Головна » У яких випадках потрібно нараховувати доплату до мінімального розміру заробітної плати?

Як ми можемо допомогти?

У яких випадках потрібно нараховувати доплату до мінімального розміру заробітної плати?

You are here:
< Назад
Print Friendly, PDF & Email

Відповідно до ст. 3-1 Закону про оплату праці, з 01.01.2017 р. розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Але при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Забезпечення мінімального розміру зарплати

Розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці, не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати
Якщо нарахована зарплата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за встановлений законом розмір мінімальної зарплати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної зарплати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати
Що ВРАХОВУЄТЬСЯ при обчисленні зарплати для забезпечення її мінімального розміру Що НЕ ВРАХОВУЄТЬСЯ при обчисленні зарплати для забезпечення її мінімального розміру
Основна зарплата, зокрема винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками та посадовими окладами Виплати, які визначено частиною другою ст. 3-1 Закону про оплату праці доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я*
доплата за роботу у нічний час
доплата за роботу в надурочний час
виплати за роз’їзний характер роботи
Доплати і надбавки до тарифних ставок (окладів) за:
суміщення професій (посад);
виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника;
розширення зон обслуговування; інтенсивність праці;
класність водіям (машиністам) транспортних засобів;
керівництво бригадою; високі досягнення в роботі;
виконання особливо важливої роботи на певний строк;
знання та використання в роботі іноземної мови;
допуск до державної таємниці;
дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів, науковий ступінь;
за роботу в святкові і вихідні дні тощо
премії до ювілейних і святкових дат
Виплати, обчислені з розрахунку середньої зарплати: відпусткові
компенсація за невикористану відпустку
лікарняні
декретні
Виплати, що не залежать від виконаної працівником місячної (годинної) норми праці: матеріальна допомога (на оздоровлення, для вирішення соціально-побутових питань)
сума вихідної допомоги при припиненні трудового договору
Премії (щомісячні, квартальні тощо) і винагороди, в тому числі за вислугу років, що мають систематичний характер Інші виплати: винагорода за ЦПД
Винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу років (стаж роботи) зарплата на роботі за внутрішным сумісництвом**
Індексація
* При обчисленні зарплати для забезпечення її мінімального розміру не враховуються саме доплати за важкі та шкідливі (особливо важкі й особливо шкідливі) умови праці, які виплачуються за результатами атестації робочих місць. Якщо за умовами оплати праці передбачено підвищення посадових окладів працівників за роботу у важких та шкідливих умовах праці, то зазначене підвищення враховується при обчисленні зарплати для забезпечення її мінімального розміру.
** Підсумовувати зарплату за основним місцем роботи з зарплатою на роботі за сумісництвом (в тому числі і внутрішнім) не потрібно. Доплату до рівня мінімальної зарплати слід нараховувати окремо за основним місцем роботи та окремо на роботі за сумісництвом.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Про те в яких випадках потрібно донараховувати зарплату в 2018 році читайте тут