Головна » Бухгалтеру » Бухгалтерський облік » Бухгалтерський та податковий облік в неприбуткових організаціях
Авторские Бухгалтерський облік Податковий облік

Бухгалтерський та податковий облік в неприбуткових організаціях

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Загальні положення

Видів неприбуткових організацій багато, але всіх їх об’єднує відсутність такої мети діяльності як отримання прибутку. Законодавчо кожен вид діяльності регулюється окремим законом.

Перелік неприбуткових організацій та закон, що регулює їх діяльність:

Крім того їх діяльність регулює Податковий кодекс України (далі по тексту ПКУ). Тож давайте розберемо як виглядають такі організації у баченні ПКУ,

Для початку наведемо визначення:

Згідно із пп. 14.1.121 ПКУ, неприбуткові підприємства, установи та організації (далі – неприбуткові організації) – це неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ПКУ.

Тобто неприбуткові організації у баченні ПКУ це не вид підприємства чи організації, це особливий податковий статус, який дає право не сплачувати податок на прибуток. Для цього слід додержатись наступних вимог встановлених п.133.4 ПКУ.

Зокрема, пп. 133.4.6 ПКУ визначено перелік юросіб, які можуть отримати статус неприбуткових, а саме:

  1. бюджетні установи;
  2. громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;
  3. спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;
  4. житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);
  5. об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;
  6. професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання;
  7. сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
  8. інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам п. 133.4 ПКУ.
  9. Критерії віднесення підприємств, установ та організацій до неприбуткових встановлено пп. 133.4.1 ПКУ.

Так, неприбутковим підприємством, установою та організацією є юрособа, що одночасно відповідає таким вимогам:

1) утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

2) установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

3) установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юрособи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Це не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

4) внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Отже для того, щоб організація могла вважатися неприбутковою в очах податкової, дані про неї повинні бути внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, яку веде ДФС. В ДФС така організація має отримати рішення органу ДФС про таке внесення і саме цей документ неприбуткова організація має показувати своїм контрагентам.

Постановою КМУ від 13.07.2016 р. № 440 був затверджений оновлений реєстр. Про цю постанову слід розказати більш детально.

В цій постанові було затверджено ще й Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру.

Порядком було визначено алгоритм дій для неприбуткових організацій та контролюючих органів при включенні/виключенні неприбуткової організації до/із Реєстру, а також особливості перебування у Реєстрі в перехідний період до 1 січня 2017 року. Зокрема, до 16 вересня податківці мали надіслати усім неприбутковим організаціям, що обліковувалися в Реєстрі до 15.08.2015 р. (дата набрання чинності Закону №652), запити для надання відповіді щодо відповідності такої неприбуткової організації вимогам, встановленим п. 133.4 ПКУ. А граничний термін надання відповідей на ці запити разом із завіреними копіями установчих документів минув 16 жовтня 2016 року.

Окремо у Постанові було зазначено, що неприбуткові організації, які до 01.01.2017 р. не приведуть свої установчі документи у відповідність до п. 133.4 ПКУ, та не надададуть копії таких документів контролюючому органу, з 1 січня 2017 року будуть виключені з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ось такі от справи.

Неприбуткова організація не платить податок на прибуток.

Як ми вже сказали раніше, неприбуткова організація не ставить собі за мету отримання прибутку.

Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами (пп. 133.4.2 ПКУ).

За пп. 133.4.3 ПКУ у разі недотримання вимог п. 133.4 ПКУ, зокрема, нецільового використання коштів, така неприбуткова організація зобов’язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Така організація підлягає виключенню контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Важливий момент:  податкове зобов’язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів. Тобто, пп. 133.4.3 ПКУ встановлює особливий об’єкт оподаткування для неприбуткових організацій, які порушили умови своєї неприбутковості, – не фінансовий результат до оподаткування, визначений за правилами бухобліку, а суму коштів, використаних всупереч установчих документів такої юрособи.

З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов’язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (за наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.

Якщо ж до вас прийшла перевірка і вона  самостійно встановила, що відповідно до норм ПКУ факт використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені установчими документами, то це є підставою для виключення такої організації з Реєстру і нарахування ПЗ з податку на прибуток, штрафних санкцій і пені відповідно до ПКУ. Податкові зобов’язання, штрафні санкції і пеня нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення (пп. 133.4.4 ПКУ).

Ті ж неприбуткові організації, які не порушують умов використання своїх доходів, не оподатковують їх податком на прибуток.

Окремі види доходів неприбуткової організації

Отримана безповоротна фінансова допомога або кредит

Не підлягають оподаткуванню суми кредиту або безповоротної фінансової допомоги, отримані неприбутковою бюджетною установою за умови, що кошторис такої неприбуткової бюджетної установи передбачає зазначені доходи.

При цьому доходи у вигляді сум кредиту або безповоротної фінансової допомоги повинні використовуватись виключно для фінансування видатків, передбачених кошторисом, на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (підкатегорія 102.04 ресурсу «ЗІР»).

Нестатутна діяльність ( у т.ч. продаж активів)

Якщо неприбуткова організація отримує доходи від діяльності, яка не пов’язана зі статутною (у т. ч. здійснює продаж основних засобів), та не використовує їх для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, то така неприбуткова організація втрачає свій неприбутковий статус відповідно до пп. 133.4.3 ПКУ (підкатегорія 102.04 ресурсу «ЗІР»).

Отже, навіть у випадку отримання сум, які для інших юросіб є оподаткованим доходом, для неприбуткових організацій головним є не сам факт отримання такого доходу, а напрямок використання отриманих коштів або інших активів. Якщо ці кошти використовуються згідно із установчими документами, підстав для анулювання статусу неприбутковості немає.

Курсові різниці

Дохід неприбуткової організації, отриманий у вигляді позитивного значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти, отриманої в якості доходу від статутної діяльності, не є об’єктом оподаткування податком на прибуток

Дохід у вигляді відсотків.

Пасивні доходи у вигляді відсотків від депозитного вкладу, отримані профспілковою організацією (втім вважаємо, що дане роз’яснення поширюється й на інші неприбуткові організації), не є об’єктом оподаткування податком на прибуток за умови, що ці доходи (прибутки) використовуються такою профспілковою організацією виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Дохід від підприємницької діяльності.

Неприбуткові благодійні організації не сплачують податок на прибуток з будь-яких доходів (в т. ч. від підприємницької діяльності), отриманих від статутної діяльності, за умови, що такі доходи (прибутки) використовуються такою неприбутковою організацією виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (пп. 133.4.2 ПКУ) (листи ГУ ДФС у м. Києві від 06.04.2016 р. №8196/10/26-15-12-05-11, від 18.12.2015 р. №19235/10/26-15-15-03-11).

Теж саме сказали фахівці ДФС й для громадських організацій у своєму листі від 10.08.2015 р. №16782/6/99-99-19-02-02-15.

Звітність

Наразі форма Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі – Звіт) та порядок його складання й подання затверджено наказом Мінфіну від 17.06.2016 р. №553.

Чинну форму Звіту мають подавати як ті неприбуткові організації, що відповідають вимогам, встановленим у пп. 133.4. ПКУ, так і ті, які ці умови порушили. Відмінність одна – періодичність подання та наявність або відсутність об’єкту оподаткування.

Порушники, як зазначено вище, повинні подавати Звіт в строки, встановлені пп. 133.4.3 ПКУ, і зазначати в Звіті об’єкт оподаткування та суму податку на прибуток.

Ті, хто норми п. 133.4 ПКУ, не порушують, мають подавати Звіт за базовий звітний (податковий) рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (підкатегорія102.04 ресурсу «ЗІР»). Звісно, сума податку на прибуток у такому Звіті не зазначається.

ПДВ

Положення п. 133.4 ПКУ не містять застережень щодо перебування неприбуткової організації в Реєстрі платників ПДВ. Тому якщо неприбуткова організація має (п. 181.1 ПКУ) або бажає (п. 182.1 ПКУ) зареєструватися платником ПДВ, це не впливає на статус неприбутковості.

Якщо неприбуткова організація здійснює операції з постачання товарів/послуг (які обкладають ПДВ)і обсяг яких за останні 12 місяців перетнув 1000 000 грн., то така організація має подати до своєї податкової форму 1-ПДВ (не пізніше 10-го числа місяця, ща настає за місяцем в якому відбулося таке перевищення).

Більшості неприбуткових організацій пощастить, адже далеко не кожна з них може наторгувати на таку суму, але стежити за цим потрібно. Також зверніть увагу на те, що на думку податківців при  обчисленні реєстраційної суми треба враховувати і операції які звільнені (або умновно звільнені) від обкладання ПДВ.

Не враховується при обчисленні данної суми операції із ввезення товарів на митну територію (імпорт), адже такі операції не є постачанням, проте сплатити ПДВ все одно прийдеться.

 

Бухгалтерський облік

Оскільки статус «неприбуткова організація» використовується виключно в податковому обліку, він жодним чином не впливає на бухгалтерський облік таких юросіб.

Згідно з ч. 1 ст. 2 Закону про бухоблік, Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, що зобов’язані вести бухгалтерський облік і подавати фінансову звітність. Оскільки неприбуткові організації є юридичними особами, вони зобов’язані вести бухгалтерський облік і подавати фінансову звітність у загальновстановленому порядку (спеціальні нормативні документи для ведення бухгалтерського обліку саме неприбутковими організаціями, відсутні).

Але слід враховувати, що неприбутковий статус мають і бюджетні установи. Отже, там де інші, небюджетні юрособи мають право використовувати для ведення бухобіку національні або міжнародні стандарти, бюджетні установи повинні вести бухоблік згідно нацстандартів в держсекторі і використовувати бюджетний План рахунків

Доходи

Як зазначалося вище, неприбуткова організація може отримувати як цільове, так і нецільове фінансування, а також пасивні та інші доходи.

Цільове фінансування

Цільове фінансування та цільові надходження – це кошти чи майно, які надходять на фінансування та здійснення конкретних програм заходів, і їх використання та забезпечення статутної діяльності обумовлені окремими законодавчими, нормативними актами, а також статутними документами. Цілі, на які повинні використовуватись кошти неприбуткової організації, зазначаються в статутних документах та кошторисі неприбуткової організації.

Відповідно до Інструкції № 291, такі надходження відображаються за Кт субрахунку 484 «Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень». За Дт субрахунку 484 відображаються використані суми за певними напрямками, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.

Отримане цільове фінансування згідно з п. 17 П(С)БО 15 визнають доходом протягом тих періодів, в яких були визнані витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування.

Відповідно до п. 18 П(С)БО 15 при отриманні фінансування на придбання капітальних інвестицій доходи визнають протягом строку корисного використання придбаних об’єктів інвестування, пропорційно сумі нарахованої амортизації.

Відповідно до п. 19 П(С)БО 15 цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, визнається дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу.

Що стосується невикористаного залишку цільового фінансування, то воно обліковується за Кт 484 до тих пір, поки не буде прийнято рішення про перенаправлення використання таких коштів, або про їх повернення.

Нецільове фінансування

Нецільове фінансування – це грошові кошти, які неприбуткові організації отримують без цільового призначення, тобто без конкретно встановлених умов їх витрачання. Згідно із П(С)БО 15 та Інструкцією № 291, їх відображають як безоплатно отримані кошти чи матеріальні цінності у загальному порядку. Тобто, як правило, визнають доходами у періоді отримання, використовуючи субрахунок 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів» (якщо підприємство знає куди будуть витрачені ці кошти у звітному періоді).

Адже згідно з п. 19 П(С)БО 15 фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов його витрачання на виконання у майбутньому певних заходів визнаються дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу. Таким чином, при отримані саме нецільового фінансування, вважаємо, що субрахунок 484 не застосовується.

Важливо: це правило не застосовується при безоплатному отриманні ОЗ та інших необоротних активів. Так, згідно з Методрекомендаціями № 561, при безоплатному отриманні ОЗ має робитися проведення Дт 10 «Основні засоби» Кт 424 «Безоплатно отримані необоротні активи». Аналогічне проведення слід зробити і при безоплатному та нецільовому отриманні нематеріальних активів або інших НМА. Дохід від отримання таких активів визнаватиметься, але поступово, в сумі визнаних витрат при амортизації або вибутті цих активів.

Пасивні доходи.

Це грошові кошти, отримані неприбутковими організаціями у вигляді відсотків, страхових виплат, відшкодування, роялті.

Правила відображення таких доходів визначені п. 20 П(С)БО 15: 

1) відсотки визнаються доходами у тих звітних періодах, до яких вони відносяться, виходячи з бази їх нарахування і строку використання відповідних активів;

2) роялті фіксують у доходах за принципом нарахувань згідно з економічним змістом відповідної угоди;

3) суми страхових виплат відображають в інших доходах при визнанні страховою компанією сум відшкодування.

Інші доходи. Неприбуткові організації можуть отримувати доходи і з інших джерел, наприклад, від продажу товарів, послуг, здавання в оренду нерухомості, продажу основних засобів і т.д. У цьому випадку дохід визначають за загальними правилами, тобто коли виникають критерії його визнання (п. 5 П(С)БО 15).

Цільові членські внески

Деякі неприбуткові організації живуть за рахунок внесків членів організації (спілки, ОСББ тощо). Порядок сплати таких внесків регулюються статутними документами. Причому такі внески можуть бути цільовими або нецільовими. Такі внески як правило йдуть на покриття поточних витрат. Проводки щодо відображення таких надходжень дивіться нижче.

Нецільові членскі внески

Членскі внески які не прив’язані на якісь конкретні цілі і які спрямовані на статутні цілі обліковуються минучі 48 рахунок, проте з використанням 69 рахунку і відображаються вони в доходах періоду на прямолінійній основі (щомісячно або щоквартально). Наприклад: було отримано членські внески на забезпечення статутної діяльності у розмірі 12000,00 грн (Дт 311 Кт69), потім щоквартально ми будемо відображати 1/4 цієї суми у складі доходів (Дт 69 Кт 719)

Витрати

Для відображення в бухгалтерському обліку інформації про понесені витрати неприбуткові організації можуть використовувати рахунки класу 8 «Витрати по елементах», класу 9 «Витрати діяльності» або одночасно рахунки обох класів.

При визначенні порядку формування інформації про витрати в бухгалтерському обліку неприбуткові організації застосовують П(С)БО 16.

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені (п. 6 П(С)БО 16).

Основні засоби

Ніяких особливих умов ведення обліку ОЗ для неприбуткових організацій не існує. Вони також керуються ПСБО 7 “Основні засоби” (або МСБО 16). Проводки в обліку також типові. Спочатку всі витрати пов’язані з первісною вартістю відносять на Дт 15 рахунку, а після ведення в експлуатацію роблять проводку Дт 10 Кт 15

Безоплатно отримані ОЗ

Такі ОЗ ставлять на Баланс за справедливою вартістю, яку може визначити спеціально створена комісія, або за бажанням можна долучити незалежного оцінювача.

В обліку роблять проводку Дт 15 Кт 424, також на дебеті 15 рахунку збирають усі витрати які збільшать вартість активу. Потім при нарахуванні амортизації відображають дохід пропорційно до суми амортизації.

Проводки по відображенню таких операцій в обліку дивіться нижче.

Безоплатне користування ОЗ.

Отриманий у безкоштовне користування об’єкт ОЗ не є активом, тож його слід відобразити на рахунку 01 за справедливою вартістю, або за тою вартістю, яка вказана в договорі позички. Амортизацію не нараховують. Витрати на утримання такого об’єкту відображають стандартно. Числовий приклад з проводками дивіться нижче.

Подання фінансової звітності

Наразі неприбуткові організації мали б подавати скорочену фінзвітність у вигляді Балансу і Звіту про фінансові результати, як й суб’єкти малого підприємництва (ч. 3 ст. 11 Закону про бухоблік). Втім, відповідних змін до П(С)БО 25, яким затверджено форми такої скороченої фінзвітності, досі не внесено. Зараз це П(С)БО встановлює особливості формування фінзвітності суб’єктами малого підприємництва, якими не завжди можуть бути неприбуткові організації (критерії суб’єктів малого підприємництва див. у п. 2 П(С)БО 25). Тож, на практиці управління статистики вимагатимуть подання фінансової звітності від неприбуткових організацій, згідно за нормами НП(С)БО 1 та П(С)БО 25, а не Закону про бухоблік (див. також лист Держстату).

Також зазначимо, що неприбуткові установи та організації в 2016 р.були не зобов’язані  подавати  до ДФС фінансову звітність разом зі Звітом про використання коштів неприбуткових установ та організацій.

Проте в 2017 р неприбуткові організації разом із поданням Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації подаватимуть річну фінансову звітність.

Оскільки такий Звіт подається протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, то вже при поданні Звіту за 2016 рік слід буде подавати неприбутковим організаціям ще й фінзвітність за 2016 рік.

Проводки

Доходи і витрати

з/п  Зміст операції Дт  Кт Сума, грн.
 

1

Надходження  цільового фінансування 311

«Поточні рахунки в національній валюті»

484

«Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень»

100 000,00
 

2

Перерахування коштів

на придбання МШП в липні

685

«Розрахунки з іншими кредиторами»

311

«Поточні рахунки в національній валюті»

12000,00
3 Оприбутковані МШП 22 „ Малоцінні швидкозношуючі предмети» 685

«Розрахунки з іншими кредиторами»

12000,00
4 Передані МШП в експлуатацію 801 ”Витрати сировини й матеріалів” 22 „ Малоцінні швидкозношуючі предмети» 12000,00
 

5

Перерахування коштів

на надання послуг

685

«Розрахунки з іншими кредиторами»

311

«Поточні рахунки в національній валюті»

53 000,00
 

6

Списання витрат на послуги, надані НПО, пов’язані зі Статутною діяльністю  

842

„Витрати по послугам”

 

685

«Розрахунки з іншими кредиторами»

53000,00
 

7

Нарахування заробітної плати співробітникам неприбуткової організації  за липень 811

«Виплати за окладами й тарифами»

661

«Розрахунки за заробітною платою»

20000,00
8 ЄСВ на заробітну плату (22%) 821

«Відрахування на пенсійне забезпечення»

651

“За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування”

4400,00
9 Утриманий податок на доходи  фізичних осіб 661

«Розрахунки за заробітною платою»

641

„Розрахунки за  податками”

3600,00
10 Утриманий військовий збір 661

«Розрахунки за заробітною платою»

642 „ Розрахунки за обв,язковими платежами” 300,00
 

11

 

Послуги зв’язку, оренда

843

«Інші операційні витрати»

685

«Розрахунки з іншими кредиторами»

980,00
 

12

Придбання ПММ для автотранспорту 203

«Паливо»

685

«Розрахунки з іншими кредиторами»

1200,00
 

13

Списання ПММ, використаних автотранспортом (згідно з установленими нормами на підставі шляхових листів установленого зразка) 803

«Витрати палива й енергії»

203

«Паливо»

1200,00
 

14

 Списання витрат на фінансовий результат:
 

– заробітну плату

791

«Результат основної діяльності»

811

«Виплати за окладами

й тарифами»

20000,00
 

– відрахування на соціальні заходи

791

«Результат основної діяльності»

82

«Відрахування на соціальні заходи»

4400,00
 

– послуги зв’язку, оренду , інші послуги

791

«Результат основної діяльності»

843

«Інші операційні витрати»

 

980,00
– надана благодійна допомога (статутна діяльність 791

«Результат основної діяльності”

842

„Витрати по послугам”

 

53000,00
 

– ПММ

791

«Результат основної діяльності»

803

«Витрати палива й енергії»

1200,00
-МШП 791

«Результат основної діяльності»

801 ”Витрати сировини й матеріалів” 12000,00
 

15

Визнання доходів у сумі понесених  витрат на утримування ( включаються всі витрати неприбуткової організації , крім амортизації основних засобів, придбаних за рахунок  цільового фінансування та цільових надходжень)  

484

«Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень»

 

719

«Інші доходи від операційної діяльності»

91580,00
 

16

Віднесення доходів на фінансові результати 719

«Інші доходи від операційної діяльності»

791

«Результат основної діяльності»

91580,00

Облік цільових членських внесків

Зміст господарської операції Дт Кт Сума
1 Відображено заборгованість за членськими внесками 377 48 20000
2 Отримано членьски внески 311 377 20000
3 Нараховано ЗП бухгалтеру 92 661 6000
4 Нараховано ЄСВ 92 651 1320
5 Відображено дохід від цільового фінансування 48 719 7320
6 Відображено в доходах майб.періодів невитрачене цільове фінансування 48 69 12680

Примітка: деякі фахівці радять залишати невикористане цільове фінансування на 48 рахунку до його використання.

Використання цільового фінансування для придбання основних засобів для власних потреб

 

№ з/п

 

Зміст операції 

 

Дт 

 

Кт 

Сума, грн.

1

 

Надходження  коштів на придбання основних засобів

 

311

«Поточні рахунки в національній валюті»

 

484

«Інші кошти цільове фінансування і цільових надходжень»

 

 

100000,00

 

 

 

2. Перераховані  кошти на  придбання основних    засобів 685

«Розрахунки з іншими кредиторами»

311

«Поточні рахунки в національній валюті»

100000,00
3. Оприбутковані основні засоби 151

„Капітальне будівництво”

685

” Розрахунки з іншими кредиторами”

100000,00
4. Введено в експлуатацію основний засіб 10

„ Основні засоби”

 

151

„Капітальне будівництво”

100000,00
5. Віднесення суми цільового фінансування  на доходи майбутніх періодів  одночасно з введенням  в експлуатацію основного засобу 484

«Інші кошти цільове фінансування і цільових надходжень»

69

„ Доходи майбутніх періодів”

100000,00
6. Нарахування амортизації методом, визначеним у обліковій політиці ( термін використання 5років,метод нарахування амортизації –прямолінійний ний, залишкова вартість 100,00 грн. 831

„Амортизація основних засобів”

131

„Знос основних засобів”

1665,00
7. Визнання доходу від цільового  фінансування  одночасно з нарахуванням  амортизації 69

„ Доходи майбутніх періодів”

746

„Інші доходи від звичайної діяльності ”

1665,00

Облік безоплатно отримання об’єкта ОЗ

Зміст господарської операції Дт Кт Сума
1 Безоплатно отримано принтер 152 424 12000
2 Відображено послуги з доставки 152 631 300
3 Оплачено послуги з доставки 631 311 300
4 Ведено принтер в експлуатацію 104 152 12300
5 Нараховано амортизацію 92 131 205
6 Відображено дохід (12000/12300)*205 424 745 200

Облік безоплатного користування об’єктом ОЗ

Зміст господарської операції Дт Кт Сума
1 Отримано принтер у безоплатне користування 01 12000
2 Придбано папір і картриджи 209 631 600
3 Оплачено папір і картриджи 631 311 600
4 Використано картридж для принтера 92 209 200
5 Списано частина паперу 92 209 100
6 Повернено принтер 01 12000
59 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X