Головна » Власнику бізнеса » Організація бізнесу » Неприбуткові організації: створення та неприбутковий статус
Авторские Організація бізнесу

Неприбуткові організації: створення та неприбутковий статус

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Неприбутковою організацією (далі по тексту – НО) може бути тільки юридична особа, оскільки неприбутковою з точки зору податкового законодавства може бути тільки юрособа.

Ми вже трохи писали про такі організації в матеріалі Бухгалтерський та податковий облік в неприбуткових організаціях, але тепер давайте повернемось до витоків і висвітлимо питання, що треба для того, щоб створити таку організацію та як зберегти свій неприбутковий статус.

Видів неприбуткових організацій дуже багато і діяльність кожного виду регулюється окремим законом. Давайте розглянемо лише деякі, найбільш розповсюджені види.

Види неприбуткових організацій

Благодійні організації

Діяльність регулюється Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 р. №5073-VI.

Благодійна організація – юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету її діяльності.

ЇЇ можна зареєструвати як (ст.13 вищезазначеного Закону):

 • Благодійне товариство – благодійна організація, яка створена не менше ніж двома засновниками та діє на підставі статуту;
 • Благодійна установа – благодійна організація, установчий акт якої визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів та/або доходів від таких активів. Установчий акт благодійної установи може міститися в заповіті. Засновник або засновники благодійної установи не беруть участі в управлінні благодійною установою. Благодійна установа діє на підставі установчого акта;
 • Благодійний фонд – благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути створено одним чи кількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками та/або іншими благодійниками.

Громадське об’єднання

Діяльність регулюється Законом України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 р. №4572-VI.

Громадське об’єднання — це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів

Його можна створити в двух організаційно-правових формах:

 1. Громадська організація — це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи;
 2. Громадська спілка — це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

Прикладом таких організації є: професійні та творчі спілки.

Релігійні організації

Діяльність регулюється Законом УРСР «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23.04.1991 р. № 987-XII.

Релігійні організації в Україні утворюються з метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру і діють відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури, обирають, призначають і замінюють персонал згідно із своїми статутами (положеннями).
Релігійними організаціями в Україні є релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також об’єднання, що складаються з вищезазначених релігійних організацій.

Більш детально про кожен вид релігійних організацій можна почитати за посиланням.

ОСББ

Діяльність регулюється Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. №2866-III.

ОСББ – юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майн.

Про ОСББ ми писали багато. Можемо порекомендувати для ознайомлення наступні матеріали:

Про перелік та послідовність дій щодо створення ОСББ можна дізнатися тут.

Типовий статут ОСББ можна переглянути тут

Про нюанси бухгалтерського та податкового обліку в ОСББ читайте тут.

Хто може бути засновником неприбуткової організації та які вимоги до установчих документів

Для кожного виду неприбуткової організації є свої вимоги для засновників. Наприклад, щоб заснувати громадську організацію не обов’язково бути громадянином України, те саме можна сказати і про засновників кооперативів.

Благодійну організацію можуть заснувати дієздатні фізичні особи (громадянин України, іноземний громадянин або особа без громадянства). Те саме стосується і релігійних організацій.

Молодіжну громадську організацію може заснувати особа з 14 років, кооператив з 16 років. Всі інші – з 18 років.

А скільки повинно бути засновників?

Для громадських організацій – не менше 2-х, для регіональної творчої спілки знадобиться не менше ніж 20 творчих працівників, а для всеукраїнської – не менше 100. Благодійне товариство може створити дві особи, інші види благодійних організацій – може створити і один засновник.

Щоб утворити релігійну організацію треба 10 осіб, кооператив – 3 особи.

Установчі документи

Кожна неприбуткова організація діє на підставі локального нормативного акта, як правило – це статут або положення. Для кожного виду НО є свої спецефічні умови для установчих документів. Але якщо говорити про податкове законодавство, то їх всіх об’єднує пп.133.4.1 та 133.4.2 ПКУ

Процитуємо:

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення)

Якщо цього не буде зазначено в Статуті статус неприбутковї така організація не отримає.

Також НО може зазначати будь які інші умови, які не суперечать законодавству.

Установчі збори

Перед створенням більшості НО потрібно провести установчі збори, на яких відбуватимуться:

 • визначення найменування;
 • затвердження статуту;
 • утворення (обрання) керівника, органів управління;
 • визначення особи відповідальної за реєстраційні дії.

Після проведення таких зборів підписується протокол установчих зборів.

Зразок такого протоколу можна переглянути за посиланням

Державна реєстрація неприбуткової організації

Процес державної реєстрації НО мало чим відрізняється від процесу держреєстрації юридичної особи, проте реєстрація деяких видів НО має свої особливості.

Так громадська організація, яка буде проводити діяльність зі статусом юрособи повинна пройти держреєстрацію за повною процедурою.

Після проведення установчих зборів, на яких ухвалено рішення про створення громадського об’єднання, необхідно на протязі 60 к.д. звернутись до Мін’юсту (в разі реєстрації ГО. що має статус всеукраїнського та для реєстрації символіки громадських формувань) або головного теріторіального управління юстиції.

Для того, щоб зареєструвати всеукраїнське ГО треба мати відокремлені підрозділи у більшості адміністративно-територіальних одиниць і щороку підтверджувати цей статус.

Отже ГО повинна подати до держреєстратора такі документи:

 1. Заява про держреєстрацію юрособи (форма 1);
 2. Заява про включення до реєстру неприбуткових установ та організації (за бажанням);
 3. Оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення засновників про створення юрособи та реєстр осіб які брали участь у таких зборах;
 4. Відомості про керівні органи громадського формування;
 5. Установчий договір (Статут);
 6. Якщо реєструєте профспілку – список учасників зборів членів профспілки;
 7. Документ про сплату адміністративного збору (якщо він передбачений).

Такий же пакет документів можуть надати і благодійні організації. Строки розгляду документів для різних організацій буде різний.

Релігійні організації мають свої спецефічні особливості реєстрації. Так Статути релігійних громад реєструють обласні та КМДА, а ось статути інших релігійних організацій реєструються Міністерством культури. Потім вони мають пройти держреєстрацію.

Після держреєстрації НО має право виготовити собі печатку та відкрити рахунок в банку.

Як потрапити до реєстру неприбуткових організацій

Порядок № 1588 передбачає,що всі платники податків юридичні особи резиденти належать до категорії платників податку на прибуток. І для того, щоб отримати інший статус (стати платником єдиного податку або неприбутковою організацією) слід зробити кілька дій.

Дотримання вимог п.133.4 ПКУ відкриває шлях до статусу неприбутківця. І для того, щоб не платити податок на прибуток таку організацію мають включити до  Реєстру неприбуткових організацій.

Процедура внесення установи чи організації до такого реєстру прописана в Постанові КМУ від 13.07.2016 р. №440. Отже треба буде зробити наступні дії:

Дія 1

Направити контролюючому органу за основним місцем обліку:

 • реєстраційну заяву за формою №1-РН;
 • копії установчих документів підписані керівником та завірені печаткою (в разі її наявності);
 • житлово-будівельні кооперативи надають ще копії документів. що підтверджують дату прийняття в експлуатацію житлового будинку або придбання такого будинку.

Ці документи можна подати різними способами:

 • особисто керівником або представником, або вповноваженою на це особою (і звісно з довіренністю);
 • відправити поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;
 • надіслати в електронній формі з використання ЕЦП;
 • вручення пакету документів держреєстратору в момент реєстрації.

Відокремлені підрозділи НО, які не мають статусу юрособи, не треба окремо включати до Реєстру.

Дія 2

Податківці після отримання цих документів дуже ретельно їх вивчають. І особливо зосереджують увагу на тому:

 • щоб, НО була утворена та зареєстрована у порядку із законом, що регулює діяльність такої НО;
 • щоб установчі документи містили заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, членів НО, працівників (окрім оплати праці та ЄСВ), членів правління та пов’язаних з ними осіб;
 • щоб установчі документи передбачали умову про передачу активів іншим НО відповідного типу або до зарахування до доходу бюджету в разі припинення юрособи;
 • щоб установчі документи передбачали умову використання доходів винятково для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації цілей визначених установчими документами.

На все це у них є 14 к.д. із дня отримання документів.

Дія 3

Контролери приймають рішення про включення або не включення НО до реєстру. В любому випадку таке рішення оформлюється за формою з додатка 2 Порядку № 440. І їй присвоюється ознака неприбутковості.

Перевірити чи є організація неприбутковою можна на сайті ДФС за посиланням: https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx

Якщо відбулися зміни в діяльності НО?

Якщо у вас відбулися якісь зміни (наприклад змінилася організаційно-правова форма, або вносяться зміни до установчих документів) то про це слід сповістити податківців. Для цього подають форму 1-РН з позначкою “зміни” разом з копіями документів.

За що можуть виключити з реєстру неприбуткових організацій

Існує 5 підстав для виключення НО із реєстру:

 1. використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для інших цілей, ніж утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами;
 2. розподілу доходів (прибутків) неприбуткової організації або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
 3. невідповідності установчих документів неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу;
 4. затвердження ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу неприбутковою організацією, що припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу або перетворення) або ліквідації;
 5. за ініціативою неприбуткової організації.

Якщо порушення умов перебування в неприбутковому статусі виявив неприбутківець

Якщо ви порушили умови перебування в неприбутковому статусі і не хочете потім мати проблем Вам потрібно зробити наступні кроки.

Крок 1

Подати до 20-го числа місяця наступного за тим в якому виявлено порушення Неприбутковий звіт за період з початку року по останній день місяця в якому виявлено порушення. У такому звіті слід зробити розрахунок податку на прибуток виходячі із суми операції нецільового використання коштів.

Крок 2

Порушника виключають із Реєстру неприбуткових організації і він стає платником податку на прибуток з першого дня місяця, наступного за місяцем у якому вчиенено правопорушення.

Крок 3

Щокварталу до кінця року такому порушнику доведеться подавати декларацію з податку на прибуток та фінансову звітність і сплачувати задекларований податок на прибуток

Крок 4

З наступного року він стає платником податку на прибуток на загальних підставах.

Дивись лист ДФСУ від 17.10.2016 р. № 33649/7/99-99-15-02-01-17, де дана процедура розписана детально.

Стосовно того чи можна собі повернути втрачений статус однозначної відповіді немає. Теоретично так, а ось практично – знак питання. Треба чекати роз’яснень на цю тему.

Неприбутковий статус та підприємницька діяльність

Неприбутківцям дозволено займатися тою підприємницькою діяльністю, яка не заборонена профільним законодавством і яка узгоджується з вимогами статутних документів.

Дохід отриманий від такої діяльності не можна розподіляти між засновниками, членами і іншими пов’язаними особами й працівниками. Його потрібно спрямувати виключно на реалізації статутної діяльності такого неприбутківця та його утримання. Якщо ці умови дотримуються свій неприбутковий статус організація не втратить.

Автор статті: Головний редактор Піскун А.Є.

33 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X