нижче ціни придбання). При цьому нараховувати другі «компенсуючі» ПЗ з п. 198.5 ПКУ необхідності немає, оскільки операції з безоплатної поставки товарів є об’єктом обкладення ПДВ.

Порада: замінюйте при можливості безкоштовну роздачу продажем за символічну ціну (наприклад за 1 копійку)

ПДФО

В більшості випадків персоніфікувати отримувача отримувачів неможливо, тому ПДФО нараховувати не потрібно. Відображати їх в 1ДФ також не потрібно.

Якщо ж така персоніфікація можлива, то такі подарунки доведеться обкласти ПДФО. Як визначити звичайну ціну в такому випадку не зрозуміло, тож орієнтуються на ту вартість, яка була у постачальника такого товару.

Пам’ятайте: за нормами п.п. 165.1.39 ПКУ не включають в оподатковуваний дохід фізособи вартість подарунків, якщо вона не перевищує 25% однієї мінімальної зарплати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2017 році – 800 грн.)

Подарунки (в тому числі призи), що перевищують цю суму, обкладають ПДФО із застосуванням натурального коефіцієнта 1,219512 з п. 164.5 ПКУ. (консультація в категорії 103.14 ЗІР ДФСУ).

З вартості (перевищення) зазначеної суми утримують також військовий збір, але без урахування «натурального» коефіцієнта

Такі подарунки слід відобразити у 1ДФ. Оподатковувані ПДФО подарунки показують з ознакою доходу «126», неоподатковувані згідно п.п. 165.1.39 ПКУ – з ознакою доходу «160»

Порада: якщо можлива персоніфікація отримувача подарунку, то краще не оформлювати це як продаж за 1 грн, адже в такому випадку це буде не подарунок і прийдеться обкладати ПДФО усю вартість подарунку із застосуванням натурального коефіцієнта.

ЄСВ

Об’єкта оподаткування ЄСВ не буде, так як такі подарунки не відносяться до зарплатних виплат.

Бухгалтерський облік

Нарахування ПЗ з ПДВ з мінімальної бази оподаткування проводять в кореспонденції з субрахунком 949 “Інші витрати операційної діяльності”.

І розглянемо практичний приклад

Підприємство закупило в рамках рекламної акції сувенірні ручки (200 шт.) На суму 1200 грн., В тому числі ПДВ – 200 грн., На які був нанесений логотип підприємства (вартість послуг – 240 грн., В тому числі ПДВ – 40 грн. ), ручки роздані покупцям без персоніфікації.

Крім того, було проведено конкурс в рекламних цілях і переможцю Сидорову В. В. вручений приз фотоапарат вартістю 4800 грн. (В тому числі ПДВ – 800 грн).

Облік безоплатної роздачі товарів в рекламних цілях

 

Господарська операція

Кореспондуючі рахунки

Сума,

грн.

дебет

кредит

Придбання ручок

1. Придбано ручки для поширення в рекламних цілях

209

631

1000,00

2. Відображено податковий кредит на підставі ПН, зареєстрованої в ЄРПН

641/ПДВ

631

200,00

3. Оплачено вартість ручок

631

311

1200,00

4. Оплачено послуги з нанесення рекламної інформації на ручки

371

311

240,00

5. Відображено податковий кредит на підставі ПН, зареєстрованої в ЄРПН

641/ПДВ

644/2

40,00

6. Підписано акт наданих послуг з нанесення рекламної інформації на ручки

209

631

200,00

7. Відображено ПДВ

644/2

631

40,00

8. Здійснено залік заборгованостей

631

371

240,00

9. Роздані ручки в рекламних цілях

93

209

1200,00

10.  Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ на різницю між ціною придбання і ціною поставки

949

641

240,00(1)

Видача призу безкоштовно

11. Придбано фотоапарат

281

631

4000

12. Відображено податковий кредит на підставі ПН, зареєстрованої в ЄРПН

641/НДС

631

800,00

13. Оплачено фотоапарат

631

311

4800,00

14. Нараховано Сидорову В. В. дохід у вигляді призу

977

685

5738,05(2)

15. Утримано ПДФО з вартості призу

685

641/ПДФО

878,05(3)

16. Утриманий військовий збір з вартості призу

685

641/ВЗ

60(4)

17. Переданий приз фізособі

685

281

4000

18. Нараховано ПЗ з ПДВ виходячи з мінімальної бази оподаткування (абзац другий п. 188.1 ПКУ)

643

641/ПДВ

800,00

685

643

19. Перераховано ПДФО до бюджету

641/ПДФО

311

878,05

20. Перераховано військовий збір до бюджету

641/ВЗ

311

60

1) Ми виходимо з обережного варіанту. За базу оподаткування беремо вартість ручок з урахуванням витрат на нанесення рекламної інформації (1000 грн. + 200 грн.) Х 20%.

(2) Визначаємо так: 4800 + (4800 – 800) х 1,219512 х 18 % + (4800 – 800) х 1,5 % = 5738,05 (грн.).

(3)Оподатковуваний дохід дорівнює: (4800 – 800) х 1,219512 = 4878,05 (грн.), а ПДФО — 878,05 грн. (4878,05 х 18 %).

(4) розраховуємо так: (4800 – 800) х 1,5 % = 60 (грн.).

 

Автор статті: експерт сайту Бухгалтер24 Піскун А.Є.

 

35 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X