Головна » Які проводки по нарахуванню податку на прибуток і відстрочених податків

Як ми можемо допомогти?

Які проводки по нарахуванню податку на прибуток і відстрочених податків

You are here:
< Назад
Print Friendly, PDF & Email

Для обліку розрахунків за податком на прибуток використовують субрахунок 641/«Розрахунки за податком на прибуток». Нарахування поточного податку на прибуток показують за кредитом цього субрахунку в кореспонденції з дебетом рахунків:

— 98 — у сумі, не пов’язаній з відстроченими податками;

— 17 — у разі нарахування поточного податку на прибуток з відображенням ВПА;

— 54 — у разі нарахування поточного податку на прибуток за рахунок списання раніше нарахованих ВПЗ.

Суб’єкти малого підприємництва, які відстрочені податки не розраховують за правилами П(С)БО 25, нарахування податку з «прибуткової» декларації показують однією проводкою: Дт 98 — Кт 641/«Розрахунки за податком на прибуток».

Ну і, нарешті, підприємства, які звільнені від сплати податку на прибуток, витратами за податком на прибуток визнають суму податку, що не підлягає перерахуванню до бюджету у зв’язку з наданням пільг. Її нараховують кореспонденцією Дт 98 — Кт 481 «Кошти, вивільнені від оподаткування».

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

Зменшення ВПА впродовж року

(сальдо по Дт 17: на 01.01.2017 р. — 1500 грн., на 31.12.2017 р. — 500 грн.)

1

Зменшено сальдо ВПА (500 грн. – 1500 грн.)

98

17

1000

Нараховано податок на прибуток, відображений в декларації з податку на прибуток за 2017 рік

98

641/приб

2000

Списано на фінансовий результат суму витрат за податком на прибуток (2000 грн. + 1000 грн.)

791

98

3000

Збільшення ВПА впродовж року

(сальдо по Дт 17: на 01.01.2017 р. — 500 грн., на 31.12.2017 р. — 1500 грн.)

2

Донараховано ВПА (1500 грн. – 500 грн.) в межах поточного податку на прибуток

17

641/приб

1000

Донараховано податок на прибуток, відображений в декларації за 2017 рік (2000 грн. – 1000 грн.)

98

641/приб

1000

Списано на фінансовий результат суму витрат за податком на прибуток

791

98

1000

Зменшення ВПЗ впродовж року

(сальдо по Кт 54: на 01.01.2017 р. — 1500 грн., на 31.12.2017 р. — 500 грн.)

3

Зменшено сальдо ВПЗ (500 грн. – 1500 грн.) в межах поточного податку на прибуток

54

641/приб

1000

Донараховано податок на прибуток, відображений в декларації за 2017 рік (2000 грн. – 1000 грн.)

98

641/приб

1000

Списано на фінансовий результат суму витрат за податком на прибуток

791

98

1000

Збільшення ВПЗ впродовж року

(сальдо по Кт 54: на 01.01.2017 р. — 500 грн., на 31.12.2017 р. — 1500 грн.)

4

Донараховано ВПЗ (1500 грн. – 500 грн.)

98

54

1000

Нараховано податок на прибуток, відображений в декларації за 2017 рік

98

641/приб

2000

Списано на фінансовий результат суму витрат за податком на прибуток (1000 грн. + 2000 грн.)

791

98

3000

ВПА міняється на ВПЗ

(на 01.01.2017 р. сальдо по Дт 17 — 500 грн., на 31.12.2017 р. сальдо по Кт 54 — 500 грн.)

5

Списано ВПА

98

17

500

Нараховано ВПЗ

98

54

500

Нараховано податок на прибуток, відображений в декларації за 2017 рік

98

641/приб

2000

Списано на фінансовий результат суму витрат за податком на прибуток (500 грн. + 500 грн. + 2000 грн.)

791

98

3000

ВПЗ міняється на ВПА

(на 01.01.2017 р. сальдо по Кт 54 — 500 грн., на 31.12.2017 р. сальдо по Дт 17 — 500 грн.)

6

Списано ВПЗ (у межах поточного податку на прибуток)

54

641/приб

500

Нараховано ВПА (в межах поточного податку на прибуток)

17

641/приб

500

Донараховано податок на прибуток, відображений в декларації за 2017 рік (2000 грн. – 500 грн. – 500 грн.)

98

641/приб

1000

Списано на фінансовий результат суму витрат за податком на прибуток

791

98

1000

Дохід за податком на прибуток

(на 01.01.2017 р. сальдо по Кт 54 — 2700 грн., на 31.12.2017 р. сальдо по Дт 17 — 300 грн.)

7

Нараховано податок на прибуток, відображений в декларації за 2017 рік, за рахунок зменшення ВПЗ

54

641/приб

2000

Списано залишок ВПЗ

54

98

700

Нараховано ВПА

17

98

300

Списано на фінансовий результат суму доходу за податком на прибуток (700 грн. + 300 грн.)

98

791

1000

Після того, як податок на прибуток розрахований і нарахований в описаному вище порядку: показати залік суми сплаченого «дивідендного» авансового внеску у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток.

Нагадаємо, що сплату «дивідендного» авансу підприємства відображають записом Дт аналітичного субрахунку до рахунку 64 (наприклад, 641/«Авансовий внесок при виплаті дивідендів») — Кт субрахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті». Відповідно,

залік авансу в рахунок нарахованого зобов’язання показують записом: Дт 641/«Розрахунки за податком на прибуток» — Кт 641/«Авансовий внесок при виплаті дивідендів»